Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacje UE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono dokument UE "Umowa dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają" podpisany 26.kwietnia 2006 roku i wynikające z niego obowiązki dla odlewni. Umowa weszła w życie 25. października 20[...]
EN The EU Document: "Contract concerning a health protection of employees by proper handling and using crystalline silica and products, which contain it" signed on 26.04.2006, is discussed in the paper, together with obligations arising from the Document for foundry plants. The Contract entered into fo[...]
2
63%
Materiały Ceramiczne
2017 T. 69, nr 3 233--237
PL Scharakteryzowano produkcję materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Europie w ostatnich 10 latach w porównaniu z produkcją światową. Omówiono bilans handlu zagranicznego, podkreślając wpływ innowacyjności i jakości materiałów wytwarzanych w Europie na wzrost ich eksportu. Przedstawiono zagrożenia wpły[...]
EN Production of refractory materials in Poland and Europe in the last 10 years has been characterized in comparison with the global production. The international trade balance has been discussed with emphasis on the influence of innovation and quality of materials produced in Europe on the increase of[...]
3
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule omówiono stan przygotowań polskiego górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania według zasad Unii Europejskiej. Zdaniem autora występuje bardzo duże opóźnienie prac dostosowawczych. Skutkować to może katastrofą poszczególnych kopalń (spółek). W pracy przedstawiono problem oceny rentownoś[...]
EN The paper presents the state of preparation of Polish mining industry to functioning in compliance with European Union rules. According to the author's opinion there exist a very big delay in adjusting works. In consequence it may lead to collapse of coal mines and coal companies functioning. The pr[...]
4
63%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 299-312
PL Podstawowe dokumenty Komisji Europejskiej "Zielona Księga" o strategii energetycznej Unii, "Europejska polityka energetyczna" oraz pakiety: "energetyczny" ze stycznia i "liberalizacyjny" z września 2007 r. oraz "klimatyczny" ze stycznia 2008 formułują założenia strategiczne wspólnoty i wytyczają kie[...]
EN Fundamental documents of the European Commission - Green Papers on EU strategy for energy supply and related legislational acts as Directives, Regulations and Decisions of the European Parliament and of the Council present options available with view to stemming the increasing dependency for energy [...]
5
63%
Logistyka
PL Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego należy do działalności reglamentowanej przez państwo. Oznacza to, iż przedsiębiorcy chcący prowadzić tę działalność muszą wypełnić warunki określone przepisami prawa. Podsumowując, liberalizacja dostępu do rynku międzynarodowego transportu drogowego i [...]
EN Road transport is supposed to have a fundamental role in ensuring the development of the European economy. Europeans have come to expect quick and timely direct supply of goods in all locations of the continent. Often, road transport is the only way to meet the demand for mobility and flexibility on[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last