Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ratownictwo chemiczno-ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 27--29
2
100%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 10 911--916
PL Opisano badania związane z modyfikacją złoża mineralnego naturalnego pochodzenia diatomitowego wykorzystywanego do adsorpcji substancji niebezpiecznych po niekontrolowanym uwolnieniu do środowiska. Zastosowano oczyszczanie złoża metodą temperaturowo– próżniową. W pierwszym etapie złoże poddano proce[...]
EN The article presents research on the modification of natural diatomaceous deposit used for adsorption of hazardous substances after accidental release to the environment. The deposit was purified by means of temperature-pressure method. Firstly, the deposit was subjected to modification and then it [...]
3
100%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 4 26--29
4
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 3 69--80
PL W artykule omówiono zadania wspomagające bezpieczeństwo chemiczno-ekologiczne w aspekcie systemu unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów, jakie powstają podczas procesu dekontaminacji pojazdów i innych mobilnych systemów w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Przeprowadzono analizę potrzeb wynikają[...]
EN This paper discusses tasks of the system supporting chemical and ecological safety in the aspect of decontamination hazardous substances which are formed during decontamination of vehicles and other mobile systems in situations of extraordinary risks. Furthermore, the article analyses the needs aris[...]
5
84%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 3 22--25
PL Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której Polska jest członkiem od 1996 roku, opracowała obszerne "Wytyczne do prognozowania, zapobiegania i działania na wypadek awarii chemicznych".
6
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 1 150-160
PL Podsystem wykonawczy Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego składa się z dwóch elementów: militarnego i niemilitarnego. W zakresie ratownictwa chemicznego bez wątpienia pierwszoplanową rolę odgrywa Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy z funkcjonującymi Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Chemiczno[...]
EN The National System of Crisis Emergency is divided into two response forces: a military one and a non-military one. This system is to be responsible for all the tasks conducted by the forces mentioned above and the procedures dedicated to prevention measures against crisis situations, preparedness f[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 2 217-241
PL Podsystem wykonawczy Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego składa się z dwóch elementów: militarnego i niemilitarnego. W zakresie ratownictwa chemicznego bez wątpienia pierwszoplanową rolę odgrywa Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy dysponujący Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Chemiczno-Eko[...]
EN The National System of Crisis Emergency is divided into two response forces: a military one and a non-military one. This system is to be responsible for all the tasks conducted by the forces mentioned above and the procedures dedicated to prevention measures against crisis situations, preparedness f[...]
8
84%
Logistyka
PL Ratownictwo – element bezpieczeństwa obywateli obejmuje całą grupę działań podejmowanych w stanach nagłego zagrożenia i realizowane jest w trybie natychmiastowym. Podstawowym zadaniem ratownictwa jest ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego i mienia. Ratownictwo chemiczno – ekolo[...]
EN Rescue - an element of public safety involves the whole group activities in the states of emergencies and is executed immediately. The main task of rescue is to save human life and health and the environment and property. Rescue chemical - organic, as a component of the rescue, is designed to carry [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last