Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 5 (44) 38-43
PL Wymagania stawiane oczyszczalniom ścieków zgodnie ze zmieniającymi się Rozporządzeniami nie uwzględniają jakości wód odbiornika. Wprowadzana w kolejnych latach klasyfikacja jakościowa wód, szczególnie z 2008 r. nie ustala granicznych wartości typowych wskaźników zanieczyszczeń fizyczno-chemicznych d[...]
EN Requirements placed to sewage treatment plants in accordance with changing Orders do not take into account qualities of waters of the receiver. Introduced in following years the qualitative classification of waters, especially with 2008r. does not fix terminal values of typical indicators of polluti[...]
2
100%
Ekologia i Technika
2004 R. 12, nr 6 196-201
EN The paper covered the quality of raw and treated ground water from the intakes in Mostowo and Koszalin, used for drinking and other purposes in the municipality. This included a discussion of the effectiveness of the treatment process and conformance with both the Polish and EU quality standards of [...]
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 546--561
EN An assessment of the quality and usable values of water from the Ropa river – a left bank tributary to the Wisłok was made in the paper. Its catchment is situated in the south-eastern part of the Malopolska region (Poland) in the Gorlice county. The analyses were conducted in two measurement-control[...]
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 44 131--138
PL W pracy przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych wody zasilającej oraz stawów karpiowych w gospodarstwie rybackim Mydlniki w województwie małopolskim. W punktach pomiarowo-kontrolnych usytuowanych na rzece Rudawie przed i poniżej gospodarstwa oraz w czterech stawach hodowlanych oznaczono w wodzi[...]
EN The paper presents the results of tests on quality features of feeding water and fish ponds of Mydlniki fish farm in the małopolskie province. The measurement and control points are situated in the river Rudawa before and below the farm and in four breeding ponds were measured in water: temperature,[...]
5
100%
Environment Protection Engineering
EN During the last three decades bottled water consumption has become the fastest growing and most dynamic sector of all the food and beverage industries. In the study, physical, chemical and microbiological qualities of 30 different brands of bottled water were studied and compared with labeled values[...]
6
84%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 447-452
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wód powierzchniowych dopływających do Zbiornika Solina. Ze względu na prowadzoną w tym rejonie działalność rolniczą a więc stosowanie nawozów mineralnych i odprowadzanie przez kilkanaście jednostek gospodarczych ścieków komunalnych bezpośrednio d[...]
EN The results of laboratory analyses of surface waters flowing to the Zbiornik Solina Reservoir are presented in the paper. The analyses were mainly based on biogenic compounds and organic substances determined with BZT5 and ChZT/Mn indices because of the agricultural activity in this area, and so the[...]
7
84%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 2 1239--1258
EN The paper presents a comparative and statistical analysis of the changes of water quality indices values with depth on the water intake from Dobczyce reservoir. Moreover, seasonal variability of the tested indices was analysed and water quality with its usable values were assessed. Dobczyce reservoi[...]
8
84%
Environment Protection Engineering
EN Water quality status of marshes within Mesopotamia has been investigated, and temporal and spatial changes determined by examining causes and effects. Data gathered from predesiccation and after re-flooding periods were subjected to index and statistical analysis. The quality of waters in the region[...]
9
67%
Environment Protection Engineering
EN The method of identifying areas of risk of failure in water pipe network has been presented including presentation and analysis of risk factors for failure in water main pipe network, the proposal of the method for identifying risk areas using a simulation model of the water distribution subsystems [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last