Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Image Processing & Communications
2
100%
Machine Graphics and Vision
EN We intend to point out the interest in using Zipf law in wide field of image analysis. We will show how it is possible to adapt it to image analysis. There are many applications; here we are concerned with the image compression field and we are more particulary focusing on a new definition of a qua[...]
3
88%
Logistics and Transport
EN This research intends to identify and analyze quality performance measurements used in logistics service companies. As a result, author presents the main definitions of quality and logistics service quality. Later, author investigates the main evaluation models and measures of logistics service qual[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono problematykę jakości energii elektrycznej. Dokonano przeglądu aktów normalizacyjnych związanych z pojęciem oraz pomiarem parametrów jakości energii elektrycznej. Opisano i porównano kilka możliwych konfiguracji systemów do pomiaru tych parametrów pod kątem zastosowania oraz [...]
EN The issue of power quality was resented in this article. Review of norms connected with idea and measurement of power quality parameters was made. A few configuration of measurement systems for researching these parameters from aplication and cost of construction point of view was presented. Posibil[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 3 613--615
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 31 109-122
PL W artykule autorka skoncentrowała się na określeniu metod umożliwiających ocenę jakości usług. W tym celu scharakteryzowano usługi i etapy ich powstawania. Kolejnym krokiem było przybliżenie pojęcia jakości usług. Następnie wyjaśniono, dlaczego jakość usług może być postrzegana z wewnętrznej i zewnę[...]
EN In this paper the author concentrates on describing the methods enabling assessment of service quality. In order to attain it, services and stages of their development were characterized. The next step was to reflect upon the notion of service quality. Then, it was explained why service quality cann[...]
7
75%
Elektro Info
2005 nr 12 20-21
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 16 53-67
PL W pracy podjęto temat praktycznego zastosowania metody zdarzeń krytycznych (ang. Critical Incidents Technique) w warunkach organizacji świadczącej usługi produkcyjne. Metoda CIT jest wprawdzie wykorzystywana do oceny jakości procesu usługowego, jednakże zazwyczaj realizowana jest w warunkach usług o[...]
EN The work undertakes practical application a method of critical events - called Critical Incidents Technique (CIT) - in terms of production services organization. CIT is used to assess the quality of service, but usually is also performed under general social services or consumer goods. The article p[...]
9
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The paper describes the subject of innovation process planning. It bases on secondary and empirical research carried out in Polish enterprises within last two years. Basing on interviews experiences from more than twenty enterprises, which find themselves in the top of innovation chart, were gathere[...]
10
51%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 18--21
PL Niezmiernie ważnym elementem zapewnienia jakości wyników analitycznych jest systematyczny udział laboratoriów w badaniach biegłości prowadzonych przez niezależne instytucje. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obiektywnych dowodów dotyczących funkcjonowania laboratorium i uzyskiwanej przez nie jakośc[...]
11
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono metodykę pomiaru jakości wyrobów obronnych i jej wpływ na system bezpieczeństwa państwa i logistykę. Pomiaru dokonano metodą taksonomii numerycznej w oparciu o umowny wzorzec jakości.
EN In the article are presented the methodology of measuring the quality of military equipment and its impact on national security system and logistics. Measured by numerical taxonomy based on contractual quality standard.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last