Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pyrrolidine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2012 T. 57, nr 5 375-381
PL Na bazie (S)-proliny zsyntezowano 7 nowych funkcjonalizowanych chiralnych cieczy jonowych zawierających kation 1-[(S)-(pirolidyno-2-ylo)metylo]-3-alkiloimidazoliowy oraz aniony: bis(trifluorometylosulfonylo)imidkowy i heksafluorofosforanowy. Struktury uzyskanych związków określono metodami spektrosk[...]
EN A new 7 functionalized chiral ionic liquids (CILs) based on pyrrolidine have been synthesized from (S)-proline as a main substrat. The obtained compounds have 1-[(S)-(pyrrolidin-2-yl)methyl]-3-alkylimidazolium cation and bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and hexafluorophosphate anions. The structure[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1834-1841
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last