Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł cementowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 5 101-104
2
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 3 38-41
3
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 5 40-41
PL Przemysł cementowy jest bardzo energochłonny - i w zależności od rodzaju cementu oraz zastosowanej technologii jego produkcji do wyprodukowania jednej tony cementu wymaga od 60 do 130 kg oleju opałowego lub innego (w równoważnej ilości) paliwa. Nie dziwi więc fakt, że w ciągu 40 lat XX w. podjęto zn[...]
4
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
1998 R. 50, nr 4 125-128
PL Przedstawiono możliwości szerszego opisu tekstury materiałów ogniotrwałych, wykorzystując nowe metody pomiarowe w zakresie małych i dużych porów. Porównano właściwości teskturalne wybranych zasadowych tworzyw ogniotrwałych dla przemysłu cementowego. Wykazano, że produkowane w jednym z polskich zakła[...]
EN Some possibilities to more detailed description of refractories' texture with the use of new methods for small and large pore measurement have been presented. The textural features of selected alkaline refractory materials for cement industry have been compared. It has been shown that the spinel-ma[...]
5
80%
Cement Wapno Beton
PL Chłodnik Cross-Bar SF (firmy Smidth-Fuller) wykazuje szereg niezwykłych zalet i ulepszeń w stosunku do wszystkich poprzednich konstrukcji chłodników klinkieru i stanowi wyraz dużego postępu technicznego w technologii cementu. Przedstawiono nowe perspektywy tego niezwykłego chłodnika i na podstawie p[...]
EN The Smidth-Fuller (SF) Cross-Bar Cooler shows many unique features and improvements from all previous clinker cooler designs and is a manifestation of the large technological advancement in cement processing techniques. Some new perspectives for this unique cooler are presented and on the ground of [...]
6
80%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 266-268
7
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 65 75-82
PL Celem niniejszego artykułu jest ocena pracy i skuteczności działania układów odpylających rusztowe chłodniki klinkieru. W pracy dokonano przeglądu istniejących, możliwych do zastosowania w przemyśle cementowym urządzeń odpylających, określono warunki jakie powinny one spełniać i opisano zasady ich d[...]
EN There is estimation of work and efficienses of dust extractions clinker refrigeration in this article. This composition is review existing, possible to uses in the cement industry dust separators and qualified conditions which should they realize. There is description rules their activities and conc[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 1 48-49
PL Przemysł cementowy ma możliwości termicznego unieszkodliwiania odpadów w sposób ekologicznie czysty oraz atrakcyjny pod względem ekonomicznym dla społeczeństwa, gdyż instalacje potrzebne do utylizacji odpadów już istnieją.
9
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 11--16
EN In this publication a possibility of thermal utilization of alternative fuels in cement industry is presented. The conception of complex thermal utilization of sewage sludge and coal-sludge is shown. On the basis of our study a granulated alternative fuel was created. The use of alternative fuel fro[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 81-86
EN This short document describes represents question about maintenance and diagnostic of electric drive system . Industrial plant which they work in continuous system they require different way of repairs. Preventive working are important element in work of plant. Qualification of technical state of ma[...]
11
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2019 nr 2 70--73
12
70%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wykonane w ostatnich kilkudziesięciu latach w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego w Krakowie, obecnie BIPROCEMWAP S.A., opracowania projektowe instalacji przygotowania, mielenia, składowania i dozowania pyłu węglowego dla zakładów przemysłu cementowego i wapien[...]
EN The designs, carried out during last tens years in Design Office for Cement, Lime and Gypsum Industry in Cracow, now 'BIPROCEMWAP', of preparation, grinding, storage and dosage of pulverized coal for cement and lime industry plants are discussed. In the beginning of 1993 a regulation concerning the [...]
13
70%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
1999 nr 11 3-269
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kruchości i wytrzymałości kompozytów cementowych z włóknami szklanymi (w skrócie: GRC), określanych standardowymi miarami odporności na pękanie przy zginaniu i wytrzymałości na uderzenie, oraz metody doświadczalne służące do poznawania tych właściwo[...]
14
70%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2001 Nr 3 10-14
PL Nowy typ przenośników taśmowych z taśmą zamkniętą w kształt rury może posiadać szerokie zastosowanie w transporcie materiałów sypkich, gdzie zachodzi konieczność przenoszenia materiałów pylących lub higroskopijnych. W artykule omówiono budowę przenośników rurowych oraz perspektywy ich zastosowania w[...]
15
70%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 5 106--111
PL Artykuł opisuje przykład zastosowania nowej technologii i organizację efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej napędów elektrycznych w przemyśle cementowym, na wdrożonym przykładzie. Zastosowana diagnostyka offline obejmuje uszkodzenia typu elektromagnetycznego i mechanicznego. Autorzy zaproponowali z[...]
EN rticle introduced a new technology and the organization of effective operational diagnostics of electric drives in the cement industry. Offline diagnostics includes failure electromagnetic and mechanical type. Authors proposeds to change the rules of operation of machines, has introduced changes in [...]
16
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2018 nr 3 68--71
17
70%
Polski Cement
1998 nr 3 4-5
18
70%
Materiały Budowlane
2002 nr 5 82-83
19
61%
Materiały Budowlane
2003 nr 5 11-12
20
61%
Management and Production Engineering Review
EN Cyclones are widely used for removal dust of gaseous flows in industrial processes, and various studies were conducted in last decades to improve their performance parameters. However, in process industry, the reliable and uninterrupted operation of the cyclone is of the same importance as performan[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last