Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka ogniochronna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
1999 Nr 9 218-222
PL Omówiono skład, mechanizm działania, rodzaje, właściwości i metody badań powłok pęczniejących. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości ochronne i pęczniejące powłok w warunkach mokrych i wilgotnych. Podstawowe składniki farby, odpowiedzialne za właściwości pęczniej4ce stopniowo wymywają się lub rea[...]
EN Intumescent chemistry, composition, properties and testing of fire retardant coatings are discussed. Due to the high content of additives the intumescent coatings can be prone to hydrolysis. They are therefore sensitive towards weathe-ring and moisture. During exposure to moisture or water the intu[...]
2
88%
Farby i Lakiery
2012 nr 3 3--10
PL Zbadano wpływ środków uniepalniających na właściwości powłok ogniochronnych poddanych działaniu promieniowania UV i kondensacji zgodnie z metodą opisaną w normie PN-EN ISO 11507:2008 oraz atmosfery kondensacyjnej o stałej wilgotności wg PN-EN ISO 6270-2:2006. Ocenę zmian w wyglądzie powłok po działa[...]
EN The influence of flame retardants on the properties of fire protective coatings exposed to UV radiation and condensation according to the method described in PN-EN ISO 11507:2008 and atmospheric condensation with constant humidity according to PN-EN ISO 6270-2:2006 was investigated. The assessment o[...]
3
75%
Chemik
PL Podstawowym zadaniem ogniochronnych systemów powłokowych jest opóźnianie zapalenia się pokrytych nimi materiałów poprzez obniżenie rozprzestrzeniania się płomienia. Hamują one również dopływ ciepła do podłoża, zapobiegając jego gwałtownemu przegrzewaniu się dzięki utworzeniu warstwy izolacyjnej. Ist[...]
EN The aim of fire protective coatings is to retard the ignition of materialscovered by them by limiting flame propagation. They also restrict heat supply to a substrate by creation of an insulation layer, preventing from sudde overheating. There are a lot of different types of coatings which protect s[...]
4
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 12 1182-1186
5
75%
Izolacje
6
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 42-43
7
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 9 547-550
PL Omówiono procedury i przepisy obowiązujące w państwach Unii przed wdrożeniem powłok ogniochronnych na konstrukcje stalowe do obrotu i stosowania w świetle wymagań Komisji Europejskiej. Opisano badania odporności ogniowej, reakcji na ogień i pozostałe badania oraz zaprezentowano używane krzywe (tempe[...]
EN The aim of the article is to explain the procedures and rules prepared by European Commission and valid for fire protection products of steel constructions before they are putted on the market and incorporate in buildings in member states of European Union. The fire resistance tests, reaction to fir[...]
8
63%
Świat Szkła
9
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2014 Nr 3 107--113
PL Cel: Określenie charakterystyki zdolności do zabezpieczenia przed ogniem powłoki ogniochronnej „Amotherm Steel Wb” z wykorzystaniem obliczeniowo-eksperymentalnej metody rozwiązania odwrotnych zadań przewodzenia ciepła na podstawie danych testów ogniowych. Metody: W celu określenia stopnia odporności[...]
EN Purpose: To examine the fireproof capability of a fire-retardant coating (“Amotherm Steel Wb”), using an experiment-calculation approach to address inverse heat conduction problems during fire tests. Methods: Application of experimental research methods to samples, in accordance with the requirement[...]
RU Цель: Определение характеристики огнезащитной способности огнезащитного покрытия „Amotherm Steel Wb” расчетно- экспериментальным методом решением обратных задач теплопроводности на основе данных огневых испытаний. Методы: Для определения предела огнестойкости металлических пластин с огнезащитным пок[...]
10
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Określenie wpływu liczby i rozmieszczenia termopar na nienagrzewającej się powierzchni płytki stalowej z badaną wodną powłoką ogniochronną na dokładność wyznaczenia termofizycznych i ogniochronnych cech tej powłoki. Metody: W celu określenia klasy odporności ogniowej płytek stalowych z wodną po[...]
EN Goal: Determine the effect of the number and distribution of thermal couples on the cool-touch surface of a steel plate with a tested water film on the accuracy of designating thermophysical and fire protection characteristics of this coating. Methods: In order to determine fire resistance class of [...]
11
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 41-45
12
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 53--55
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań nad odpornością powłok ogniochronnych na drewnie egzotycznym, na sztuczne starzenie. Określono zmiany właściwości ogniowych oraz cech estetyczno-dekoracyjnych.
EN The article presents the best results for resistance to accelerated weathering of fire-retardant coatings on exotic wood. Fire performance and aestetic-decorative features were analysed.
13
51%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 5 62--65
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań nad odpornością na starzenie, sztuczne i naturalne, powłokotwórczych zabezpieczeń ogniochronnych, aplikowanych na drewnie cedr czerwony, modrzew syberyjski oraz okoume, stosowanym do wykonywania okładzin elewacyjnych. Badane rozwiązania wykazały zróżnicowaną,[...]
EN The paper presents the test results for resistance to accelerated ageing and natural ageing of fire retardant coatings applied on cedar, spruce and okoume wood, intended to façade cladding. Tested solutions showed significantly different stability of fire performance, adhesion and aesthetic-decorati[...]
14
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 1 76--77
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last