Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka antykorozyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Artykuł prezentuje wytrzymałościową metodę doboru powłoki antykorozyjnej w aparatach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. Opracowano procedurę wytrzymałościową integrującą wpływ obciążeń i elementarnych odkształceń powłok hybrydowych, przyjmując jako kryterium aplikacyjne stan stateczności[...]
EN The paper presents the strength method of an anticorrosion coating selection in the apparatuses of chemical industry and of related ones. There has been worked out a procedure integrating the effect of loads and deformations of hybride coatings, assuming as the application criterion the stability st[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 1 9-11
PL W referacie omówiono właściwości powłok stosowanych do zabezpieczania powierzchni płyt azbestowo-cementowych przed możliwością emisji z nich rakotwórczych włókien azbestowych. Wyroby i wykonane z nich zabezpieczenia charakteryzują się szczególnymi właściwościami technicznymi, zapewniającymi skuteczn[...]
EN The paper features of coatings used for protection of asbestos cement sheets against possibilities od emission cancerigenic asbestos fibres. Coatings are characterized by special proprieties which ensure high protective efficiency of existing objects with asbestos in different conditions.
3
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 1-2 85--87
PL Prawidłowy dobór materiału powłokowego jest sprawą kluczową dla trwałości zabezpieczeń w zadanych warunkach. Wciąż jednak antykorozyjne powłoki ze stopów cynku i z aluminium natryskiwane cieplnie są najtrwalszym zabezpieczaniem powierzchni stali przed korozją.
4
88%
Konstrukcje Stalowe
2014 nr 4 20--21
5
75%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 2 42-45
PL W pracy przedstawiono budowę, właściwości, zastosowanie oraz technologię nakładania powłok z poliuretanów. Pokazano przykłady praktycznego zastosowania tych powłok na skalę przemysłową oraz rzemieślniczą. Podkreślono neutralność współczesnych powłok poliuretanowych dla środowiska naturalnego zarówno[...]
EN The structure, properties, application and technology of polyurethane coatings have been discussed in the paper. Practical examples of the application of these coatings craftsmanship and industrial use have been presented. The neutrality of currently used polyurethane coatings for the natural enviro[...]
6
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 4 561--568
EN The low-pressure cold spray (LPCS) technique is used to produce conducting, anticorrosive, insulating, etc., coatings. In order to increase the efficiency of the process the latter is often automated by attaching the spraying gun to a robot or a manipulator. However, because of the large number of i[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 5 80--81
PL Korozja to nic innego jak elektrochemiczna degradacja materiału przez otaczające środowisko. Zmniejsza ona integralność materiału oraz silnie wpływa na długość jego życia, co może powodować zagrożenie dla całej struktury.
8
75%
Konstrukcje Stalowe
2016 nr 4 34--35
9
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 4 64--66
PL Korozja jest powszechnym zjawiskiem powodującym znaczne obniżenie własności mechanicznych i użytkowych maszyn, urządzeń oraz elementów, znacząco zmniejszając bezpieczeństwo ich stosowania. Z tego też powodu od wielu lat na całym świecie prowadzone są systematyczne badania dotyczące ochrony antykoroz[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 182-185
PL W artykule przedstawiono metodę szybkiej spektroskopii impedancyjnej obiektów o wysokich impedancjach (|Zx| > 1 G) z zastosowaniem sygnałów o projektowanych kształtach. Sygnał pobudzenia wytwarzany jest w module DAQ U2531A i doprowadzany na wejście badanego obiektu za pośrednictwem przetwornika cyf[...]
EN A method of fast impedance spectroscopy of objects with high impedance (|Zx| > 1 G) with use of different excitation signals is evaluated in this paper. An excitation signal is generated in U2531A DAQ module and applied to an input of an object through analog-to-digital converter. Response signals [...]
11
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Artykuł zawiera przegląd powłok metalicznych oraz technologii ich nakładania na stalowe blachy i inne elementy stosowane w budownictwie. Podano zakres i metody badań niezbędne przy wydawaniu aprobat technicznych i certyfikatów na wyroby budowlane. Zamieszczono pełen wykaz norm dotyczących powłok met[...]
EN The review of metallic coatings on steel sheets, the technology of spreading them on the sheets and the other elements used in civil engineering have been shown. There are also the scope and methods of testing which have to be used during approval and certificate procedure. There are the specificati[...]
12
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad hamowaniem korozji stali za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA) oraz heteropolikwasu (kwasu fosforododekamolibdenowego - PMo12) osadzano elektroch[...]
EN The work summarizes the results of corrosion studies describing protective properties of composite film prepared on stainless steel. The coating consisted of conducting polymer - poly(3,4-ehtylenedioxythiophene) (PEDOT), 4-aminobenzoic acid (ABA) and heteropolyacid (phospohomolibdic acid - PMo12) ha[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu benzopirolowego (PyBA) i fosfomolibdenianu niklu (Ni1,5PMo12). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 za pomo[...]
EN This work presents the results of the research on electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid (PyBA) with phosphomolybdate nickel (Ni1.5PMo12). The coatings were electrodeposited on stainless ste[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper is devoted to the investigation of the concrete corrosion procedure with the effect of the hydrochloric and sulfuric acids. There is the aggressive acid environment in the most industrial buildings of the chemical industry and galvanic shops. Thus investigation of the corrosion procedures [...]
15
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 619-622
PL W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok PEDOT/ABA do ochrony stali nierdzewnej przed korozją. Powłoki osadzono z wodnego roztworu micelarnego dodecylosiarczanu sodu (SDS) zawierającego kwas 4-aminobenzoesowy (ABA) i 3,4-etylenodioksytiofen (EDOT). Powłoki PEDOT/ABA osadzano metodą chronoam[...]
EN In present work the usefulness of PEDOT/ ABA composite coatings for protection of stainless steel against corrosion is considered. The coatings were deposited from micellar solution of sodium dodecylslphate (SDS) containing 4-aminobenzoic acid (ABA) and 3,4-ethylenedioksythiophene (EDOT). The PEDOT/[...]
16
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 466-469
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicz[...]
EN This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution contai[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 56-57
18
63%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 4-5 188-192
PL W pracy porównano właściwości ochronne powłok z kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanego K2SO4 w zakwaszanych środowiskach siarczanowych niezawierających i zawierających 0,5 moldm-3 jonów Cl-. Warstwy uzyskiwano metodą woltamperometrii cyklicznej, a zabezpieczanym podłożem elektrodowym była stal ni[...]
EN Protective properties of films of the 4-aminobenzoic acid doped with K2SO4 in the acidifi ed sulphate solutions without and with addition of 0,5 moldm-3 Cl- ions are compared in present paper. The coatings have been obtained by the cyclic woltamperometry and as the electrode substrate 2H13 stainless[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 465-468
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) i poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środow[...]
EN This work summarizes the results of corrosion studies describing protective properties of films prepared on stainless steel based on a composite coating. The coatings consisted of 4-aminobenzoic acid (4-ABA) and poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT). The respective films on stainless steel were e[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 8 37-39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last