Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posadzki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 6 63--66
PL W artykule podano definicje płytek wielkoformatowych według wytycznych niemieckich i austriackich. Przeanalizowano wybrane zagadnienia procesu technologicznego związanego z wykonaniem posadzki z płyt wielkoformatowych.
EN The article provides a definition of large-size tiles according to German and Austrian guidelines. Analysed are also selected issues concerning the technical process related to the manufacture of a large-format tile floor.
2
100%
Nowoczesne Hale
2014 Nr 2 40--42
PL Realizacja obiektów halowych na podłożach słabonośnych jest podyktowana potrzebą i możliwością zagospodarowania przestrzennego terenów w tzw. trudnych lokalizacjach geologicznych. Najczęściej są to grunty słabonośne o złożonej budowie geologicznej i niekorzystnych warunkach wodnych. Zmieniające się[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zjawisko niejednorodności wytrzymałości betonu na grubości formowanych poziomo elementów, szczególnie w płytach, jest znane, lecz wykrywanie takiego uwarstwienia jest trudne i w związku z tym nie jest ono wystarczająco zbadane. Tak powstająca niejednorodność cech mechanicznych betonu praktycznie nie[...]
EN Strength of concrete in elements moulded in horizontal position varies on their thickness. This phenomenon is known, but detection of mechanical characteristic's lamination is difficult and yet insufficiently examined. Concrete heterogeneity arising in this way is practically not controlled. In this[...]
4
75%
Builder
2016 R.20, nr 9 92--93
PL Przegląd przedstawia konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Pierwsze artykuły cyklu polecamy szczególnie projektantom i wykonawcom remontowanych i modernizowanych obiektów.
5
75%
Izolacje
1999 R. 4, nr 5 33-34, 36
PL Przedstawiana tematyka dotyczy zasad projektowania bezdylatacyjnych posadzek betonowych na podłożu gruntowym, a ściślej podkładu konstrukcyjnego, nośnego. Temu elementowi podłogi przypisuje się główną odpowiedzialność za jej efektywność eksploatacyjną, bowiem zadaniem podkładu jest przeciwdziałanie [...]
6
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Zewnętrzna warstwa systemów posadzkowych do zabezpieczania podłoży betonowych jest wytwarzana z poliuretanów. Warstwa ta powinna odznaczać się dużą wytrzymałością na rozciąganie i dużą odpornością na zużycie ścierne, ponieważ materiały te są stosowane w fabrykach i magazynach oraz na korytarzach. Do[...]
EN The top layer of the systems covering a concrete surface is made of polyurethane. The polyurethane layer should be characterized by high tensile strength and abrasive wear resistance, because this material is used in workshops, corridors, and warehouses. Up till now the systems have been a mixture o[...]
7
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono analizę przykładowych wad wykonawczych betonowych posadzek przemysłowych oraz opisano konflikt mający źródło w kwestionowaniu przez inwestora jakości wykonanych robot i wstrzymaniu wynagrodzenia wykonawcy przy jednoczesnym przystąpieniu do użytkowania obiektu. W przedstawion[...]
EN The article presents an analysis of sample execution defects of industrial concrete flooring and describes a conflict, which has its source in questioning the quality of executed works by the investor and withholding contractor's payment while simultaneously commencing to utilise the building. The p[...]
8
63%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule zaprezentowano informacje dotyczące nowoczesnych posadzek stosowanych w zakładach przemysłu spożywczego oraz omówiono ich właściwości. Szczegółowo opisano posadzki antybakteryjne, do produkcji których wykorzystuje się jony srebra. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w procesie projektowan[...]
EN The article presents information about the modern flooring used in the food industry and discusses their properties. Describes in detail the anti-bacterial floor, to the manufacture of which the silver ions. Describes in detail the production of antibacterial flooring which uses silver ions. The use[...]
9
63%
Izolacje
PL Obecnie w wielu publikacjach poświęca się dużo uwagi posadzkom w budownictwie, i to zarówno ich projektowaniu, doborowi materiałów, jak i wykonawstwu [7]. Złożoność tej tematyki wynika stąd, iż tym elementom (przegrodom) budowlanym stawia się rozliczne wymagania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe[...]
10
63%
Izolacje
PL Posadzki należą do najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Na posadzce koncentruje się najwięcej oddziaływań eksploatacyjnych, potencjalnie zagrażających jej trwałości i jakości. Posadzki (podłogi) są najczęściej remontowanymi elementami obiektó[...]
11
63%
Izolacje
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last