Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompy zębate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 2 5-9
2
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 246-250
PL W opracowaniu przedstawiono koncepcję szczegółowej analizy rangi ważności parametrów eksploatacyjnych układów maszynowych. Na przykładzie znamionowych danych pomiarowych pompy zębatej zaprezentowano algorytm prognostyczw stanowiący integrację logicznych drzew decyzyjnych i metody analizy regresji wi[...]
EN The paper presents a detailed analysis of importance rank of service parameters of machinę systems. Exemplary nommw. measuring data for the gear pump were used for presentation of the algorithm being integration of logical decision trees ara the method of multiple regression analysis. Adeąuacy of th[...]
3
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 3 26-29
4
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 1 23-26
5
51%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono przebieg badań modelowych nad stratami szczelinowymi w pompach zębatych. Przebadano przepływ strumienia cieczy w szczelinie promieniowej, we wrębie międzyzębnym oraz w szczelinie osiowej. Podano wnioski wynikające z obserwacji i uzyskanych wyników.
EN A course of model tests on gap losses in gear pumps has been presented. A flow of the fluid stream through a radial gap, in interteeth space and in axial clearance has been tested. There are also conclusions ensuing from observations and from the obtained results.
6
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2014 nr 2 9--11
7
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 1 17-19
8
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 3 21-24
9
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 4 33-35
10
44%
Hydraulika i Pneumatyka
2014 nr 5 11--16
11
38%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 1 5-10
PL Przeanalizowano sterowanie natężeniem przepływu w układzie hydraulicznym z pompą o stałej wydajności. W sterowaniu natężeniem przepływu badano zastosowanie napędu falownikowego z silnikiem indukcyjnym (sterowanie objętościowe) i układu z zaworem proporcjonalnym (sterowanie dławieniowe). Badania labo[...]
EN The problem of flow control in the hydraulic system with constant displacement pump has been analysed. In flow control considering the use of inverter drive system with an induction motor (volumetric control) and a system with proportional valve (throttling control). The laboratory tests were carrie[...]
12
38%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 3 12-16
PL Opisano sposoby pomiaru pulsacji ciśnienia w króćcu pompy, we wrębie międzyzębnym oraz przyspieszenia drgań w trzech płaszczyznach korpusu pompy. Podano sposób przenoszenia zmierzonych parametrów i wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych. Wskazano na przydatność tych charakterystyk do analizy[...]
EN This article presents a measuring methodology applicable for measuring pressure pulsations inside the pump nozzle and the notch between gear-teeth as well as for measuring of vibration accelerations given in three planes o the pump housing. It also provides a procedure of passing measured analog par[...]
13
38%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 1 35--39
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych pomp zębatych P100, P101 oraz P102 wykorzystywanych do przetłaczania cieczy spożywczych o lepkości powyżej 0,5 Pa·s. W badanych pompach zmieniono konstrukcje pokryw bocznych przez stosowanie rowków odciążających różnych wymiarów. Pom[...]
EN The article describes analysis of the experimental gear pumps P100, P101 and P102 used for pumping food industry fluids with a viscosity above 0.5 Pa • s. In the studied pumps a structure of the side covers was changed by the use of different dimensions of pressure relief grooves. The P100 pump didn[...]
14
38%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 674--676
PL Przedstawiono wyniki badań parametrów reologicznych cieczy, które posiadają właściwości cieczy newtonowskich a ich lepkość zawiera się w przedziale 2-15 Pa·s. Z wyznaczonego eksperymentalnie masowego natężenia przepływu obliczono szybkości ścinania, jakie mogą wystąpić na stanowisku badawczym. Ponad[...]
EN Com. glucose syrups with a high content of crystd. sugars as well as its equiv. with a low content of crystd. ones and their dild. aq. solns. were tested by using a rotational rheometer (18-50°C, shear rate 1-30 s-1) to identify the Newtonian liqs. with a viscosity 2–15 Pa·s. At 20-24°C, only syrup [...]
15
38%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 3 72--73
PL Podstawowym elementem układu napędu i sterowania hydraulicznego jest generator energii. W układach hydrostatycznych generatorem jest hydrauliczna pompa wyporowa. Spośród różnych typów pomp wyporowych pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, ze względu na zwartą budowę, prostą konstrukcję, dużą niezawo[...]
16
32%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 5 18--20
PL W pracy przedstawiono wizualizacje przepływu cieczy spożywczej przez pompę zębatą. Badania przeprowadzono na opracowanym stanowisku badawczym do jakościowej oceny zjawisk zachodzących w trakcie pracy pompy zębatej. Obiektem badań była pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym o nominalnej wydajności 2,5[...]
EN The paper presents a visualization of the flow of food liquids through a gear pump. A test was carried out on the elaborated research bench for qualitative evaluation of the phenomena occurring during operation of a gear pump. The object of the research was an external gear pump of declared capacity[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last