Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar chemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 62--64
PL Zgodnie z ustawą "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Z 2001 r., nr 63, poz. 636) materiały odniesienia - wzorce pehametryczne i wiskozymetryczne - podlegają obowiązkowi wzorcowania, a dowodem ich kontroli metrologicznej jest świadectwo materiału odniesienia.
2
100%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 4 31--34
3
84%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 3 28
4
83%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 1 43--46
5
67%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 9--12
PL Rozwój instrumentalnych technik pomiarowych sprawił, że najbardziej żmudnym i czasochłonnym etapem postępowania analitycznego stało się przygotowanie próbki przed pomiarem.
6
67%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 18--21
PL Niezmiernie ważnym elementem zapewnienia jakości wyników analitycznych jest systematyczny udział laboratoriów w badaniach biegłości prowadzonych przez niezależne instytucje. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obiektywnych dowodów dotyczących funkcjonowania laboratorium i uzyskiwanej przez nie jakośc[...]
7
67%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 4 37--39
PL Metryczny układ miar został oparty na dwóch podstawowych jednostakach : metra jako jednostki długości oraz kilograma jako jednostki masy.
8
67%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 4 12--21
PL W praktyce chemicznej spójność pomiarowa jest określana względem odpowiedniego wzorca, a wykazanie spójności pomiarowej otrzymanego wyniku wymaga przeprowadzenia każdorazowo porównania wartości mierzonej ze znaną wartością odniesienia przypisaną do stosowanego wzorca.
9
67%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 1 28--31
PL Walidacja metod analitycznych jest tematem omawianym w każdym podręczniku poruszającym problematykę zapewnienia jakości w laboratorium; poświęcono jej odrębne opracowanie książkowe i artykuły, jest także tematem ogromnej liczby szkoleń i kursów. Powszechnie przyjmuje się, że jest to proces o znaczen[...]
10
67%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 4 11--16
PL W środowisku chemików analityków coraz powszechniejsza staje się wiedza o organizowanych przez wyspecjalizowane laboratoria i instytucje porównaniach międzylaboratoryjnych (ang. Interlaboratory Comparison - ILC) i testach biegłości (ang. Proficiency Testing - PT).
11
67%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 2 38
12
67%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 1 17--20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last