Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 404
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanological Studies
2
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 323-330
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań stopnia zapylenia atmosfery w rejonie uprzemysło- wionym. Jako wielkość porównawczą przyjęto współczynnik zapylenia Angstroma. Wartość tego współczynnika wyznaczono pośrednio, na podstawie wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego bezpośredni[...]
EN Results of measurements of atmosphere turbidity in the industrial region are presented. The Angstrom's turbidity coefficient is used as reference parameter. The value ofthis parameter is determined on the basis of measurement of the intensity of solar direct radiation component and other necessary v[...]
3
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The reservoir where the studies were carried out was originated by modification of an old oxbow lake of the Vistula River. The most important sources of inflowing waters are industrial waters from "Puławy Fertilizer Factory". The highest variability of concentration, was NH4 +-N and also Cl-, Ntot.,[...]
4
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Environmental pollution is currently a major concern due to unorganised and increased industrialization and urban development. In the Tamilnadu state of India, on the Bay of Bengal, lies the Ennore estuary, which is an important industrial centre. The main industries in the region include a fertiliz[...]
5
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
EN Analyses of lead isotopic composition in industrial materials (tetraethyl lead, coal, ash and slag from coal combustion, and fragment of lead battery cell and lead foil) were undertaken. It has been found that there are significant differences among isotopic signatures of their constituent lead and,[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1002-1005
7
80%
Geological Quarterly
EN Volume magnetic susceptibility of soils and alluvial sediments from the eastern Pomeranian region near Gdańsk was investigated. Full set of geochemical analyses had been previously performed for all the samples studied. The results are presented in the form of the susceptibility maps of the topsoil [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2003 Z. 16, t. 1 276-280
PL Korzystając z "Zestawienia istniejących studni awaryjnych położonych na terenie miasta Białegostoku" do badań wytypowano punkty poboru prób wody. Wszystkie wytypowane studnie wiercone są studniami awaryjnymi z zamontowaną pompą ręczną (typ K-1500-1-00 o wydajności maksymalnej 5 m3/h). Są to studnie [...]
EN Based on The list of emergency well located in Bialystok city, it was selected about 50 wells. All wells are equipped with hand-operated pump (type K-1500-1-00, efficiency 5 m3/h). All wells are not guarded against vandalism. Their technical condition makes them useless. The choice of wells was made[...]
9
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W sezonie wegetacyjnym 1996/1997 przeprowadzono badania nad zdrowotnością pszenicy ozimej odmiany Elena i Kobra uprawianej w rejonie oddziaływania emisji przemysłowych z Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie. Na liściach stwierdzono niewielkie nasilenie septoriozy liści i mączniaka prawdziwego zbóż i t[...]
EN The Winter wheat cultivars, Elena and Kobra, grown in the neighbourhood of Zakady Azotowe S.A.(Nitrogen Fertiliser Producer) in Tarnw was evaluated after the season 1996/97. Wheat plant leaves were only slightly attacked by Septoria tritici and Erysiphe graminis, but ears were attacked more intensiv[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN The status and planning layout of Beijing Municipal wastewater treatment plants are described, and the survey of several major wastewater treatment plants in Beijing is also showed here. In the past decade, the wastewater treatment in Beijing has developed rapidly. The capacity of wastewater treatme[...]
11
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W pracy przedstawiono wyniki badań skażenia metalami ciężkimi środowiska naturalnego, w tym zwłaszcza cynkiem i ołowiem, w rejonie hałd odpadów poprodukcyjnych rud Zn-Pb w otoczeniu zakładów górniczych w Bukownie. Badania koncentrowano na poflotacyjnych odpadach powstających w procesie wzbogacania r[...]
EN Mineralogical and geochemical investigation of slag obtained durng the melting of Zn-Pb ores of Boleslaw Area (south Poland) were performed. Additionally bottom sediments form chanel transporting rests after process of flotation were tested. Investigations were conducted with the use of polarizing l[...]
12
80%
Journal of Ecological Engineering
EN Water quality index (WQI) is valuable and unique rating to depict the overall water quality status in a single term that is helpful for the selection of appropriate treatment technique to meet the concerned issues. The aim of the study was to evaluating water quality from Mojen River by Water Qualit[...]
13
80%
Polish Journal of Ecology
EN The following paper is one part of the complex studies and intends to provide the background for explaining the spatial differentation of plant and animal communities settled in the Upper Vistula River. The study has been conducted from 10.9 to 336.7 km of the river course. Concentrations of the fol[...]
14
80%
Polish Journal of Ecology
EN The following paper is a part of the complex studies and intends to provide the background for explaining spatial differentiation of plant and animal communities settled in the Upper Vistula River. The study has been conducted from 10.9 to 336.7 km of the river course. Physico-chemical parameters of[...]
15
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The main purpose of the study was to evaluate water quality of the Supraśl river and identify its main pollution sources. On the river and its tributaries, 8 control points were selected, located near Krynica, Gródek, Nowosiółki, Zasady (mouth of the tributary Sokołda), Supraśl, Nowodworce, Dobrzyni[...]
16
80%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 1 104--105
EN The main aim of this study is to evaluate the assessment of the environmental effect of the city and industry in Skawina. Skawina is a town with a population of 25,000 situated about 15 km to the south-west of Kraków (S Poland). The main industrial facilities, located in the western part of the cit[...]
17
80%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 1 130--131
EN Soil and water pollution by heavy metals is currently a very important problem in environmental and other sectors. The origin of metals in water may be of either natural character (erosion of rocks and sediments, leaching of mineral resources) or anthropogenic character (mining and extraction of me[...]
18
80%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 3 175--184
EN The paper presents an evaluation of leachate monitoring data as well as investigation of temporal and seasonal variability of leachate quality. The analysis includes 27 sampling carried out at selected municipal landfill during 7-year observation period. In leachate samples, concentration of Pb, Cu,[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2003 Z. 16, t. 1 108-116
PL W referacie, w oparciu o opracowany przykład metodyczny, przedstawiono szczegółowo przebieg prowadzenia analizy niezawodności podsystemów ujmowania wody z rzek narażonych na awaryjne skażenie. Analiza taka stanowi podstawę proponowanej metody oceny niezawodności tych obiektów z wykorzystaniem wartoś[...]
EN Based on an example a detailed description of a reliability assessment method was presented in application to subsystems of water intake from rivers endangered by occasional contamination. An expected value of water shortage was used for assessing the reliability of water intake subsystems character[...]
20
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 156-159
PL W artykule opisano problematykę skażenia środowiska pyłem zawieszonym PM 10 w wyniku działalności transportowej. Przedstawiono wpływ samochodów ciężarowych dużej ładowności na wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych i określono główne czynniki determinujące go.
EN The paper describes the problems of environmental pollution by particulate matter PM 10 as a result of transport activity. Shows the effect of heavy duty trucks on the results of simulation studies and identifies the main factors determining it.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last