Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pokrycie dachowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Objaśniając procesy tworzenia się skroplin, autor podaje proste sposoby oszacowania ilości obecnej wilgoci w budynku oraz ocenę trafności takich szacunków w aspekcie warunków klimatycznych i rodzaju dachu, przy okazji przytacza definicje niektórych zjawisk klimatycznych występujących w budynku.
2
100%
Izolacje
PL Przewiewy mają ogromny wpływ na termoizolacyjność dachów, a co za tym idzie całych budynków. W Europie są postrzegane jako bardzo niebezpieczne zjawiska z dwóch powodów: trudno jest je wyeliminować i są przyczyną dużych strat energii. Gdy działają przez dłuższy czas, obniżają trwałość dachu, poniewa[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 6-7
4
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 5 35-35
5
100%
Przegląd Budowlany
EN Computer calculation of weighted foamed polystyrene molders. Investigation results.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne dotyczące zwichrzenia płatwi usztywnionych pokryciem z blach fałdowych. Rozwiązano dwa przykłady liczbowe.
EN Some theoretical and experimental problems of the lateral buckling of purlins stiffened by profiled steel panels is presented in the paper. Two numerical examples are solved.
7
100%
Instal
2017 nr 5 18--21
PL W pracy analizowano wpływ właściwości optycznych materiału pokrycia dachowego, charakteryzowanych za pomocą współczynników odbicia i emisji, na strumień ciepła przenikający przez konstrukcję dachu do wnętrza obiektu. Zmiana rodzaju materiału pokrycia dachowego może istotnie obniżyć temperaturę jego [...]
EN The paper discusses influence of roof cover optical properties, characterized the reflectivity and emissivity, on heat flux transferred through construction of roof to interior of building. The change of cover material can significantly reduce temperature of its surface and finally reduce heat flux [...]
8
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 5 52-53
9
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 6 12-14
10
88%
Warstwy, Dachy i Ściany
2011 nr 1 24-27
PL Powstały setki publikacji na temat pokryć dachowych. Mówiły o tym jak je układać, jakie jest ich zastosowanie, trwałość. [...] W tej publikacji chcę Państwa zaprosić w podróż, w trakcie której zaprezentuję historię pokryć dachowych, surowce z jakich są wykonywane, ewolucję ich wytwarzania, a także w[...]
11
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 1 77-79
12
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 6 71-72
13
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 5 60-61
14
88%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 135-138
PL Przedstawiono nowe propozycje ksztattowania struktur prętowych jako lekkich przekryć dużej rozpiętości. Omówiono założenia i zasady konstruowania tego rodzaju przekryć.
EN New proposal of shaping rod structures as structural systems of the large span roof covers are presented. Brief fordesign and design principles of such structures are discussed.
15
88%
Izolacje
2005 R. 10, nr 4 52--56
PL Pokrycie dachowe musi chronić budynek przed opadami atmosferycznymi, chłodem, działaniem promieni słonecznych, czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi. Skuteczność tej ochrony sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia szczelności przed przenikaniem wody do wnętrza połaci dachowej.
16
87%
Materiały Budowlane
1999 nr 6 24-24
17
75%
Izolacje
PL Zamontowane membrany dachowe właściwie spełniają swoje zadania tylko wtedy, jeśli „pracują” przy zachowaniu dobrej wentylacji przestrzeni między nimi a pokryciami zasadniczymi. Przy dachach pochyłych ten efekt w miarę łatwo jest uzyskać, ale na dachach płaskich pojawiają się komplikacje prowadzące d[...]
18
75%
Izolacje
PL Autor zajmuje się problemem źle wykonanych obróbek blacharskich; uwagę skupia na tzw. kapinosach, opisuje też istotę działania wody w takich miejscach, przedstawia dobre i złe rozwiązania oraz poglądowo je ilustruje.
19
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono skalę zastosowania płyt azbestowo-cementowych jako pokrycia dachowego w gospodarstwach rolnych w gminie Oborniki. Badaniami objęto 85 wybranych losowo gospodarstw. Średnio 45,8% powierzchni dachów budynków pokrytych jest eternitem, z czego najrzadziej w grupie budynków mieszkalnych (15[...]
EN There was submitted the scale of using of plate asbestos-cement as roofing material on farms in Oborniki commune. Investigations included 85 randomised farms. In average 45,8% buildings roofs surface was coated by eternity - the most seldom in group of aparrtmend buildings (15,3%). Within next 20-25[...]
20
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 6 33-33
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last