Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pitched roof
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
2003 R. 8, nr 1 68--71
PL Dachy spadziste we wszystkich rodzajach budynków są w równym stopniu ważnym elementem architektonicznym, co funkcjonalnym. Podstawowe funkcje techniczne dachów to osłona budynku przed wpływami atmosfery oraz przed ucieczką ciepła. Pokrycia dachów spadzistych osłaniają te budynki przed opadami atmosf[...]
2
75%
Izolacje
2005 R. 10, nr 5 78--79
PL Jedną z podstawowych funkcji dachu jest ochrona budynku przed opadami atmosferycznymi. Jednak sam dach najbardziej narażony jest na destruktywne działanie skroplin pary wodnej, która może pochodzić z atmosfery lub z wnętrza budynku.
3
75%
Izolacje
2005 R. 10, nr 6 78--79
PL Pokrycia dachów skośnych nie muszą być szczelne w takim rozumieniu tego słowa, jakie jest zasadne przy rozpatrywaniu hydroizolacyjności basenu czy odporności łodzi podwodnej. Dlatego w odniesieniu do tych pokryć używa się zamiast określenia "wodoodporność" bardziej odpowiednich pojęć: "deszczoodporn[...]
4
75%
Izolacje
PL W poprzednim odcinku ABC sztuki dekarskiej podalem wartości zakładów, jakie trzeba wykonać, układając płytki łupka. Wielkość zakładów czołowych i bocznych zależała od sposobu układania, kształtu płytki łupka oraz od kąta nachylenia połaci dachu, na którym się go układa. Zależność wielkości zakładów [...]
5
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 31--32
PL W artykule opisano konstrukcję stromego dachu nad budynkiem szkoły o rozpiętości ok. 12 m. W pierwotnym projekcie zastosowano jętkową konstrukcję dachu, opartą na wysokich ścianach kolankowych, co okazało się rozwiązaniem błędnym ze względu na znaczne, niemożliwe do przeniesienia siły rozporowe. Prz[...]
EN In the paper the structure of school building steep roof is presented (12,0 m span). At the beginning the roof was designed as collar beam roof supported on tall knee walls. The main defect of design was great outward forces leads to attic walls being pushed out. The alternative roof design adapted [...]
6
63%
Materiały Budowlane
2019 nr 2 28--29
7
51%
Izolacje
PL Artykuł traktuje o poprawności układania membran dachowych w koszach. Podano w nim wyjaśnienia powodów, dla których ta faza czynności dekarskich jest tak ważna dla prawidłowej eksploatacji dachu, wskazano na błędy, jakich nie powinno się popełniać, jak również wskazano poprawne metody. Tekst uzupełn[...]
8
51%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł porusza problematykę związaną z izolowaniem współczesnych dachów skośnych. Podjęto w nim próbę porównania pod względem różnych kryteriów rozwiązań hydro i termoizolacji. Analizą objęto materiały izolacyjne różnych firm, dostępne obecnie na rynku budowlanym. Rozpatrzono parametry mające wpływ[...]
EN This article addresses issues relating to the insulation of modern pitched roofs. It attempts to compare, based on various criteria, some solutions used for water insulation and thermal insulation. The analysis covers insulation materials currently marketed by various firms. Parameters were consider[...]
9
51%
Izolacje
2014 R. 19, nr 5 78--80
PL W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type [...]
10
51%
Izolacje
2014 R. 19, nr 3 56--59
PL W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
11
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 18--20
PL Przedstawiono cały wachlarz materiałów termoizolacyjnych, które mogą być zastosowane w dachach zarówno płaskich, jak i stromych: od materiałów tradycyjnych, czyli takich, które były dotychczas stosowane, przez materiały współcześnie preferowane, aż do innowacyjnych, czyli takich, które właśnie wchod[...]
EN The whole variety of thermo-insulating materials, which can be applied in roofs both flat and steep: from traditional materials, those are actually applied, across contemporary materials, which in a modern manner should be preferred, until innovative materials, which are just taking effect. The sepa[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 107--109
13
51%
Budownictwo i Prawo
PL W poprzednim numerze opisywaliśmy pierwszą część zagadnień związanych z odśnieżaniem dachów zimą. W tym artykule, będącym kontynuacją tematu, chcemy zwrócić uwagę na jeszcze kilka istotnych problemów - m.in. trudności związane ze śniegiem na dachach stromych, kłopot z soplami, bezpieczne poruszanie [...]
EN In the previous issue we described the first set of problems related to snow removal in winter. The discussion on the subject is continued in this article as we would like to draw your attention to a few important issues including difficulties associated with snow on steep roofs, troubles with icicl[...]
14
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 7--8
15
45%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 110--111
16
45%
Materiały Budowlane
2019 nr 8 58--60
17
38%
Materiały Budowlane
2019 nr 12 34--37
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last