Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pianka poliuretanowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Konieczność izolowania budynków nie tylko wynika z potrzeby oszczędzania energii, lecz także wymuszana jest dążeniem do poprawy warunków życia. W przeszłości izolacja przede wszystkim chroniła przed chłodem, teraz coraz częściej ma zapewnić również ochronę przed przegrzewaniem.
2
100%
Izolacje
PL Rozwój produkcji różnorodnych materiałów budowlanych i nowych technologii izolowania umożliwia projektowanie i wykonywanie budynków zapewniających przez cały rok komfortowe warunki użytkowania. Nie oznacza to jednak ostatecznego rozwiązania problemu komfortu życia i oszczędności energii.
3
100%
Recykling
2006 nr 12 14-15
PL Poliuretany, wynalezione przez firmę Bayer w latach 30. XX w., po odkryciu możliwości ich spieniania zaczęły być szybko stosowane praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, a możliwości ich zastosowania sa prawie nieograniczone.
4
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
1999 nr 1 193-196
PL Celem przeprowadzonych badań było wykorzystanie ciekłych produktów rozkładu sztywnych pianek poliuretanowo - poliizocyjanurowych powstałych na drodze glikolizy do ponownego otrzymywania sztywnych pianek. Oznaczenie podstawowych właściwości ciekłych produktów rozkładu odpadów pianek PUR -PIR (gęstość[...]
5
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 179-184
PL Przeprowadzono degradacje chemiczne - glikozy odpadów bezfreonowej, sztywnej pianki poliuretanowej otrzymanej w oparciu o polimeryczny diizocyjanin difenylometanu (MDI), oksypropylenowaną o-toluilenodiaminę (Rokopol TD-34) i polieter powstający w reakcji dianu z tlenkiem etylenu (Polieter D-24), spi[...]
6
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono proces trimeryzacji izocyjanianów z uwzględnieniem rodzaju i wpływu katalizatorów. Przytoczono receptury pianek PIR, w szczególności stosowane poliole i porofory. Opisano produkcję, rodzaje i zastosowanie tych materiałów. Zaprezentowano też właściwości przykładowych produktów.
EN The article describes the process of isocyanate trimerisation, includingcatalysttypesand their impact. Lt quotes PIR foam recipes, with particular attention paid to the applied polyols and porophors, and describes the production, types and application of these materials. It also presents the propert[...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
8
100%
Recykling
2003 nr 10 26-27
PL Poliuretany stanowią grupę tworzyw sztucznych o najbardziej wszechstronnych właściwościach oraz najszerszym wachlarzu zastosowań przemysłowych i użytkowych. W zależności od stosowanych surowców i warunków przetwórstwa poliuretanów, otrzymuje się szeroką bazę produktów o bardzo zróżnicowanych własnoś[...]
9
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 6 12-14
10
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 1 57-58
11
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 79-81
12
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 83-84
13
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Pianka poliuretanowa jest tworzywem sztucznym składającym się z komórek litego poliuretanu, który otacza pęcherzyki gazu. Materiał ten może być sztywny lub podatny na odkształcenia, ale zawsze charakteryzuje się niską gęstością. Pianki najczęściej są produkowane w formie dużych bloków, które ucina s[...]
EN Polyurethane foam refers to a number of different types of foam consisting of polymers made of molecular chains bound together by urethane links. It can be flexible or rigid, but has a low density. Flexible polyurethane is made in blocks and then cut to its desired shape. At the end of their service[...]
14
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 241-248
PL Modyfikując strukturę komórkową pianki poliuretanowej, można osiągnąć budowę auksetyczną. Odmienne właściwości użytkowe takich materiałów wynikają z ich podstawowej właściwości fizycznej, jaką jest ujemny współczynnik Poissona. Ze względu na planowane zastosowanie pianek auksetycznych na elementy si[...]
EN By modifying the cellular structure of foam, auxetic structure can be achieved. The difference in properties are due to their basic physical property, which is a negative Poisson's ratio. Due to the planned use of auxetic foam on the seat elements of military helicopters, it is necessary to know the[...]
15
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 51-52
PL W artykule przedstawiono badania możliwości zastosowania robota prze-ysłowego do kształtowania przyrostowego. Zaprezentowano opracowany stem komputerowo sterowanego aplikatora pianki poliuretanowej użytej ko tworzywo do kształtowania. Przedstawiono wyniki pierwszych prób kształtowania przyrostowego [...]
EN The paper shows possibilities for an industrial robot usage in rapid prototyping. A computer-controlled applicator of polyurethane foam used as shaping material is presented. The results of first attempts of increment formation using the industrial robot confirming the concept validity are shown in [...]
16
75%
Izolacje
PL W artykule omówiono rodzaje i właściwości materiałów do izolacji natryskowych: pianek poliuretanowych, zapraw termoizolacyjnych na bazie spoiwa cementowego i włókien mineralnych oraz celulozy. Opisano technologię i warunki aplikacji tych materiałów, porównano ich wybrane parametry techniczne, właści[...]
EN The article discusses the types and properties of spraying insulation materials: polyurethane foams, cement- and mineral fibrebased thermal insulation mortars, as well as cellulose. It also describes application conditions and the technology used for these materials, as well as compares their severa[...]
17
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 7 107-107
18
75%
Polimery
2010 T. 55, nr 9 681-684
PL W reakcjach oligoeteroli, uzyskanych z hydroksymetylowych pochodnych kwasu barbiturowego (HMBA) i tlenku propylenu (PO), z 4,4-diizocyjanianem difenylometanu (MDI) i wodą otrzymano nową grupę pianek poliuretanowych zawierających w cząsteczkach pierścienie pirymidynowe. Badano wpływ rodzaju oligoeter[...]
EN New polyurethane foams were obtained by reaction of oligoetherols synthesized from hydroxymethyl derivative of barbituric acid (HMBA) and propylene oxide (PO) with methylenediphenyl 4,4'-diisocyanate (MDI) and water. Thermal stability of the polyurethane foams containing pyrimidine rings in polymer [...]
19
75%
Ekologia i Technika
2012 R. 20, nr 3 148-152
PL W artykule przedstawiono problem recyklingu spienionych poliuretanów oraz zawarto koncepcję odróżniania pian poliuretanowych spienionych freonem od poliuretanów nie zawierających związków chlorowcopochodnych. Identyfikacja freonów jest niezbędnym etapem recyklingu odpadów spienionych poliuretanów or[...]
EN It is presented the problem of recycling of polyurethane foam and were included the idea of identification chlorofluorocarbon (CFC) included in polyurethane foam. Identification of the CFC is a necessary step in waste recycling of polyurethane foam and recovery of CFC as compounds harmful to the atm[...]
20
75%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last