Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płukanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 10 360-364
EN Comparison of traditional rinsing with unidirectional grid rinsing. Its program. Aqua Cad. computer program.
2
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 7 290-298
EN Review of chosen flow models through objects with changing porosity. Comparison of results with graphic calculation metod for theoretical models and experiment results for model filter with homogenous sand and antrhracite layers.
3
70%
Ekotechnika
2002 nr 4 15-15
4
61%
Materiały Budowlane
1999 nr 2 14-15
5
61%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 2 62--66
PL W artykule porównano wyniki płukania kruszyw dolomitowych w Kopalni Imielin Spółka z o.o. w zależności od różnych udziałów zawartości zanieczyszczeń ilastych wynoszących od 20 do 40%. Z przeprowadzonych analiz wynika, że proces płukania na przesiewaczu wibracyjnym może być wystarczający dla kruszyw [...]
EN The article presents the results of dolomite aggregates washing process in the Imielin mine depending on the different contents of clayish impurities, ranging from 20% to 40%. The results of investigations show that the washing process with the use of a vibrating screen can be sufficient for aggrega[...]
6
61%
Instal
2019 nr 2 40--43
PL Proces płukania i dezynfekcji wiejskich sieci wodociągowych o złożonej strukturze geometrycznej wbrew potocznej opinii nie jest łatwy. Świadczą o tym pojawiające się w środkach masowego przekazu informacje o nieskuteczności podejmowanych w jego ramach działań i związanej z tym przedłużającej się prz[...]
EN The process of rinsing and disinfection of rural water supply networks with a complex geometric structure, contrary to popular opinion, is not easy. This is evidenced by the emerging mass media information about the ineffectiveness of the actions undertaken in its framework and the related prolonged[...]
7
51%
Ochrona Środowiska
PL Wieloletnie badania doświadczalne prowadzone podczas płukania sieci wodociągowej metodą ukierunkowanego przepływu przyczyniły się do weryfikacji zależności między jakością popłuczyn a zasobami osadów w rurociągach, parametrami płukania, krotnością wymiany wody i zasięgiem oddziaływania wymuszenia pr[...]
EN Many years' experiments performed during flushing of the water-pipe network by the method of unidirectional water flow have contributed substantially to the verification of the interactions among the quality of the washings, accumulation of deposits in the pipes, the parameters of flushing, the numb[...]
8
51%
Forum Eksploatatora
2003 Nr 2 (11) 21-24
9
51%
Autex Research Journal
2004 Vol. 4, no. 4 193--204
EN The hydrodynamics of a dyeing machine affects the exchange mechanisms between a textile material and the liquid medium to a large extent. Namely, the transfer of dyes and chemicals from the dyeing liquor and the release of non-bonded substances during subsequent rinsing steps can be altered by relat[...]
10
41%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Trzy metody przedsiewnej poprawy jakości nasion - ocieranie, płukanie i pobudzanie użyte zostały do ekologicznych i konwencjonalnych nasion buraka ćwikłowego odmiany Karmazyn pochodzących z PlantiCo Zielonki sp. z o.o. W większości doświadczeń obserwowano zwiększenie zdolności, szybkości i równomier[...]
EN Three methods of pre-sowing treatments - seed priming, rinsing and rubbing were applied on organic and conventional red beet seeds of Karmazyn variety from PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. In most cases the improvement of germination ability, speed and uniformity were observed. Seed lots from different [...]
11
41%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 78-78
12
36%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 329--336
PL W artykule przedstawiono technologię uzdatniania wody dla potrzeb linii FPI (fluorescencji i czyszczenia chemicznego) do prowadzenia badań diagnostycznych elementów konstrukcyjnych w zakresie pęknięć, erozji, korozji, ubytków materiału, spójności spawów. W omawianym przykładzie linia fluorescencji i[...]
EN The paper presents the water treatment technology for FPI line (Fluorescent Penetrant Inspection) which is used to conduct diagnostic tests in the field of structural cracks, erosion, corrosion, defects of the material, welds cohesion. The problem that occurred during operation of the FPI line was a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last