Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 369
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oszczędność energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 3 29-33
PL Celem wentylacji i klimatyzacji jest stworzenie środowiska wewnętrznego, które będzie odbierane przez użytkowników jako komfortowe. Wpływa na nie m.in. jakość powietrza wewnętrznego, tj. ilość świeżego powietrza i stężenie zanieczyszczeń w strefie przebywania ludzi.
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zmniejszenie zużycia energii w budynkach stanowi bardzo ważne wyzwanie dla projektantów, w tym także projektantów instalacji sanitarnych. Statystyki mówią, że budynki zużywają 50 % światowej produkcji energii. W dobie wyczerpywania się paliw kopalnych i wzrostu ich cen, a także wzrastającego zaniecz[...]
3
100%
Pneumatyka
1999 nr 3 50-51
PL Od roku 1989 rozpoczął się okres przełomowy dla polskiej gospodarki. Prawie z dnia na dzień przedsiębiorstwa musiały uporać się z problemami, których prawie nikt wcześniej nie brał pod uwagę. Jednym z nich była kwestia oszczędności energii, która stopniowo urosła do rangi jednego z zasadniczych para[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 51-55
5
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Mimo że podstawowa konstrukcja systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych pozostaje niezmieniona od wielu lat, to istnieje ciągła tendencja do ich ulepszania celem zwiększenia wydajności i niezawodności oraz zmniejszenia zużycia energii- Ulepszenia te są możliwe poprzez modyfikację podzespołów, tzn. s[...]
6
100%
Pneumatyka
1998 nr 1 40-41
PL Który użytkownik osuszaczy absorpcyjnych nie marzy o jednym ekonomicznym środku suszącym do wszystkich rodzajów urządzeń: regenerowanych na zimno lub gorąco, bądź osuszaczy adsorpcyjnych HOC (Heat-of-Compression) -20, -40 lub -70 graduate C. Przodujący producent adsorbentów oferuje środki osuszając[...]
7
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 10 62--64
PL Kurtyny powietrzne to urządzenia odgradzające środowisko wewnętrzne od zewnętrznego. Struga powietrza o dużym impulsie tworzy barierę pomiędzy strefami o różnych wartościach temperatury, blokując wymianę masy między nimi.
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 3 50--51
PL Sukces w dziedzinie maksymalizacji oszczędności energii w systemach automatyki budynków jest możliwy jedynie przy współpracy wielu doskonałych komponentów. System CentraLine oferuje pełny zakres produktów, począwszy od termostatów i czujników (obecności, temperatury, ciśnienia, wilgotności i CO2) aż[...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 12 16-19
PL Chłodzenie, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie - to grupa największych konsumentów energii w supermarketach. Powszechnie nie przypuszcza się nawet, jak ogromny potencjał oszczędności znajduje się w tych systemach.
10
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2014 nr 2 8--11
11
80%
Transport Przemysłowy
2006 nr 4 (26) 26-32
12
80%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 11 669-670
13
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono zagadnienie oszczędności energii i zmniejszenia emisji C02 w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych wynikających z zastosowanej grubości izolacji rur z woda lodową w instalacjach klimatyzacyjnych i rur z czynnikiem chłodniczym w instalacjach chłodniczych. Dodatkowo zad[...]
14
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2009 Vol. 43 nr 4 137-142
PL Omówione zostały sposoby usuwania płynów chłodzących z wiórów po skrawaniu stopów aluminiowych. Ustalono doświadczalnie zależność zawartości emulsji chłodzącej w wiórach poddanych skrawaniu z różnymi prędkościami. Stwierdzono bardzo silną zależność ilości emulsji zawartej w wiórach od warunków skraw[...]
EN Methods for cutting fluid removal from chips after aluminium alloys machining are described. A relation was experimentally established between the amount of the cooling emulsion retained in chips and the machining rate. A strong influence of the machining rate and storing methods of chips on the emu[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
PL Truizmem jest stwierdzenie, że zasadniczy wpływ na koszty budowy i eksploatacji domów mają ceny energii. Niestety wszystko wskazuje na to, że te ceny będą stale wzrastały z powodu wyczerpywania się zasobów paliw nieodnawialnych, wzrastających nakładów na ochronę środowiska naturalnego oraz dużych ko[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
PL Gospodarkę krajową cechował do niedawna brak jakichkolwiek działań i programów związanych z poszanowaniem energii. Doprowadziło to do wysokiej energochłonności gospodarki, w tym do dużego zużycia energii w budownictwie, w szczególności w sektorze komunalno - bytowym.
17
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
18
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 3 64-66
PL W poniższym artykule opisano praktyczne pomiary kurtyn CA Biddle z technologią CHIPS - najnowszym osiągnięciem w dziedzinie automatyzacji prac kurtyn powietrznych chroniących otwarte drzwi. Dzięki tej technologii, automatycznie sterowana kurtyna ma najwyższą skuteczność separacji, najniższe możliwe[...]
19
80%
Świat Szkła
20
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 2 59-59
PL Rosnące koszty energii w szkołach powodują potrzebę poszukiwania rozwiązań, które obniżają jej zużycie. Jak można zmniejszyć zużycie energii w budynkach szkolnych mogli dowiedzieć się uczestnicy seminarium szkoleniowego, zorganizowanego w listopadzie ub. r. przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Ene[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last