Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osmoza odwrócona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 5 84-86
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Badano heterogeniczne, asymetryczne membrany do odwróconej osmozy, które wykonano z mieszanki octanu celulozy ze sproszkowanym węglem przygotowanej z dwu różnych mieszanin roztworów rozpuszczalnika służących do odlewania membrany. Testowano mieszaniny octanu celulozy z węglem aktywnym (w proporcji 1[...]
EN The heterogeneous asymmetric reverse osmosis membranes made from a blend of cellulose acetate and powdered coal prepared from two different composition of casting solvent solutions have been studied. Blends of cellulose acetate-coal of the following proportions by weight (1:1), (1:1.25) and (1:1.5)[...]
3
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 154-155
EN A statistical description of process variables for an industrial two-stage reverse osmosis (HO) station used for water recovery from permeate remaining after whey nanofiltration was obtained. The permeation rates and resistance, mineral component content in the feed, RO permeate and retentate were e[...]
4
86%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 5 50-53
PL Od blisko dziesięciu lat można zaobserwować zmianę w podejściu do problemu produkcji wody zdemineralizowanej. Wprowadzenie nowoczesnych technik separacji pozwala na rozwiązanie wielu problemów występujących w tradycyjnym sposobie demineralizacji wód.
5
86%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 5 56-59
PL Opracowanie prognostycznych modeli transportu masy podczas filtracji membranowej stwarza na ogół wiele problemów i jest uzależnione od dokładnego matematycznego opisu hydrodynamiki systemu, struktury membran i jakości cieczy zasilającej.
6
86%
Ochrona Środowiska
PL Omówiono możliwości projektowania instalacji membranowych przy wykorzystaniu profesjonalnych programów komputerowych. Zwrócono uwagę na duże trudności w opracowywaniu modeli transportu masy podczas filtracji membranowej. W tym celu należy dysponować dokładnym opisem matematycznym hydrodynamiki syste[...]
EN Analyzed is the problem of whether computer-aided design can be applied to membrane installations. It has been pointed out that the development of predictive models for membrane mass transfer is rather problematic and relies on the mathematical description of the system hydrodynamics, membrane struc[...]
7
72%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Podstawowym problemem współczesnych instalacji odwróconej osmozy i nanofiltracji jest powstawanie dużych ilości trudnego do zagospodarowania koncentratu. Problem ten nasila się w przypadku wystąpienia zjawisk fouling’u i scaling’u. Badania mechanizmu procesów fouling’u i scaling’u wykazały, że obok [...]
EN The main problem of modern RO and NF membrane techniques is the existence of concentrate flow that creates a problem of its utilization. Large amounts of RO/NF effluents are mainly attributed to fouling and scaling protection. Research of scaling and fouling mechanisms showed that these processes de[...]
8
72%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 1 28-31
9
72%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 773-784
PL W celu zwiększenia skuteczności eliminacji mikrozanieczyszczeń z roztworów wodnych techniki membranowe coraz częściej łączy się z innymi jednostkowymi procesami oczyszczania. Odpowiednio zaprojektowane układy pozwalają na wykorzystanie w jak największym stopniu zalet jednostkowych procesów oczyszcza[...]
EN Limitation of individual purification processes resulted in development of so-called hybrid processes. Integration of two purification processes in one working unit may have a synergetic effect resulting in separation improvement. The aim of the study was to determine the effectiveness of ASPCA remo[...]
10
72%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 16-18
PL W wyniku gwałtownych zmian demograficznych w Algierii, znacząco zmieniły się wymagania w zakresie infrastruktury i zapewnienia dostępu do wody. W stolicy Algierze, w wyniku rosnącego zapotrzebowania na wodę i suszy, mieszkańcy muszą radzić sobie z racjonowaniem wody. Aby złagodzić niedobór wody zdec[...]
11
72%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 4 23-25
PL Ciśnieniowe techniki membranowe obejmują mikrofiltrację (MF), ultrafiltrację (UF), nanofiltrację (NF) oraz odwróconą osmozę (RO). Znalazły one szerokie zastosowanie w procesach oczyszczania i uzdatniania wody oraz rozdzielania wodnych roztworów.
12
72%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this paper the results of the investigation on alkaline wastewater treatment have been presented. The wastewater derived from the ,,Górka" reservoir, which is located in the post-mining excavation in the southern part of Trzebinia city. The extremely high pH value, high mineralization (salinity) [...]
13
72%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper reveals the results of the research on the reverse osmosis recovery of zinc from galvanic electroplating. The pilot plant tests were performed in an electroplating shop. Raw washings were concentrated with a spiral wound 2.5x40" module with a composite polymeric membrane. The research test[...]
14
58%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 6 17-19
PL Ciekłe odpady promieniotwórcze mogą być produkowane w sposób ciągły bądź okresowy, w różnych miejscach cyklu paliwowego, w czasie przerobu paliwa albo likwidacji urządzeń jądrowych. Odpady ciekłe powstają również podczas produkcji radioizotopów dla potrzeb medycyny, przemysłu i badań naukowych oraz [...]
15
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2006 Z. 17 125-139
PL Przedmiotem artykułu jest rozpatrywanie możliwość usuwania związków azotu z wody infiltracyjnej przy pomocy odwróconej osmozy oraz ich wpływ na pracę osmotycznej membrany wykorzystując do tego modelowanie matematyczne oparte na trzech wybranych modelach stosowanych wcześniej w innych procesach memb[...]
EN The subject of this article thesis is taking into consideration possibilities of eliminating compounds of nitrogen from infiltation water with a reversed osmosis and their influence on the work of the osmotic membrane by utilizing mathematical modelling based on three selected models applied earlie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last