Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  open ponds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 224-228
PL W celu wykorzystania potencjał tkwiącego w glonach jako źródła biomasy energetycznej, należy opracować odpowiednie metody ich namnażania. Można wyróżnić zasadniczo dwa rodzaje zbiorników hodowlanych: naturalne, do których można zaliczyć jeziora, laguny i stawy, oraz sztuczne: sztuczne stawy i fotobi[...]
EN In order to utilize the potential of algae as a source of biomass for energy purposes, suitable methods of cultivation have to be developed. Two types of algae cultivation systems are distinguished: natural, among which we include lakes, lagoons and ponds, and artificial: artificial open ponds and c[...]
2
80%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 6 528--539
PL Przedstawiono problemy następstw emisji CO2 i koszty jej ograniczania oraz wykorzystania jako surowca do syntez. Modernizacja technologii wielkotonażowych, pozyskiwanie bioalkoholi na drodze fermentacji celulozy oraz fotosynteza z wykorzystaniem alg do uzyskania bioetanolu, oleju algowego[...]
EN The problems connected with CO2 emissions as well as the costs of CO2 abatement and the use as a feed for synthesis processes were presented. Modernisation of commercial processes, production of bio-alcohols through fermentation of cellulose, and photo-synthesis with the use of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last