Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 202
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 143-147
EN The complex of design development, experimental investigations and CFD-modeling relevant to creation of heat recovery facility - high temperature tube recuperator of new generation - has been carried out. New design provides great increase of furnace efficiency and prolongation of the recuperator's [...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
3
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2001 nr 11 436-441
4
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 10 423-427
PL W pierwszej części tej publikacji ("TCHK" nr 8/2008) autorzy zwrócili uwagę na ścisły związek techniki chłodniczej z energetyką i na tym tle na konieczność odzysku ciepła skraplania wraz ze wskazaniem możliwości jego praktycznego wykorzystania. W dalszej części przedstawili charakterystykę technicz[...]
EN The first part of the paper (" TCHK" No. 8/2008) dealt with utilising of condensation heat as low-temperature heat source foe compression heat pump. Authors have emphasized a close connection between power generation and refrigeration as well as necessity of utilising of all sources of waste heat in[...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 11 26--32
PL W związku z rosnącymi kosztami energii, konieczne jest poszukiwanie sposobów wykorzystania energii zawartej w powietrzu usuwanym z pomieszczeń wentylowanych do częściowej zmiany parametrów powietrza zewnętrznego.
6
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 7 60--66
PL Nowoczesne budownictwo cechuje się dużą szczelnością przegród zewnętrznych i okien. W związku z tym, w celu zapewnienia niezbędnej ilości świeżego powietrza użytkownikom pomieszczeń, powszechne staje się stosowanie wentylacji mechanicznej. Przy wyborze systemu napowietrzania warto wybrać rozwiązanie[...]
7
80%
Instal
2012 nr 4 38-41
PL Technologie wysokotemperaturowe, występujące bardzo często w przemyśle, wymagają szczególnie dużo energii. Niosą z sobą przeto nie tylko wysokie koszty, ale powodują także znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego za przyczyną spalania paliw. Sposobem uzyskiwania istotnych oszczędności – przy [...]
EN The high-temperature, appearing very often technologies in industry, require particularly a lot of energy. They carry therefore not only high costs, but burning fuels cause also considerable dirt of natural environment. The way of getting the essential economies – near simultaneous considerable limi[...]
8
80%
Instal
2011 nr 5 12-16
PL Ciągle postępujący rozwój technologiczny wiąże się z ogromnym zużyciem energii, a co za tym idzie z coraz większym wykorzystywaniem stale kurczących się zasobów paliw kopalnych, tworzeniem wtórnego efektu cieplarnianego oraz wzrostem zanieczyszczenia atmosfery produktami spalania. W związku z nieust[...]
EN Constant progression of technological development involves huge energy consumption, and thus with the increasing use of constant dwindling resources of fossil fuels, formation of secondary greenhouse effect and increase of atmosphere pollution with combustion products. In connection with ongoing, in[...]
9
80%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 171-178
EN The paper presents an analysis of methods of recovery and utilization of waste heat from flue gases of power units in coal-fired power plants in Poland and worldwide. Systems for waste heat recovery from flue gases and methods of utilizing the waste heat in Polish coal-fired power plants were descri[...]
10
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 8 82-83
PL Jakość powietrza w naszych domach wywiera ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Warto zwrócić uwagę na to, czym oddychamy, gdyż powietrze wewnątrz zawiera kilkakrotnie więcej szkodliwych substancji niż powietrze zewnętrzne.
11
80%
Instal
2010 nr 12 20-22
PL Głównym tematem artykułu test badanie eksperyrnentalne wewnętrznego odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych pracujących w trybie CAV lub VAV oraz przedstawienie podstawowych parannetrów wewnętrznego odzysku ciepła dla warunków projektowo-obliczeniowych (okres Iata) Polski.
EN The focus of the presentation is on experimental investigation of an internal heat recuperation in air-conditioning systems operating in C AV or YAW control mode and to present the basic technical parameters of internal heat recuperation used in climatic design conditions for Poland.
12
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 3 78-83
PL Najprostszy możliwy dynamiczny model skupiony obiegu chłodniczego wraz z systemem sterowania pozwala oszacować bezwładność instalacji chłodniczej jak i pomp ciepła z systemem odzysku ciepła z pary przegrzanej. W przedstawionej analizie model instalacji chłodniczej powiązany został z modelem komory [...]
13
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 6-7 336-342
PL Pierwsza część publikacji poświęconej wykorzystaniu ciepła skraplania urządzenia chłodniczego jako dolnego źródła energii dla sprężarkowej pompy ciepła ( SPC). W części wstępnej autorzy zwracają uwagę na ścisły związek techniki chłodniczej z energetyką i na tym tle na konieczność odzysku ciepła skra[...]
EN This is the first part of the paper dealing with utilising of condensation heat as low-temperature heat source foe compression heat pump. Authors have emphasized a close connection between power generation and refrigeration as well as necessity of utilising of all sources of waste heat including con[...]
14
80%
Czysta Energia
2003 Nr 10 30-31
15
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 12 495-503
PL Artykuł poświęcony ocenie ekonomicznej odzysku ciepła skraplania w wybranej przemysłowej instalacji chłodniczej, a są nią urządzenia chłodnicze zainstalowane w Zakładzie Mięsnym "SKIBA" w Chojnicach. W części wstępnej przedstawiono charakterystykę techniczną instalacji chłodniczej w tym obiekcie. Oc[...]
EN The paper deals with economical issues of the condensation heat recovery for the exemplary industrial refrigeration system located at the meat processing plant "SKIBA" at Chojnice. The technical description of the refrigeration system has been presented. The heat rate of superheating of discharged v[...]
16
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 7 72-75
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania efektywności ekonomicznej stosowania odzysku ciepła w układach wentylacyjnych opartą o wyznaczanie wskaźnika wartości bieżącej netto (NPV) inwestycji. W oparciu o stworzony w formacie MS Exel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowani[...]
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 7 29-29
18
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
19
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 7 10-14
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania efektywności ekonomicznej stosowania odzysku ciepła w układach wentylacyjnych opartą o wyznaczenie wskaźnika wartości bieżącej netto (NPV) inwestycji. W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stoso[...]
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 5 64--66
PL Kiedy mówimy osobom spoza branży instalacyjnej lub budowlanej o naszym zawodzie, często spotykamy się z brakiem zrozumienia czym tak naprawdę się zajmujemy i jak działa chłodnictwo. Wtedy często szukamy analogii dla obiegu chłodniczego lub przykładów znanych wszystkim z życia codziennego. Tłumaczymy[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last