Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 156
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnie ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1999 nr 3 9-11
PL W artykule obok prezentacji przepisów UE przedstawiono ogólną strategię dostosowawczą technologii oczyszczania ścieków do wymagan UE jak również główne elementy technologii oczyszczania.
2
100%
Ekotechnika
1999 nr 4 12-13
PL Niniejszy artykul ma na celu przedstawienie korzystnego ekonomicznie rozwiazania kłopotliwego problemu, jakim jest znaczna objetość osadów.
3
100%
Ekotechnika
2000 nr 2 14-16
PL Zagadnienie zagospodarowania osadów ściekowych jest jednym z podstawowych problemów, z jakim borykają się oczyszczalnie ścieków. Artykuł przedstawia dwa typy pras filtracyjnych SALTEC typ CF i typ HP.
4
100%
Ekotechnika
2000 nr 3 12-13
PL Omówiono oczyszczalnie ścieków z obrotowymi złożami tarczowymi, oczyszczalnie, które charakteryzują się niską energochłonnością (ok.20-20 % ) zapotrzebowania energii w stosunku do metody wsadu czynnego.
5
100%
Ekotechnika
2000 nr 3 8-9
PL Artykuł przedstawia oczyszczalnię ścieków typu PURFLO-MINFLO stosowaną przy oczyszczalniach dla domków jednorodzinnych.
6
100%
Ekotechnika
2000 nr 2 10-11
PL Artykuł prezentuje program komputerowy wspomagający projektowanie sieci kanalizacyjnych.
7
100%
Ekotechnika
2000 nr 3 24-25
PL Artykul przedstawia zastosowanie suszenia osadów w oczyszczalniach ścieków w Niemczech (Drezno) i w Norwegii (Stavanger).
8
100%
Ekotechnika
2000 nr 2 12-13
PL Separatory ropopochodnych mają za zadanie oddzielanie domieszek oleju z wody, zatrzymanie ich oraz uniemożliwienie przedostania się do wód powierzchniowych oraz oczyszczalni.
9
100%
Ekotechnika
2001 nr 3 22-26
PL Artykuł pokazuje zalety jednego z nowoczesnych rozwiązań,bazującego na podwójnym osadzie biologicznym osiadłym w postaci błony biologicznej na tarczach złoża obrotowego i (uwzględnionego w obliczeniach) swobodnie pływającego osadu czynnego w komorze złóż
10
63%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 11 65-67
PL Od lipca 2011 r. działa w Polsce program NFOŚiGW pn. "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". W artykule scharakteryzowano jego najważniejsze elementy i podano wskazówki, jak skutecznie starać się o dofinansowanie lub preferenc[...]
11
63%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 123-124
12
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 11 56-57
PL Problem niewłaściwego oddziaływania ścieków dowożonych na pracę grupowych oczyszczalni ścieków jest wciąż aktualny, często mówi się też o niewłaściwym gospodarowaniu tymi ściekami. Autor przedstawia analizę tej kwestii odwołując się przepisów do obowiązującego prawa.
13
63%
Ekotechnika
1999 nr 4 6-8
PL Celem artykułu jest przedstawienie wpływu podstawowych parametrów eksploatacyjnych dmuchaw Rootsa na energochłonność sprężania powietrza, szczególnie w aspekcie ich współpracy z przetwornikami częstotliwości prądu.
14
63%
Ekotechnika
2000 nr 3 17-17
PL Przedstawiono projekt oczyszczalni ścieków wykonaną dla portu w Szczecinie.
15
63%
Ekotechnika
2000 nr 3 10-11
PL Artykuł omawia produkowane przez firmę EKOFINN-POL oczyszczlnie ścieków BIOCELERE wykorzystujące nowoczesne złoża biologiczne.
16
63%
Ekotechnika
2000 nr 4 39-40
PL Artykuł prexentuje produkowaną przez firmę TEKNOFANGHI z Mediolanu prasę taśmową do odwadniania osadu w małych oszyszczalniach.
17
63%
Ekotechnika
2000 nr 4 26-27
PL Artykuł prezentuje systemy odwodnień ACO oczyszczalni ścieków.
18
63%
Ekotechnika
2000 nr 4 41-42
PL Arttkuł prezentuje badania prowadzone nad usuwaniem i utylizacją osadów ściekowych w małych oczyszczalniach.
19
63%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 174-175
20
63%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 161-162
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last