Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 865
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnia ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 116(7) 63-70
PL W niniejszym artykule podano sposób oceny danych oraz zasady wykorzystania metody GROCHA w analizie parametrów jakości oraz ilości ścieków. Opisano opracowany na podstawie metody GROCHA arkusz kalkulacyjny wraz z przykładem jego wykorzystania w ocenie jakości ścieków surowych (BZT(5)) przyjmowanych [...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 6 1-8
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 252-256
PL W referacie przedstawiono proces modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków, której działanie oparte zostało na zintegrowanym systemie usuwania węgla i azotu w warunkach tlenowych i niedotlenienia z jednoczesnym usuwaniem fosforu. Węzeł osadowy jest oparty o fermentację metanową. Omówio[...]
EN In the article the technology of modernized and extended wastewater treatment plant, based on an integrated system of carbon and nitrogen removal in activated sludge process with anoxic and aerobic tanks preceded by tank for biological phosphorus removal is presented. The sludge handling is based on[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 5 1-8
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 3 1-6
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 2 36-37
7
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 12 522-531
8
63%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 3 110-113
PL Celem artykułu jest ocena pracy oczyszczalni ścieków "Południe" w ciągu trzech i pół roku, wraz z ustaleniem jej skuteczności. Ocenę oparto na pięciu normowanych wskaźnikach zanieczyszczeń.
EN The goal of the article is to evaluate three and a half years of the Południe sewage treatment plant work, and to determine its effectiveness. The assessment is based on five standardised pollution indicators.
9
63%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 30-36
PL Zjawisko zarastania dyfuzorów jest powszechne. Powoduje ono spadek stopnia wykorzystania tlenu oraz wzrost strat ciśnienia w dyfuzorach membranowych dodatkowo przyspiesza degradację membran. Obecny stan wiedzy pozwala na szczęście identyfikować i skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku, minimalizują[...]
EN Diffuser's fouling is common. It causes decrease of oxygen transfer efficiency and increase of pressure drop on diffusers. In mbrane diffusers it can additionally accelerate degradation of membranes. Fortunately, present state of knowledge allows identification and effective counteraction in order t[...]
10
63%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 6 (63) 66-71
PL Celem pracy jest ocena efektywności oczyszczalni ścieków komunalnych w Janowie Lubelskim po przeprowadzonej modernizacji ciągu technologicznego. Analiza dostępnych wyników badań wykazała w okresie styczeń 2011-wrzesień 2012 r. prawidłową pracę oczyszczalni ścieków oraz wysokoefektywne usuwanie węgla[...]
EN The aim of the paper is the evaluation of wastewater treatment effectiveness of mechanical and biological wastewater treatment plant after the conducted modernization in Janów Lubelski. Conducted investigations in the paper showed in the period from January 2011 to September 2012 the correct work of[...]
11
63%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 2 (53) 58-62
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny efektywności pracy oczyszczalni ścieków w wybranej gminie. Skład ścieków dopływających do małych oczyszczalni oraz ich ilość są podstawą do modernizacji oczyszczalni ścieków. Gospodarka prowadzona w gminie, ilość ścieków, ładunek zanieczyszczeń, ora[...]
12
63%
Czysta Energia
2010 Nr 11 46-46
PL Oczyszczalnia ścieków, której zadaniem jest "obsługa" wielu zakładów przemysłowych oraz społeczności, do swojej pracy potrzebuje znaczącej ilości energii elektrycznej oraz cieplnej. Aby sprostać wymaganiom, warto zainstalować wysoko sprawny system.
13
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 66-69
14
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 5 36-37
PL Nowe technologie oczyszczania ścieków wymagają badań przedprojektowych. Badania takie są prowadzone na świecie w ośrodkach naukowo-badawczych, które często ściśle współpracują z biurami projektów. Umożliwia to sprawdzanie nowowprowadzanych technologii w skali pilotowej. Przykładem mogą być oczyszcza[...]
15
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 9 54-54
PL Jeszcze w połowie br. Gniew był jedynym miastem w województwie pomorskim, które nie posiadało sprawnej oczyszczalni, a nieoczyszczone ścieki zrzucało wprost do Wisły. Skutkowało to wnoszeniem przez gminę wysokich opłat za korzystanie ze środowiska, dodatkowo powiększanych o kary.
16
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 7-8 2-5
17
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 7-8 6-9
18
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 361-366
PL W artykule predstawiono wyniki analiz jakości ścieków dopływających do oczyszczalni, a także wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Stwierdzono, że ścieki po oczyszczalni nie spełniają wymagań dotyczących fosforu, dlatego w dalszej części zajęto się metodą usuwania fosforu poprzez[...]
EN The results of the quality analisis of the sewage flowing to the waste-water treatment plant as well as the water after the waste-water treatment plant in Świebodzin have been presented in the article. It has been found that the waste-water after cleaning does not meet the requirements concerning ph[...]
19
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku od ponad czterech lat wykorzystuje zintegrowany system rejestracji danych i sterowania, obejmujący układy gospodarki osadowej oraz ściekowej. System ten, oparty na pakiecie wizualizacji WizFactory, dokonuje akwizycji, przetwarzania i archiwizacji dany[...]
20
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 3 104-107
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last