Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocieplanie budynków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2009 nr (6) 300--308
PL Przedstawiono białoruskie doświadczenia związane z kwestiami ocieplania przegród zewnętrznych.
2
80%
Izolacje
2019 R. 24, nr 1 28--30
PL Treścią artykułu jest charakterystyka przegród stosowanych w budynkach drewnianych o konstrukcji szkieletowej pod kątem izolacyjności. Omawia on stosowane w takich budynkach materiały konstrukcyjne i analizuje warunki cieplno-wilgotnościowe. Szczególną uwagę zwraca na charakterystykę i montowanie ma[...]
EN The contents of the article encompass the characteristics of partitions used in framework wooden buildings in terms of insulation performance. It discusses the building materials used in such buildings and analyses the heat and humidity conditions. Particular attention is drawn to the characteristic[...]
3
80%
Izolacje
2019 R. 24, nr 5 26--31
PL Przedmiotem artykułu są problemy pojawiające się w ścianach ocieplanych od wewnątrz i ich rozwiązywanie. Po omówieniu zagadnień związanych z termoizolacją przegród zewnętrznych autorka przechodzi do problematyki związanej z docieplaniem od wewnątrz. Wymienia główne koncepcje docieplania ścian od wew[...]
EN The subject of the article are issues emerging in walls thermally insulated from the inside, and the solution of these issues. Following a discussion of questions related to thermal insulation of outer partitions, the author moves on to issues related to thermal insulation from the inside. She lists[...]
4
70%
Materiały Budowlane
2008 nr 3 37-38
5
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
6
70%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 35-37
7
61%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 29-32
8
61%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 47-50
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad glonami aerofitycznymi porastającymi elewacje budynków wielkopłytowych, średniowysokich, zlokalizowanych w Bydgoszczy' Badania laboratoryjne próbek pobranych z elewacji wykazały obecność glonów i zielenic nitkowatych. Zwiększone występowanie tych f[...]
EN The paper reports on preliminary results over aerophyt algae sprouting multi plate, middle high buildings in Bydgoszcz. Laboratory researches of samples front facades present algae and filiform green algae. Occurring increasing on heat-insulated with foamed polystyrene BSO method facades results fro[...]
9
61%
Izolacje
PL Metoda bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku polega na przymocowaniu do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej (rys. 1). System jest mocowany do ścian za pomocą zaprawy tynkarskiej i ewentualnie dodatkowo -[...]
10
60%
Ceramika Budowlana
11
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 78--80
PL W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza [...]
EN The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commi[...]
12
51%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 213-218
PL W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (ETICS) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, ze to nie jest tylko problem lokalny, ale teł ogólnopolski W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują z[...]
EN While executing thermal insulation for buildings using method without joints (ETICS) errors are made that result in shortening of the thermo-insulation durability. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper presents the basic defects in the execution of wo[...]
13
51%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 3 81-83
14
51%
Materiały Budowlane
2003 nr 6 57-57
15
41%
Przegląd Budowlany
PL Powszechnie stosowany system ociepleń budynków sprzyja rozwojowi mikroorganizmów na powierzchni elewacji. Badania przedstawiają sprawdzenie wrażliwości na infekcje grzybowe oraz algowe powłok tynków, jak również określenie poziomu zabezpieczenia powłokowego oraz skuteczności działania biocydu w zale[...]
EN The system generally used for the thermal insulation of buildings favours the development of microorganisms on the surface of the elevation. The research described here relates to testing of the sensitivity of plaster layers to fungal and algal infection, and the effectiveness of a biocide depending[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last