Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W I części artykułu przeprowadzono analizę skuteczności aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków. Jej wynik pokazał, iż wprowadzony w 2009 r. system certyfikacji energetycznej nie spełnił swojej funkcji.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this article thermal processes analysis of ambulance Lviv-city hospital residential house is presented. It is determined that at first windows condensation is useful and also additional thermal protection of enclosure building constructions. As a result buildings' heat losses will be decreased an[...]
4
100%
Izolacje
PL Zewnętrzne przegrody budowlane w budynkach ogrzewanych spełniają podczas ich eksploatacji dwa podstawowe zadania: niezawodnie i bezpiecznie przenoszą obciążenia konstrukcyjne oraz zapewniają właściwą ochronę cieplną wnętrza budynku.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Different ways of saving energy by making use of solar energy e.g. the proper shaping of the walls of the building or using solar energy collectors were described. The designed house is equipped with solar energy collectors and there are also some calculations concerning the possibilities of saving [...]
6
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 36-37
7
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 3-5
8
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 1 5-7
9
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 26-27
10
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
11
100%
Przegląd Budowlany
EN Thermal building protection requirements. Building partition heat insulation and superficial condensation. Air moisture and dampness requirements in habitable accommodations.
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 228-230
PL Zaprezentowano nowe normy, jakie ukazały się lub ukażą w 1999 roku, odnoszące się do zagadnień związanych z ochroną cieplną budynków.
EN Present standardization and legal situation which came to life after withdrawing of the Standard PN-91/B-02020 'Thermal protection of buildings' an January 1998 is presented in the paper. New standards which were issued and will be issued in 1999, referring to thermal protection of buildings are pre[...]
13
100%
Materiały Budowlane
1998 nr 1 53-54
14
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 10 65--70
PL Wraz ze zmieniającymi się w Polsce na przestrzeni minionych lat normami z zakresu ochrony cieplnej budynków zmniejszały się maksymalne dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych. Poprawiał się tym samym standard izolacyjności termicznej budynków. Następstwa wpływu t[...]
15
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W dziedzinie ochrony cieplnej budynków opracowano lub ma być opracowanych około 60 EN, dotyczących: terminologii, wartości obliczeniowych materiałów i komponentów, metod określania charakterystyk komponentów i budynków oraz danych klimatycznych. Wiele z tych norm przejęto z norm ISO lub opracowuje s[...]
16
88%
Izolacje
PL Ocena stanu obowiązujących przepisów oraz analiza ich skuteczności w zakresie zapewnienia odpowiedniego standardu energetycznego i ochrony cieplnej budynków
17
88%
Izolacje
PL Charakterystyka energetyczna sporządzana na etapie projektu ma niewiele wspólnego ze świadectwem charakterystyki energetycznej opracowywanym dla wybudowanego obiektu według rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. Ponadto wymagania, które powinien uwzględnić pro[...]
18
88%
Świat Szkła
19
88%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 93-93
20
88%
Materiały Budowlane
2005 nr 10 69-71
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last