Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia. Wyniki uzyskane za pomocą tej metody dla siedmiu budynków testowych porównano z wynikami otrzymanymi metodą bilansową, programu Audytor OZC oraz TRNSYS.
EN The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison of results of calculation was done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings.
2
100%
Materiały Budowlane
1998 nr 1 11-13
3
100%
Instal
2001 nr 9 2--7
PL Ponieważ podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej wykorzystania określonego, lokalnego zasobu energii geotermalnej wymaga określenia energetycznego tego zasobu, w niniejszej pracy przedstawiono własną propozycję szacowania takiego zasobu energii za pomocą przewidywanej oszczędności energii chemiczn[...]
4
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2010 T. 5, nr 4 35--41
PL Artykuł zawiera opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania energii do ogrzewania i chłodzenia. Wyniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia siedmiu budynków testowych uzyskane przy jej pomocy porównano z wynikami otrzymanymi z metody bilansowej, programu Audytor OZC oraz TRNSY[...]
EN The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison of results of calculation was done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings.
5
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2008 T. 3 93-98
PL W artykule przedstawiono opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania energię do ogrzewania i chłodzenia. Uzyskane przy jej pomocy wyniki dla siedmiu budynków testowych porównano z uzyskanymi przy pomocy metody bilansowej, programu Audytor OZC oraz TRNSYS
EN The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison between results of calculation done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings is included.
6
88%
Czysta Energia
2008 Nr 3 8-9
7
88%
Czysta Energia
2006 Nr 6 10-11
8
88%
Czysta Energia
2005 Nr 5 12-13
9
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Sposób użytkowania budynków mieszkalnych jest często inny niż zakładano w projekcie. Ma to znaczny wpływ na zużycie energii w budynku. W związku z tym w celu oceny zużycia energii z możliwie największą dokładnością, w normach europejskich zaleca się wykorzystywanie w procedurze oceny energetycznej i[...]
EN The actual use of residential buildings is often different than anticipated in the building project. This situation considerably affects the actual use of energy in building. So, in the aim to assess the energy use as accurately as practicable, in European Standards it is recommended to apply in ass[...]
10
75%
Pompy, Pompownie
PL Założenia, procedury i organizacja oceny energetycznej w przedsiębiorstwach w USA.
EN Guidelines and the procedure of energy audits procedures for carrying out energy audits in pump systems.
11
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 25-28
12
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 7 265--268
PL W artykule omówiono problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród na potrzeby oceny energetycznej budynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji określa się w normatywn[...]
EN The article discusses the problem associated with determination of thermal insulation of building partitions for evaluation of its energy performance. According to the regulations regarding the methodology for calculating the energy performance of buildings, energy demand for heating and ventilation[...]
13
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 4-5
14
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 4-5
15
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 8-11
16
75%
Świat Szkła
2010 nr 9 [144] 48, 50--51
17
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 8 58--60
18
63%
Świat Szkła
19
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2009 nr 3 22-23
PL Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a zwłaszcza artykuł 5 z dodanymi ustępami 3-7, wchodzącymi w życie 1.01.2009 r. nakłada na właściciela (inwestora) obowiązek sporządzenia charakterystyki energetycznej w formie świadectwa, gdzie określona zostanie wielkość energii wyrażona w kWh/(m2 rok[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL System MSKE to narzędzie dostarczające informacji niezbędnych do bieżącej kontroli i oceny pracy bloków oraz całej elektrowni. Obejmuje kontrolą pracę podstawowych urządzeń bloku. Główne tryby pracy systemu to: ocena energetyczna eksploatacji bloków elektrowni – system przeprowadzi analizę pracy blo[...]
EN The MSKE will provide the information necessary to have a current control and to estimate exploitation of units and the whole power plant. The system will control over the work executed by basic unit devices. The main objectives of the system are: ź to estimate exploitation of units taking into acco[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last