Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowoczesna technologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 88-90
PL Dobrze się stało, że Redakcja poświęciła prawie cały numer 10/2010 "Magazynu Autostrady" Inteligentnym Systemom Transportowym. Dzięki publikacji Czytelnik nie znający problematyki posiądzie w końcu elementarną wiedzę o tym, co to jest IST, jaki jest międzynarodowy kontekst tematu, co dotąd zrobiono [...]
EN The paper deals with the application of ICT to ITS, mainly in the safety area. An idea of ICT-radar (i-radar) is presented and argued in detail. Its role consists in a quick transfer of symptoms of a danger from the front end of the column to the rear via wireless moving network. The deep scientific[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 84-86
PL Postępujące w ostatnich latach procesy budowy efektywnej sieci transportowej pozwalają na coraz śmielsze inwestowanie w zakresie nowoczesnych technologii ITS (Intelligent Transportation System) w zarządzaniu ruchem na drogach pozamiejskich oraz w miastach. Dzięki dostępności profesjonalnych narzędzi[...]
EN The recently progressive processes of developing effective transport network make possible daring investments in advanced technology of ITS (Intelligent Transportation System) in the traffic management on roads both inside and outside urban areas. With the availability of professional engineering to[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 3 59--63
PL Wyzwania, jakie niesie za sobą współczesna urbanizacja, sprawiają, że coraz głośniej mówi się o kompleksowym podejściu do zarządzania miastem. Odpowiedzią na narastające problemy ośrodków miejskich może być wdrożenie idei smart city. Na świecie wiele miast poczyniło już pierwsze kroki w celu zbudowa[...]
4
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1216--1277
EN The growing demand for electricity and declining fossil fuel resources reduce the availability of energy for the future generations, which is a major threat in the context of sustainable development principle. Currently in Europe more than 50% of electricity comes from coal burning thermal plants. A[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 4 44--46
PL W artykule omówiono zagadnienie nowoczesnych i tanich rozwiązań w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wzrostu wymagań co do jakości nawierzchni drogowych przy niedoborze środków na realizację inwestycji na drogach samorządowych.
6
75%
Agricultural Engineering
PL Celem badań była ocena stopnia wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego na terenie województwa podlaskiego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 100 losowo wybranych gospodarstw rolnych, położonych na terenie województwa podlaskiego. Spośród [...]
EN The objective of the paper was to evaluate the precision agriculture technology on the territory of Podlaskie Voivodeship. Research material consisted of data from the survey carried out in 100 randomly selected farms located in Podlaskie Voivodeship. The concept of "precision agriculture" is known [...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 3 120--129
PL Wszyscy dostrzegamy dobre strony nowoczesnych technologii, spotykanych na każdym kroku: wygodę, stosunkowo niewielkie koszty, miniaturyzację i wszechobecną pomoc, coraz lepsze dopasowanie do człowieka. Modne ostatnio hasło Internetu Rzeczy znają wszyscy, którzy choć trochę mają do czynienia z nowink[...]
8
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 2 161--168
PL Coroczne badania realizowane są geodezyjnymi metodami klasycznymi, które z czasem uzupełniono wdrażaniem nowoczesnych technologii - tachimetrii laserowej, a ostatnio panoramicznego skaningu laserowego. W artykule zwrócono m.in. uwagę na problemy w interpretacji przepisów dotyczących wyznaczenia wych[...]
EN The annual investigation is conducted by conventional surveying methods, which with the time passing, were supplemented by the implementation of modern technology - laser tachymetry and recently widescreen laser scanning. The article focuses attention on, among others, the problems of interpretation[...]
9
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Environmentally friendly and economically profitable technologies, enabling utilisation of wastes from metallurgical processes and regeneration of Fe and Zn contained in them, are looked for. This allows also saving of natural resources such as ores. Several techniques have been developed and introd[...]
10
63%
Przegląd Papierniczy
2002 R. 58, nr 4 199--204
11
63%
Logistyka
2018 nr 4 74--76
PL Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnej technologii EPC oraz jej wykorzystywania we współczesnych przedsiębiorstwach oraz korzyści z tego płynących. Obiektem badania jest technologia Elektronicznego Kodu Produktu, który wykorzystując elektroniczny znacznik (tag), który odczytywany jest za pom[...]
EN The aim of this article is to present advanced technology EPC and its usage in modern enterprises as well as its benefits. The object of the study is Electronic Product Code technology which uses an electronic tag that is read by the airwaves, instead of using bar codes. It enables a company to trac[...]
12
51%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 30--41
PL Postulaty rozwoju zrównoważonego zdominowały architekturę krajobrazu XXI wieku. Nowo powstające parki rekreacyjne są obiektami architektonicznymi zbudowanymi według nowych reguł. Odpowiednio dobrane rośliny nie wymagają nawożenia ani pielęgnacji, woda deszczowa jest gromadzona w zbiornikach i rozsąc[...]
EN The architecture of the 21st century has become immersed in the principles of sustainable development. The urban parks that are built nowadays are architectural compositions that follow new rules. Specially selected plants require neither fertilization nor care – rainwater is collected in tanks and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last