Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narrow working
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł zawiera analizę wyników pomiarów rozwarstwień skał stropowych oraz pomiarów endoskopowych wykonanych na dziewięciu odcinkach pomiarowych w wyrobiskach z obudową podporowo-kotwiową.
EN The paper includes an analysis of measurements (survey) of the roof rocks separation and endoscopic measurements executed on the ten measurement sections in the workings with the standing and roof bolting support.
2
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono problem kształtowania się długości wykonywanych wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego w trakcie realizacji procesu restrukturyzacji w latach 1990-2005. Na podstawie danych statystycznych przedstawiono na wykresach długości wykonywanych wyrobisk koryta[...]
EN A problem of development of the length of narrow workings in the Polish hard coal mines in the process of restructuring realized in the years 1990-2005 has been presented in the paper. The length of the workings made in all Polish mines has been shown on the diagrams on the bases of the statistic da[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 283 149-162
PL W artykule przedstawiono sposoby wyboru kierunku drążenia bliźniaczego wyrobiska korytarzowego dla ściany F-22 w pokładzie 405/1 łg w warunkach KWK "Borynia". Stosując metodę modelowania numerycznego autorzy przeanalizowali stateczność analizowanego wyrobiska w dwóch wariantach jego drążenia. Jako k[...]
EN The method of selection of direction of a heading drivage for longwall F-22 in the seam 405/1 łg of "Borynia" coal mine has been presented in this paper. Using the finite element method a beding's stability has been analyzed in both options. As a criterion of the estimation, the size of failure zone[...]
4
63%
Przegląd Górniczy
PL Przeprowadzono analizę wpływu pierwotnego stanu naprężenia na wymiary strefy z pokrytycznym stanem naprężenia (strefy plastycznej) wokół wyrobiska korytarzowego o przekroju eliptycznym oraz na obciążenie i wymaganą podporność jego obudowy.
EN Analysis of primary state of stress on measurements of the zone with post-critical state of stress (plastic zone) around the narrow working of elliptical cross section as well as on the bearing load and load bearing capacity of its support is carried out.
5
63%
Przegląd Górniczy
PL Podstawowym celem projektowania i wykonania wyrobiska jest zapewnienie jego stateczności, której utrata stwarza wiele zagrożeń. Jednym z podstawowych czynników decydujących o niezawodności konstrukcji obudowy jest jakość jej wykonania. W artykule, na przykładzie wyrobisk korytarzowych wykonanych w s[...]
EN The basic aim of designing and execution is to ensure its stability, its loss creates many hazards. One of the basic factors decisive about support construction reliability is quality of its conformance. On the example of narrow working executed with yielding steel frame support conclusions from res[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last