Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mushroom rivet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2
100%
Journal of KONES
EN The paper deals with the analysis of deformation of a rivet hole in a riveted joint after the manual dynamic riveting process. For many years, riveting remains a traditional and the most popular method of joining in aircraft structures. The residual stress and strain state appear at the rivet hole a[...]
3
100%
Journal of KONES
EN The paper deals with the analysis of deformation of a rivet hole in a riveted joint after the manual dynamic riveting process. For many years, riveting remains a traditional and the most popular method ofjoining in aircraft structures. The residual stress and strain state appear at the rivet hole af[...]
4
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykuleprzedstawiono wyniki symulacji numerycznych dotyczących wpływu wybranych imperfekcji geometrycznych naprężenia w otoczeniu nitu. W trakcie spęczania nitu do łączonych blach wprowadzane są naprężenia własne, których przekracza granicę plastyczności. Zjawisko to wpływa na poprawę trwałości z[...]
EN This paper deals with the numerical FE simulation of the geometrical imperfections influence on the residual stress fields around the rived hole. The residual stress state occurs in the rivet hole after the riveting process exceeds the yieldstress level. It has significant influence on the fatigue l[...]
5
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W niniejszym artykule na wstępie przedstawiono globalne analizy statyczne MES struktury fragmentu skrzydła samolotu PZL M28 Skytruck. W dalszej części pracy zamieszczono kolejno modele lokalne o różnym stopniu szczegółowości, umożliwiające analizy MES obszarów konstrukcji skrzydła z uwzględnieniem p[...]
EN The paper deals with the analysis of residual stress and strain fields in a riveted joint. This stage of study concerns improving the fatigue performance of riveted joints in an airframe. Riveting, particularly in aviation, is a traditional but still commonly used method of joining sheet metal compo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last