Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mostownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 7 38
2
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2006 nr 4 60-65
PL Artykuł prezentuje historię i rozwój mostów podwieszonych budowanych w Polsce począwszy od 1959 roku, kiedy wzniesiono pierwszy taki most. Obecnie w Polsce jest ponad 30 mostów podwieszonych. Najbardziej znane konstrukcje to: most przez Wisłę w Płocku (2005), Siekierkowski nad Wisłą w Warszawie ([...]
EN The paper present development of cable-stayed bridges have been built in Poland since 1959 when was erected first footbridge that type. In Poland are well over 30 cable-stayed bridges, including a few such large structures as bridge over the Vistula River in Plock with main span of 375 m (2004) or S[...]
3
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 5 16-21
PL Największe współczesne mosty powstają w Azji. Nie jest to opinia przesadzona, jeśli wziąć pod uwagę, że wśród dwudziestu najdłuższych konstrukcji oddanych po 2000 r. trzynaście powstało w Chinach, kilka w Tajlandii, Hongkongu, Korei Południowej i Tajwanie. Dominacja krajów azjatyckich jest bardzo wy[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2011 Z. 63 111-117
PL Artykuł pokazuje złożony problem dotyczący istniejących mostów. G. Dalton w [1] pisze (tłum. autora): "Dzisiaj i jutro będą przeważać konstrukcje istniejące. Tylko mała część zasobów mostowych jest wymieniana każdego roku. Równocześnie społeczeństwo oczekuje, że zarządzający infrastrukturą sprostają[...]
EN This paper point out the thorny issue for existing bridges. G. Dalton write: "Today and tomorrow existing structures are dominating. Only a small part of the bridge stock is replaced every year. At the same time the society expect that the Infrastructure Managers shall meet new demands. These demand[...]
5
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 4 18-23
PL Celem publikacji rubryki mostowej jest informowanie o projektach ze wszystkich stron świata. Opisano nie tylko inwestycje już zakończone, ale również te w fazie realizacji lub projektu.
6
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 3 76-79
PL W artykule zaprezentowano badania obiektu mostowego w zakresie określenia wpływu nawierzchni jezdni na pracę konstrukcji na przykładzie mostu objazdowego w okolicy m. Niemcza. Istnieje pewna grupa obiektów mostowych, w których nawierzchnia drogowa odgrywa znaczącą rolę w przenoszeniu obciążeń ruchom[...]
7
80%
Drogi i Mosty
2006 nr 1 35-52
PL .Jedną z podstawowych tendencji we współczesnym mostownictwie jest wprowadzanie nowych niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych. Celem, który przyświeca naukowcom i inżynierom jest zwiększenie trwałości konstrukcji z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów związanych z ich budową i utrzymaniem. Prę[...]
EN One of the main trends in modern bridge engineering is an introduction of new and unconventional construction materials. Engineers and scientists aim at enhancing durability of structures and at the same time they are trying to reduce the cost of the construction process and its maintenance. Reinfor[...]
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wybrane aspekty działalności rozjemcy w ewentualnych sporach między zamawiającym a wykonawcą; rozjemca jest ustanowiony na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych z 10.06.1994 r.
EN Some aspects of arbiter activity in possible controversions between the orderer and the executioner are discussed. The role of arbiter is set up on the base of the law act from 10.06.1994, referred to communal investment orders.
9
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 8-9 48--51
PL Poniższy tekst stanowi drugą część artykułu opublikowanego w numerze 5/2014 „Magazynu Autostrady” i pokazuje wynalazki, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji. Jak można się przekonać, współczesny stan techniczny pojazdów jest wynikiem długich lat intensywnej pracy wielu wyna[...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 7 354-358
PL Na podstawie książki poświęconej budownictwu mostowemu w Chinach (wydanej w Chinach w 2003 roku) scharakteryzowano ogólnie osiągnięcia tego budownictwa oraz przedstawiono wybrane obiekty opisane w książce. Są wśród nich mosty starożytne i współczesne. Podkreślono imponujące osiągnięcia konstrukcyjne[...]
EN On the base of a reference book dedicated to bridge constructions in China, general achievements of bridge engineering and selected examples of realization are presented. There are among them historic bridges as well as the last splendid achievements of contemporary Chinese bridge constructions.
11
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2005 nr 3 30-37
PL Autor przedstawia nowatorskie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w mostownictwie na przełomie ostatnich lat. Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne przedstawiono na przykładzie betonów nowych generacji. Indywidualizację form architektonicznych omówiono na przykładzie zrealizowanych w ostatni[...]
EN Modern material and structural solutions are presented based on three fundamental trends observed during the recent years in bridge engineering, namely - growth of the limit span lengths, applications of the non-conventional materials of new generation, and shaping of the bridges with highly origina[...]
12
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 3 36
PL W Filharmonii Krakowskiej wręczono nagrody im. Sebastiana Sierakowskiego "Pontifex Cracoviensis". Nagroda jest przyznawana osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiego mostownictwa. Została ona ustanowiona przez Oddział Małopolski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej[...]
13
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 101-104
PL W artykule omówiono zastosowanie kompozytów w budowie mostów.
14
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 130--135
PL Poruszony temat dotyczący rozwoju drogownictwa na świecie i w Polsce na przestrzeni dziejów rozwoju cywilizacji znalazł już wielu autorów. Ujęcie historyczne pozwala na spojrzenie na to, co zrobiono, z jakim trudem i wynikiem, kim byli ci bohaterowie i jak finansowali swoje pomysły. A często są to h[...]
15
70%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2007 Nr 4 36-41
PL Raport omawia nowe konstrukcje mostowe XX i XXI wieku: mosty extradosed i PCS.
16
70%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 7 366-371
PL Przedstawiono podstawowe uwarunkowania postępu technicznego w dziedzinie mostownictwa. Omówiono obserwowane w ostatnich latach tendencje rozwojowe w światowym i polskim mostownictwie oraz powiązania i wzajemne oddziaływanie nauki i techniki we współczesnej inżynierii lądowej. Zwrócono szczególną uwa[...]
EN Basic conditions for technical development in bridges are summarized. Recently observed tendencies concerned with the progress in the world and national bridge science discipline, as well as the interactive connections between science and technology in the contemporary civil engineering are presente[...]
17
70%
Geoinżynieria i Tunelowanie
2005 nr 1 55-61
EN The development trends observed in bridge engineering are specified and discussed. The growth in the bridge spans, the use of non-conventional structural materials and the new architectural forms of bridge structures are presented in particular and exemplified. Improvement in bridge durability as we[...]
18
70%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 5 38--40
PL Czwarta z cyklu międzynarodowych konferencji Footbridge odbyła się we Wrocławiu w dniach 5–8 lipca 2011 r. Poprzednie konferencje miały miejsce w Paryżu (20–22 listopada 2002 r.), w Wenecji (6–8 grudnia 2005 r.) i w Porto (2–4 lipca 2008 r.). Podczas obrad Komitetu Naukowego konferencji w Porto podj[...]
19
70%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 28-31
20
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 32-38
EN A transport infrastructure modernization program has been developed in Poland in the recent years. The program includes construction of motorway and expressway network, rebuilding of railways and transport system in the cities. Currently over 500 bridge structures are built each year in Poland. The [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last