Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 683
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 95-102
2
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 1(4) 36-38
PL Podstawową technologią łączenia elementów przy budowie obiektów mostowych jest spawanie w różnych jego odmianach.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 392-395
PL Omówiono czynniki wpływające na rozkład temperatury w konstrukcji mostu. Dokonano analizy stanu wiedzy w zakresie oceny wpływu temperatury powietrza i innych czynników na pracę konstrukcji mostowych.
EN Factors influenced on temperature distribution in bridge construction are described. The actual state of the art in the field of air temperature influence as well as other atmospheric factors on bridge construction is presented.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 3 136-136
5
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN The article focuses on the methods of measuring and analyzing the dynamic re-sponse of bridges, which may be helpful in detecting damages of the supporting structure. After analyzing various aspects, the best equipment for measuring the vibrations of bridge structures in the author's opinion was sel[...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 61--64
PL W obiektach gruntowo-powłokowych elementami konstrukcji są powłoka z blachy falistej oraz zasypka gruntowa. Nawierzchnia jezdni jest wyposażeniem niezależnym od rodzaju konstrukcji mostu. Natomiast elewacje obiektów gruntowo-powłokowych i zabezpieczenia skarp nasypów są elementami, które można dowo[...]
7
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 8 259-270
EN The paper presents problems related to reconstruction of non-standard bridge over the hydraulic plant and the dam in the area of Zegrzyński Reservoir. First part shows bridge technical condition noted before reconstructive works with taking into special consideration non-typical solutions related to[...]
8
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 83-93
9
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 61-70
10
80%
Drogi i Mosty
2007 nr 4 33-51
PL Podniesiona w pracy złożona problematyka projektowania architektury i konstrukcji mostów dotyczy wybranych problemów architektonicznych, konstrukcyjnych oraz metodologicznych. Podjęte analizy i rozważania interdyscyplinarne poparte zostały wybranymi przykładami architektury mostów, które tworząc har[...]
EN The paper concerns the complex subject of architecture and construction of bridges, in particular selected architectural, constructional and methodological problems. The interdisciplinary analyses and considerations are accompanied with the selected examples of the architecture of bridges creating h[...]
11
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 2 119-129
12
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 2 187-199
13
80%
Drogi i Mosty
2007 nr 3 23-43
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpfywu ukształtowania i wyposażenia mostu i dojazdu na percepcję wzrokową kierowców. Badania przeprowadzono w trzech etapach. W ramach pierwszego etapu przeprowadzono studia dokumentacji zdarzeń i wypadków na mostach. W drugim etapie przeprowadzono ankietowe bad[...]
EN The paper demonstrates that changes in the design of approach and bridge are significant for drivers and can interfere with correct visual perception. This conclusion is a result of analysis performed in three stages. The first stage is an investigation of road accidents on bridges. The accident fac[...]
14
80%
Drogownictwo
2008 nr 6-7 233-237
PL Kładki dla pieszych zawieszone wysoko nad rzeką Trisulą są ciekawe konstrukcyjnie. Ażurowe pomosty podwieszone są do głównych lin nośnych wieszakami z prętów stalowych. Ponieważ liny nośne są jednocześnie poręczami, pomosty mają taką samą zaklęsłą niweletę jak liny.
EN Pedestrian bridges suspended high over Trisula River are interesting from structural point of view. Open-work platforms are suspended on main cables by steel wire suspenders. Since main cables serve as pedestrian railing, the platforms have the same concave alignment as main cables.
15
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 2 61-65
16
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 2 111-118
17
80%
Drogownictwo
2007 nr 10 344-355
PL Zdarza się, że mosty mają ukryte konstrukcje lub elementy, które wywierają na obserwatorze szczególne wrażenie. Most na Canale Grande w Wenecji ma niewiarygodnie długie przęsło drewniane, bo pod drewnem ukryta jest konstrukcja stalowa. Most Mendoga w Wilnie ma dodane dwa boczne łuki, które nie mają [...]
EN It happens that bridge has hidden structure or elements which make special impression on observer. Bridge over Canale Grande in Venice has incredible long timber span, because steal structure is hidden under the timber. Mendog Bridge in Vilnius has two added side arches which have no structural just[...]
18
80%
Drogownictwo
2007 nr 11 380-381
PL Most przez rzekę Rodan w Awinionie o 22 przęsłach i długości 900 m wybudowano w XII wieku. Niezwykłe jest to, że łuki mostu nie mają ani kształtu półkolistego stosowanego w Imperium Rzymskim, ani załamanego stosowanego w późnym Średniowieczu, ale o zmiennej krzywiźnie intuicyjnie dostosowane do rozk[...]
EN Bridge over Rhone River in Avignon having 22 spans and 900 m long were constructed in 12th centaury. It is unusual that bridge arches have neither circular shape used in Roman Empire nor bended shape used in late Middle Ages but they are shaped with curves of various curvature adjusted to force dist[...]
19
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę układaczy w kontekście tworzenia ich struktury konstrukcyjnej. Opracowano stanowisko laboratoryjne, które umożliwia doświadczalny dobór wybranych parametrów układacza mostowego.
EN In the paper authors presented general profile of bridge-layer manipulators in context of its design structures formation. Designed and developed laboratory device enables experimental selecting of needed parameters of bridge-layer manipulator.
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono teoretyczne podstawy oceny nośności bocznej wielkośrednicowych pali wierconych, najczęściej stosowanych współcześnie w posadowieniach podpór mostowych. Zilustrowano je przykładami posadowień w zróżnicowanych warunkach gruntowych.
EN The theoretical base of evaluation bearing capacity of the sides of large diameters drilled piles, used as modern bridge pot op. They are illustrated by examples of foundations on different kinds of earth.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last