Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moment elektromagnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono problemy odtwarzania w czasie rzeczywistym momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego klatkowego na podstawie pomiaru prądów i napięć fazowych lub napięć indukowanych w dodatkowych cewkach pomiarowych w stojanie, z wykorzystaniem procesora sygnałowego. Porównano wartości momentó[...]
EN Problems connected with the real-time reconstruction of the induction motor electromagnetic torque based on measurements of stator voltages and currents or voltage induced in special measurement coils introduced to the stator windings were disccused. The torque values measured directly and reconstru[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 177 247-254
PL W artykule przedstawiono podział pulsacji momentu elektromagnetycznego oraz kryteria ich oceny. Na podstawie wprowadzonych definicji wykonano obliczenia składowych pulsacji momentu elektromagnetycznego dwóch prototypów bezszczotkowych silników tarczowych z magnesami trwałymi. Obliczenia zostały prze[...]
EN In this paper pulsation torque definitions and their evaluation criteria are presented. On the basis of the introduced definitions the torque components calculations are carried out for two prototypes of brushless, disc-type permanent magnet motors. The three-dimensional finite element method (FEM) [...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2001 z. 116 81-92
PL W referacie przedstawiono analizę wpływu stopnia nasycenia obwodu magnetycznego maszyny reluktancyjnej synchronicznej z wirnikiem anizotropowym o uwarstwieniu poosiowym na przebieg charakterystyki kątowej momentu. Przeprowadzono symulację komputerową wyznaczenia tej charakterystyki na podstawie wyni[...]
EN The paper presents an analysis of the influence of magnetic core saturation level on torque versus the current angle characteristic of a synchronous reluctance motor. A two-pole axially-laminated anisotropic rotor structure was taken into account. The characteristic was first determined on the basis[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2001 z. 117 5-15
PL W artykule przedstawiono analizę dynamiki przełączalnego silnika reluktancyjnego z toczącym się wirnikiem. Sformułowano równanie mechaniczne, uwzględniając specyficzną konstrukcję badanego modelu silnika. Posiłkując się danymi pomiarowymi, wyznaczono wypadkowy moment elektromagnetyczny. Przedstawion[...]
EN In the paper, the analisys of the dynamics of an RRSRM is presented. The mechanical equation adopted to the specific RRSRM design is formulated. On the basis of the conducted measurements the resultant electromagnetic torque is calculated. The real dynamie torque evaluated from measurement of the in[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 143-158
PL W artykule rozpatrzono dwie metody pośredniego wyznaczenia składowej stałej momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego zasilanego z tyrystorowego sterownika napięcia. W pierwszej metodzie wykorzystano relację na moment elektromagnetyczny wynikającą z modelu matematycznego monoharmonicznej mas[...]
EN In this paper two methods of indirect determination of the electromagnetic torque constant component of an asynchronous motor supplied from a thyristor bridge are considered. The first method uses the equation describing the electromagnetic torque resulting from the mathematical monoharmonic model o[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 173 61-70
PL W artykule przedstawiono postać konstrukcyjną stanowiska badawczego do pomiarów momentów elektromechanicznych. Podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, czy możliwe (dopuszczalne ze względu na poprawność uzyskiwanych wyników) jest stosowanie sprzęgieł zębatych do przeniesienia momentu z badanego silni[...]
EN This paper presents construction of a measuring stand for measurements of electromagnetic torque in induction machines. An attempt to answer the following questions is made: "Is it possible to use gear clutches for transfering electromagnetic torque from induction motor to transducer?" The results o[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 167 79-86
PL W artykule poruszono problematykę obliczania momentów sił w obszarach anizotropowych przy wykorzystaniu relacji (33.9) podanej w (3) (w artykule jest to równość (1)). Zostało przedstawione stwierdzenie określające ograniczenie zakresu stosowalności tejże zależności do środowisk o izotropowych właści[...]
EN The paper deals with the problem of calculation of the electromagnetic torque by means of the formula (33.9) given in (3). The thesis that this formula is applicable to anisotropic media only has been proved. Exemplary calculations of the electromagnetic torques of an asynchronous machine with the a[...]
8
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 39--46
PL Artykuł przedstawia analizę składników momentu elektromagnetycznego w silniku bezszczotkowym prądu stałego. Stosując obliczenia polowe w dziedzinie czasu dokonano rozkładu składników momentu elektromagnetycznego na: moment pochodzący od siły Lorentza, moment związany z magnetyzacją środowiska i mome[...]
EN The work presents analysis of the electromagnetic torque components in a permanent-magnet brushless DC motor. The electromagnetic torque is split into the Lorentz force related, the ferromagnetic body magnetisation related, and the cogging components. It is shown that in machine with slotted stator [...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przeprowadzono analizę wpływu kształtu i wymiarów magnesów trwałych na moment elektromagnetyczny bezszczotkowego silnika prądu stałego. Rozpatrzono silnik sześciobiegunowy z magnesami neodymowymi umieszczonymi na powierzchni wirnika. Przedstawiono wpływ wysokości i szerokości magnesów trwałych na wa[...]
EN An analysis of permanent magnets dimensions influence on electromagnetic torque in brushless dc motors. An analysis of influence of magnets shapes and dimensions on magnetic flux, electromagnetic torque and their pulsation in brushless DC motors was made. The analysis was carried out for 6-pole brus[...]
10
100%
Archives of Electrical Engineering
PL Praca dotyczy problemu obliczania momentu elektromagnetycznego w maszynach elektrycznych o anizotropowym wirniku. Moment elektromagnetyczny obliczono dla kilku przypadków występującej anizotropii wirnika. Określono składnik momentu sił, który pojawia się gdy macierz współczynników reluktywności magn[...]
EN The paper deals with the problem of calculating the electromagnetic torque in electrical machines with anisotropic rotor. The electromagnetic torques for machines exhibiting different kinds of magnetic anisotropy have been evaluated. A torque component which appears when the magnetic reluctivity coe[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W pracy porównano kilka typów generowania napięć dwupoziomowych falowników techniką dwufazowej modulacji szerokości impulsów ze względu na zawartość harmonicznych w widmie napięć, pulsacji momentu elektromagnetycznego oraz strat wywoływanych wyższymi harmonicznymi. Straty te okreslono na podstawie u[...]
12
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 167-171
EN The paper deals with problem of synchronous state of work for induction motor with solid rotor. The have been considered different kinds of magnetic anisotropy for the solid rotor. The paper presents analytical solution for synchronous state of work for induction motor. The electromagnetic field dis[...]
13
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 77-80
EN In some industrial applications, such as rolling mill drives, torsional oscillations can occur due to the finite stiffness of the mechanical shaft. They degrade the performance of the drive system, can damage the mechanical part of the system, and in some cases they could lead to the control structu[...]
14
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 143-146
EN In the paper the experimental validation of the optimized version of the switched reluctance motor with reduced torque pulsations is presented. For realization of global optimization task, the two-dimensional finite element motor model was coupled with the evolutionary algorithm. Based on the comput[...]
15
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 173-178
EN The paper has dealt with two problems of calculation of electromagnetic force/torque. The first one is for magnetically anisotropic and conductive region. It has been presented sufficient condition for surfaceintegral representation of electromagnetic force/torque in conductive and anisotropic regio[...]
16
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 175-180
EN Energy-saving control system of pump drive are designed to minimize power consumption. Energy consumption in pump units depends on the instantaneous efficiency of the pump and motor. The paper was presented non-invasive method for determining the coefficient of efficiency induction-cage motor fed fr[...]
17
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 71-74
EN The paper presents the experimental validation of the two-modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor. The new prototype motor structure was prepared on the basis of the performed optimization. The main optimization instrument was Matlab and its evolutionary algorithm connec[...]
18
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 73-77
EN In many solutions of drives, the torque transmission systems are used for torque converting from the motor shaft to the load. Properties of torque transmission system are a reason of mechanical vibration occurring in drive system. Analysis of drive vibration, usually measured by the accelerometer, m[...]
19
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 109-112
EN The principle assign of slow variable induction motor torque based on power measurement taken by motor was briefly presented in the paper. Sample waveforms of motor load torque received of based on registered waveform input power were shown. It seems that in case of high-power driver, which continuo[...]
20
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 29-34
EN The influence of the changes in construction of stator and rotor cores on cogging torque and back EMF was investigated. Computations and measurements were made for several different constructions of a stator and a rotor. The first one of stators was conventional, while the second one had the skewed [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last