Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moisture condensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Structure and Environment
EN Condensation is a problem in the roof space. The solution to this problem is an air-hole in the roofing. We can calculate the air temperature in the roof space with equations found in literature. The modified equations are presented in this article. They take the air-hole area into consideration.
2
100%
Structure and Environment
EN Analysis of indoor climate conditions showed problems with the proper operation of ventilation systems in the thermomodernization building. Thermomodernization was to seal the roof. The result of the study is a proposal for a global view of the building instead of narrowly targeted on thermal insula[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2003 z. 35 [204] 161-167
PL W pracy omówiono podstawowe kwestie związane ze zmianami mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych. Wskazano przyczyny występowania oraz sposoby zapobiegania kondensacji pary wodnej z powietrza. Podano wybrane przykłady oceny tych zjawisk i ich związek z warunkami eksploatacji pomieszczeń ze względu[...]
EN In the paper some basie problems of microclimate change in museum rooms arę discussed. An occurrence and methods of avoiding the moisture condensation from an air have been exposed. There arę given some selected examples of such phenomena analysis and its connection to exploitation of the buildings [...]
4
84%
Instal
2015 nr 3 44--49
PL W artykule omówiono warunki cieplno-wilgotnościowe hal krytych lodowisk. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę nadmiaru wilgoci na wewnętrznej powierzchni dachu w tego typu obiektach. Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdzono zawilgocenie wewnętrznej powierzchni dachu w rzeczywistej hali kryte[...]
EN In the paper thermal and humidity conditions in indoor ice rink arenas were discussed. Particular attention was paid to the issue of excess moisture on the inner roof surface in the objects of this type. Inside an actual indoor ice rink arena dampness on the inner roof surface was checked using ther[...]
5
84%
Izolacje
PL Do niedawna piwnice były pomieszczeniami przeznaczonymi jedynie do celów gospodarczych. Obecnie zamienia się te zimne i wilgotne części starych budynków w pełnowartościowe pomieszczenia użytkowe przeznaczone na stały pobyt ludzi, często o bardzo reprezentacyjnym wystroju. Podstawowym problemem podcz[...]
6
84%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 12 511--516
PL Podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła, która jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze usuwane z pomieszczeń, może dojść do skroplenia pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę pozwalającą na spr[...]
EN During domestic hot water preparation using a heat pump charging energy from the removed air from the room, it may happen condensation of water vapor on the surface of the ventilation ducts. In the article variant calculations of the condensation risk on the walls of ventilation ducts were made. The[...]
7
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 58--60
PL W artykule podjęto próbę zdefiniowania kryterium ochrony przegród budowlanych przed rozwojem grzybów pleśniowych. Do oceny zagrożenia przyjęto wartości czynnika temperaturowego fRsi z uwzględnieniem różnej klasy wilgotności pomieszczeń. Obliczenia dotyczyły miesiąca krytycznego w tych miejscach w Po[...]
EN This paper describes the criterion for the protection of building envelopes against the growth of mould. For assessing the risk for envelopes, the fRsi temperature factor has been adopted. While calculating the temperature factor various room humidity classes have been taken into account. The calcul[...]
8
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 7--8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last