Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 591
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Self-repairing means ability to the total or partial recovering of the properties which were worsened as a consequence of damage of the material. The subject of the paper is evaluation of ability to self-repair of a cement composite modified with epoxy resin without a hardener. The methodology of in[...]
2
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL Jednym z możliwych sposobów ciągłej modyfikacji stopów około eutektycznych sodem, może być ciągła elektroliza związków (soli) sodowych, odbywających się bezpośrednio w kąpieli metalowej (w tyglu). Do takiego procesu niezbędne jest zastosowanie stałego elektrolitu - przewodzącego jony sodu. Sól sodow[...]
EN One of the validated methods of continuous sodium modification of around-eutectic alloys can be continuous electrolysis of sodium compounds (salts), conducted directly in metal bath (in crucible). To carry out this process it is necessary to have a solid electrolyte conducting sodium ions. The sodiu[...]
3
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 233--238
PL Badano - w ramach prób wyrywkowych – modyfikowanie stopu CuSn10 przy pomocy wapnia, uzyskując znaczące wartości właściwości plastycznych (A5, Z) – przy zadawalających wytrzymałościowych (Rm) i nieco niższych od wymagań normy PN-EN-1982 (XI 1988) wartościach R0,2.
EN In random tests the modification of CuSn10 alloy with calcium was investigated. High plastic properties (A5, Z) were obtained with satisfactory tensile strength (Rm) and limit of proportionality (R0.2) slightly inferior to the values specified by the Polish Standard [...]
4
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The method for the synthesis of either unmodified magnesium hydroxide or functionalised with poly(ethylene glycols) of different molecular weights and physicochemical properties of the products are presented. Magnesium hydroxide was obtained by the precipitation method under well defined conditions [...]
5
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Due to difficulties present during machining operations and with segregation of crystals of primary silicon, hypereutectic silumins can be used after modification only. It is why elaboration of effective modification methods is necessary for complete utilization of such alloys for machinery parts ma[...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki prób modyfikacji szkła wodnego wodną zawiesiną Si02 lub Al203. Badania wykazały optymalny udział modyfikatora (3% mas.), przy którym wytrzymałość na rozciąganie Rm sypkiej masy wzrastała 2-krotnie po 24 h utwardzania. Z badań zwilżalno[...]
EN The study describes the tensile tests (Rum ) carried out on moulding sands with water glass modified nano and micro particles with aqueous solutions of: -colloidal silica Si02, -corundum slurry A1203. It has been stated that the tensile strength R'm of the sand mixtu[...]
7
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań modyfikacji brązu cynowego CuSnlO za pomocą zaprawy CuZr33. Badania wytrzymałościowe oraz analiza struktury potwierdziły skuteczność zabiegu modyfikacji cyrkonem stopu technicznego BIO (gąski brązu BIO). Analiza zabiegów modyfikacji brązu CuSnlO z użyciem różny[...]
EN This paper presents the results of investigations carried out of the tin bronze CuSn 10 modification process by additions of CuZr33 alloys. The results of mechanical properties testing and micro-structure analysis investigations show that the process of modification of tin bronze CuSn1O by zirconium[...]
8
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Changes of porous structure of silica gels (aerosilogels) were studied during their chemical modification under various conditions, i.e. solvothermal at high temperature and pressure of reagents as well as in common treatment with substances of different chemical character without high pressure. Nec[...]
9
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badano kinetykę krzepnięcia, strukturę, właściwości mechaniczne, dylatometryczne i kalorymetryczne brązu aluminiowego CuA110Fe3Mn2 z zastosowaniem dodatków modyfikujących I rodzaju, tzn. opartych na teorii elektronowej budowy substancji i będących nośnikami swobodnych elektronów w ciekłym metalu (só[...]
EN Structural examinations and investigations of the solidification kinetics of CuA110Fe3Mn2 bronze enabled stating some small differences between the applied modifiers of I and II type with preference for the former ones (sodium, potassium and, though to a less degree, calcium). A limited range of the[...]
10
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 438-443
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją siluminu AISi7 dodatkami AlSr10 i AIB4.
EN The results of the modification of alloy AISi7 by the additives of AISriO and AIB4 have been presented.
11
100%
Polish Journal of Chemical Technology
2003 Vol. 5, nr 3 109-111
EN The modification of silicone resins with epoxy resins in order to obtain coating materials with good adhesion to copper and aluminium surfaces has been caried out. Curing times for several mixtures of silicone resins (Silak 31, Silak 32 and silicone - dianol resins Ph 1, PhM 1) with epoxy resin (Epi[...]
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
13
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 142 47-52
PL Wysoko zdyspergowane krzemionki otrzymywane były w procesie strącania z roztworu metakrzemianu sodu dwutlenkiem węgla w obecności glikolu etylenowego. Układ reakcyjny dodatkowo modyfikowano wybranymi sialonowymi związkami wiążącymi w trakcie strącania. Modyfikację krzemionki prowadzono również klasy[...]
14
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano kompleksową analizę powszechnie stosowanej metody zmiany osiągów lotniczych silników śmigłowych i śmigłowcowych z wolną turbiną napędową. Przedstawiono opisy metody analitycznej oraz numerycznej oceny parametrów i geometrii zespołów turbin. Podano zasadnicze sposoby zmiany [...]
EN The article presents the analysis of a commonly used performance modification method for turboprop and turboshaft engines with a free power turbine. The description of analytical and numerical methods of evaluation for a change of parameters and geometry of turbine assemblies are presented. There ar[...]
15
100%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 1 102--103
EN Modification of a smectite with organic surfactants leads to the formation of an organo-mineral complex characterized by a positive charged (Baj da et al. 2015). The process involves the exchange of naturally occurring cations, e.g. Ca 2+, Mg 2+, Na +, K + by large organic cations of surfactants. Th[...]
16
100%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 1 250--254
PL Techniczne węgle aktywne WG-12, ROW 08 Supra i F-300 poddano modyfikacji za pomocą pola ultradźwiękowego. Pierwszy z nich to węgiel WG-12 produkowany przez firmę Gryfskand z Hajnówki. ROW 08 Supra to granulowany i uszlachetniony węgiel aktywowany, który można regenerować termicznie. Produkowany jest[...]
EN Technical activated carbons WG-12, ROW 08 Supra and F-300 were modified using ultrasonic field. The first is carbon WG-12 produced by block bags from Hajnowka. ROW 08 Supra is refined granulated activated carbon, which can be regenerated thermally, is produced of peat by the Dutch company NORIT by s[...]
17
100%
Engineering of Biomaterials
18
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2019 nr 22(1) 87--98
EN In this paper commercially available activated WD-extra carbon (Gryfskand) which is applied for water treatment was used. Activated carbon was modified by the following chemical agents: H2O2, HNO3 and HCl. Chemical modifications significantly affect the chemical, structural and surface properties of[...]
19
100%
Engineering of Biomaterials
20
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Adsorption is widely used in wastewater treatment. In this work, the removal of quinoline, pyridine and phenol from coking wastewater by using modified coking coal, which was treated by four different modification methods i.e. acidification sodium hydroxide (5 mol/dm3), hydrochloric acid (5 mol/dm3)[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last