Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 11 16-18
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 3 12-13
PL Obiektem badań w prezentowanym opracowaniu jest zespół skręcająco-nawijający przędzarki obrączkowej. W cyklu artykułów w celach porównawczych, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, przedstawiono modele fizyczne i matematyczne zespołu skręcająco-nawijającego idealnego tzn. takiego w którym nie wys[...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 4 18-20
PL Obiektem badań w prezentowanym opracowaniu jest zespół skręcająco-nawijający przędzarki obrączkowej. Przeprowadzono analizę zjawisk dynamicznych w wyróżnionym podzespole.
4
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 6 16-17
5
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 5 15-17
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiona jest metoda energetyczna formułowania mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej. Ruch układu rozpatrywany jest w trójwymiarowej przestrzeni Euklidesa. Rozważane są drgania o dużych wartosciach przemieszczeń uogólnionych poszczególnych obiektów, stanowiących dyskretny model układu. C[...]
EN The paper presents the energetic method of formulating a mobile coastal defence system. The system movement is discussed within the Euclidean tri-dimensional space. The vibrations considered are those with high values of generalized relocations for individual objects constituting a discrete system m[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W niniejszej pracy prezentuje się przykład zastosowania algorytmów detekcji usterek opartych na modelach rozmytych w systemie diagnostyki układu laboratoryjnego trzech połączonych zbiorników. Pomimo prostoty realizowanej koncepcji układowej, system ten jest przykładem często występującego w praktyce[...]
EN This paper discusses an application of failure detection and identification (FD1) algorithms based on fuzzy models to the diagnosis of a laboratory installation of three containers. In spite of the conceptual simplicity applied, this type of systems is a frequent instance of real complex industrial [...]
8
63%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
1998 nr 8 199-204
EN This paper presents numerical analysis of rapid, high angle of attack manoeuvres. The physical and mathematical models of an aircraft motion were shown. Paper contains selected results of the following manoeuvres: - water bomb dropping from the fire fighting aircraft PZL-106 Kruk, - theoretically [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last