Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile phone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2014 z. 70 69-70
EN The article presents an implementation of application software for image processing and object identification. The program was written in the Java programming language intended to work on a Google's Android mobile platform.
2
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 4 361--371
EN This paper presents the use of new technical equipment by young adults (30 years old or younger), and the physical symptoms they have. The paper then analyses how the symptoms are associated with the use of computers and mobile phones, taking into account the background information. The study is bas[...]
3
80%
Recykling
2008 nr 9 22-23
PL Jako pierwsze źródło zewnętrznego zasilania uznaje się odnalezione w 1936 r. „naczynie z Bagdadu”, pochodzące z 250 roku p.n.e., z wydrążonym walcem miedzianym i żelaznym prętem, wypełnione elektrolitem i wytwarzające prąd o napięciu 1, 1 V. Następne było „ogniwo Galvaniego”, odkryte przez Alessandr[...]
4
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1639--1643
EN The article presents current methods used for the recovery of metals from used electronic equipment. The analysis of the composition and structure of the material was made on the example of one of the most popular and widespread e-waste - used cell phones. The article was address the problems of pro[...]
5
70%
Optica Applicata
2013 Vol. 43, nr 3 413--420
EN A new achievement of mobile phone application for fluorometry to identify cocaine concentration using samples made of tested person sweat implementing special designed software has been presented in this paper. Accessibility is one of most dominant features of this method since the main important pa[...]
6
70%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 4 22-26
PL W ostatnich latach na całym świecie wzrasta liczba użytkowników telefonów przenośnych i bezprzewodowych. Mózg jest organem eksponowanym na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, emitowane podczas rozmów telefonicznych. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych w Szwecji były wykonyw[...]
EN During recent years the use of mobile and cordless phones has increased worldwide. Radiofrequency electromagnetic fields are emitted during calls and the brain is the main target organ for exposure. We have done case-control studies on this topic since the second part of the 1990s to evaluate an ass[...]
7
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1477-1479
PL Celem artykułu jest porównanie cech API dla najpopularniejszych platform programistyczno-systemowych zaawansowanych telefonów komórkowych, tzn. platformy Java Micro Edition, Android oraz nowego systemu Windows Phone 7. W części praktycznej przedstawiono parametry i wyniki pomiarów uzyskanych poprzez[...]
EN The aim of this paper is a comparison of API capabilities for the most popular system-programming platforms of cellular phones (Smartphones), i.e. Java Micro Edition platform, Android system and new Windows Phone 7 system. Section 2 contains an introduction to terms of an accelerometer and phone axi[...]
8
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 12 16-19
PL Artykuł prezentuje problematykę badań stymulatorów serca eksponowanych na sztucznie generowane pole elektromagnetyczne przez systemy telefonii komórkowej. Autorzy koncentrują się na analizie wpływu terminali doręcznych (badania literaturowe) oraz anten bazowych (badania własne). Opisano dokładnie pr[...]
EN The paper presents problems connected with cardiac pacemakers exposed to electromagnetic fields generated by mobile phone systems. The authors concentrate on the influence of hand terminals (literature survey) and base antennas (own research). The research procedure of the latter has been described [...]
9
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 2 135-137
PL Przedstawiono najnowsze telefony systemu GSM produkcji firmy Siemens. Opisano szerzej parametry funkcjonalne telefonu S10 oraz pokrótce - pozostałych nowych telefonów przewidzianych do wprowadzenia na rynek w 1998 r.
EN The article presents the newest GSM mobiles phones produced by Siemens. The detailed description of the functional parameters of S10 mobile phone and general overview in this article.
10
61%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 10 18-22
PL Charakterystyka różnych nośników biletów - bilety papierowe, bilety z paskiem magnetycznym, karty elektroniczne. Przesłanki wykorzystania telefonii komórkowej jako systemu pobierania opłat w transporcie zbiorowym. Charakterystyka rozwiązań w zakresie sprzedaży biletów z wykorzystaniem telefonii kom[...]
EN The characterization of varioust tickets - paper- tickets , tickets with the magnetic stripe, electronic cards. Premises for mobile phone usage as the system of receiving of charges in public transportation. The characterization of solutions in the range of tickets sale using the mobile phones.
11
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 10 35--36
12
61%
Recykling
2012 nr 12 26--27
PL Lider zespołu Republika – Grzegorz Ciechowski – śpiewał „[…] ten telefon w mojej głowie tylko brzęczy […]”. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczących rodzimego rynku telefonii komórkowej, pod koniec 2011 r. Polacy posiadali 50,7 mln aktywnych telefonów i modemów komór[...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 353-357
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizy interesującego aspektu SAR – wpływ okularów z całkowicie metalowymi oprawkami na wartość SAR w modelu dwuwarstwowym głowy użytkownika telefonu komórkowego. Skupiono się na zbadaniu wartości SAR od telefonu komórkowego z anteną dwupasmową pracującą na częst[...]
EN This paper describes an approach to investigate the influence of glasses on SAR (Specific Absorption Rate) value in two-layer human head model with mobile phone operating at dual band frequencies such as 900 and 1800 MHz. The applied antenna is dual-patch antenna without housing. The human head mode[...]
14
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2004 nr 8 18--20
15
61%
Recykling
2003 nr 4 12-13
PL Nadchodzące zmiany w prawie unijnym mają na celu stworzenie nowych przepisów dotyczących recyklingu odpadów elektronicznych. Telefony komórkowe zawierają np. 70% plastiku, który jest tracony w czasie mechanicznego lub termicznego odzyskiwania metalu. Fińska firma EcoElectronics, zajmująca się recykl[...]
16
61%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The advent of mobile technologies has created opportunities for delivery of learning via devices such as PDAs, mobile phones, laptops, and PC tablets. Collectively, this type of delivery is called mobile learning (m-learning). While m-learning can be thought of as a subset of e-learning (which is we[...]
17
61%
Journal of Ecological Engineering
2020 Vol. 21, nr 1 224--230
EN High-frequency electromagnetic field monitoring is extremely important for the environment. Recording and continuous observation of the levels of harmful factors and their evaluation should be examined by means of systematic and reliable measurements. The purpose of the present research stems from t[...]
18
61%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 7 (11) 22--23
19
61%
Nowa Elektrotechnika
20
61%
Logistyka
2014 nr 3 4679--4686
PL Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania ekologicznej oceny cyklu życia do analizy różnych scenariuszy i rozwiązań logistycznych dla produktów niepełnowartościowych. Ekologiczna ocena cyklu życia jest metodą, która pozwala na identyfikację przepływów materiałowych i energetyczny o[...]
EN The objective of the paper is to present the possibilities of using LCA to assess different logistic solutions and scenarios for handling defective products. Ecological life cycle assessment is a method that enables the identification of material, energy and waste flows and evaluation of its impacts[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last