Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrorysa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 2 38-39
2
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 3 78-79
3
67%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano właściwości dwóch BWW wytworzonych z dwóch cementów CEM l oraz CEM ll/B-V. Wykazano, że dobre właściwości betonu otrzymanego z CEM ll/B-V są związane ze znacznie lepszą mikrostrukturą strefy przejściowej w tym betonie. Strefa ta jest wypełniona fazą C-S-H, która narasta bezpośrednio na ziarn[...]
EN The properties of two HPC produced from two cements: CEM I and CEM II/B-V were examined. It was shown, that good properties of concrete obtained from CEM II/B-V are caused by improvement of microstructure of interfacial transition zone in this concrete. This zone is occupied by C-S-H phase, which is[...]
4
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 12--14
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA) oraz mikrokrzemionki (Silica fume – SF). Badania odporności na pękanie wg drugiego modelu pękania wykonano w prasie MTS 809 na próbkach sześciennych o boku 150 mm z dwoma szczelinami pierwotnymi.[...]
EN This paper presents the results on concretes with siliceous fly ash (FA) and silica fume (SF). Fracture toughness tests according to the Mode II fracture was performed on MTS 809 press, using cubic specimens with dimensions of 150/150 mm with two initial cracks. In our studies, the fracture toughnes[...]
5
67%
Przegląd Budowlany
PL Celem artykułu jest wykazanie, na podstawie badań własnych, czy zastosowanie do produkcji betonu odpadów przemysłowych, tj. krzemionkowych popiołów lotnych (FA ) i mikrokrzemionki zagęszczonej (SF), wpływa korzystnie na szerokość rozwarcia mikrorys przy styku kruszywa grubego i zaczynu cementowego. [...]
EN The aim of the article is to prove, on the basis of own research, whether the use of industrial waste for the production of concrete, ie: siliceous fly ash (FA ) and compacted silica fume (SF), is justified in terms of economics and ecology. The paper presents the results of microstructural analysis[...]
6
59%
Cement Wapno Beton
PL Technologia cementów ekspansywnych opiera się na powstawaniu ettringitu i w tym celu stosuje się odpowiedni dodatek CA lub C4A3 S . W obu przypadkach korzystny wpływ na ekspansję wywiera niewielki dodatek CaO na poziomie 3-4%. Pomimo wielu prac badawczych mechanizm ekspansji związany z powstawaniem [...]
EN Expansive cements technology is based on ettringite formation phenomenon, and for this purpose an addition of CA or C4A3S is used. In spite of many researches concerning the ettringite formation process, the cement paste expansion mechanism has been not fully understood. From three hypothesis coveri[...]
7
59%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 5 25--27
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA ), w ilości: 0,20 i 30% masy cementu, na procesy pękania w betonach zwykłych. Analizy przeprowadzono w oparciu o wyniki z badań makroskopowych i mikrostrukturalnych. Odporność na pękanie betonów[...]
EN The paper presents results of tests on the effect of the addition of siliceous fly ashes (FA ) in the amount of: 0,20 and 30% by weight of cement on the fracture processes in plane concretes. The analyses were carried out based on the results of the macroscopic and microstructural tests. Fracture to[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last