Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanie się gazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 3 151--161
PL W pracy przeanalizowano problem modelowania procesów mieszania się gazów w ośrodku porowatym. Zbadano efekt dyspersji numerycznej obserwowany w modelach o rosnącym stopniu złożoności (od 1-wymiarowych do realistycznych 3-wymiarowych). Porównano wyniki symulacji z dokładnymi lub przybliżonymi rozwiąz[...]
EN The paper addresses the problem of the simulation modelling of gas-gas mixing processes in porous media. The effects of numerical dispersion were studied in the models of increasing complexity (from synthetic 1-D models to realistic 3-D models). Their results were compared with exact or/and approxim[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 528--533
PL W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązanie dla modelowania zjawiska mieszania się gazów w złożu w postaci niezbędnych modyfikacji pełnowymiarowego symulatora złożowego typu black oil. Modyfikacje te objęły zagadnienia redukcji efektu dyspersji numerycznej oraz wprowadzenie numerycznego opisu zj[...]
EN The paper presents a practical solution of gas-mixing modelling in a reservoir by the appropriate modifications of a full-size black oil reservoir simulator. These modifications included techniques for the reduction of numerical dispersion and implementation of physical dispersion phenomena. The met[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 177--184
PL W pracy przedstawiono praktyczne rozwiązanie dla modelowania zjawiska mieszania się gazów w złożu w postaci niezbędnych modyfikacji symulatora złożowego typu black oil. Modyfikacje te objęły zagadnienia redukcji efektu dyspersji numerycznej oraz wprowadzenia numerycznego opisu zjawiska dyspersji fiz[...]
EN The paper presents a practical solution of gas-mixing modelling in a reservoir by appropriate modifications of a standard black oil reservoir simulator. The modifications included techniques for the reduction of numerical dispersion and implementation of physical dispersion phenomena. The modified s[...]
4
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 75--80
PL Artykuł dotyczy praktycznego rozwiązania problemu związanego z modelowaniem zjawiska dyspersji fizycznej. Jest to kontynuacja poprzednich publikacji autorów, w których obliczenia zostały wykonane na bardzo uproszczonych modelach symulacyjnych. W ramach pracy dostosowano proponowane wcześniej modyfik[...]
EN The paper addresses the problem of physical dispersion modeling using a standard reservoir simulator. The paper builds upon the previous works of the authors, where simplified models were used to cope with the problem. Simulator modifications presented there are now applied to a model of real geolog[...]
5
100%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 5 73--84
PL Wstęp i cele: W pracy opisano stan równowagi trwałej układu termodynamicznego. Przestawiono pewnik równowagi, zerową zasadę termodynamiki, entropię. Omówiono entropię gazu doskonałego i półdoskonałego oraz entropię systemu termodynamicznego. Opisano przemiany nieodwracalne układów wymieniających cie[...]
EN Introduction and aim: This paper describes the state of permanent equilibrium thermodynamic system. It has been shown an axiom of balance, zero law of thermodynamics, entropy. Some entropy of an ideal and semi-perfect gas and the entropy of the thermodynamic system have been discussed in the paper. [...]
6
80%
Archives of Mining Sciences
PL W czasie podziemnego magazynowania gazu w wielu przypadkach skład gazu rodzimego różni się od składu gazu zatłaczanego. W takim przypadku może dochodzić do wymiany masy między oboma gazami zarówno w czasie zatłaczania jak i odbioru gazu co prowadzi do niekorzystnego oddziaływania tego procesu na skł[...]
EN This paper presents a problem of gas - gas mixing process in underground gas storages. Presented analytical model of mass transport for radial geometry of flow has been applied for the well zones of UGS Wierzchowice. The molecular diffusion coefficients and the dispersivities for individual wells we[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last