Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda SAXS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2014 T. 59, nr 2 147--159
PL Metodami analizy WAXD i SAXS scharakteryzowano strukturę układów nanohybrydowych poliuretan/polisilseskwioksan (PUR/POSS) o zawartości PHIPOSS: 2, 4, 6, 8 i 10 % mas. Krzywe dyfrakcyjne WAXD analizowano rozdzielając je na maksima dyfuzyjnego rozpraszania przez fazy twardą i miękką matrycy poliuretan[...]
EN The structure of the nanohybrid PUR/POSS systems containing 2, 4, 6, 8 and 10 wt. % PHIPOSS has been characterized by WAXD and SAXS methods. WAXD diffraction patterns of the hybrid elastomers were analyzed by deconvolution into diffuse scattering maxima of the hard phase or soft phase and the diffra[...]
2
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich zastosowano w analizie struktury porów materiałów używanych na poszczególnych etapach produkcji elektrod węglowych. Niespełnienie przybliżeń Guiniera i Poroda wszystkich badanych w niniejszej pracy materiałów węglowych wskazuje jednoznacznie n[...]
EN Small-angle X-ray scattering method was applied for the analysis of pore structure of materials on particular stages of graphite electrode production. Both Guinier and Porod approximations in all the studied materials are not obeyed. This explicitly points to the complex and disordered structure of [...]
3
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
1999 T. 20, nr 3 177-190
PL Metodę SAXS zastosowano do wyznaczania grubości warstwy pośredniej w szkłach porowatych pokrytych warstwą dekstranowo-poliiminową. Materiały te rokują nadzieję na powszechne ich wykorzystanie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Często na swojej powierzchni wykazują istnienie warstwy pośredniej. W[...]
EN A series of porous glasses covered with polysaccharide-polyimine copolymers were studied by SAXS method. These materials can be employed in many fields of science and industry. In the studied materials the transition layer was found on the surface of the polymer. The paper presents the theoretical c[...]
4
75%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 107-114
PL Struktura większości materiałów porowatych jest zazwyczaj złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiału zajmowana przez pory) może się zmieniać w szerokim zakresie, osiągając w aerożelach nawet wielkość powyżej 99%. W ostatnim dwudziestoleciu osiągnięto znaczący postep w opisie złożonych[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99% in the case of aerogels. In the last two decades the characterisation of the complex, di[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last