Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  membrana dachowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Problematyka membran dachowych jest wyjątkowo czesto przedstawiana z błędami. Błędy te pojawiają się, niestety, w informacjach rozpowszechnianych w różnej formie przez firmy zajmujące się dystrybucją folii dachowych. Jest to jedną z głównych przyczyn sprzedaży tak wielkiej ilości fałszywych membran [...]
2
100%
Izolacje
PL W poprzednim numerze omawiałem przykłady niezbyt trafnych interpretacji procesów fizycznych związanych z paraprzepuszczalnością membran dachowych. Interpretacje te tworzone są przez pracowników działów marketingowych, którzy kierowani koniecznością konstruowania szybkich, hasłowych argumentów handlo[...]
3
75%
Izolacje
PL Zamontowane membrany dachowe właściwie spełniają swoje zadania tylko wtedy, jeśli „pracują” przy zachowaniu dobrej wentylacji przestrzeni między nimi a pokryciami zasadniczymi. Przy dachach pochyłych ten efekt w miarę łatwo jest uzyskać, ale na dachach płaskich pojawiają się komplikacje prowadzące d[...]
4
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2009 nr 2 86-87
PL Chociaż folie i membrany dachowe są materiałem stosowanym w konstrukcjach dachów spadzistych od wielu lat, wciąż budzą emocje. Wynikają stąd liczne wątpliwości dotyczące ich rodzajów, sposobów, zastosowania i wymagań, jakim podlegają. Wiąże się to ściśle z konkretnym rozwiązaniem układania ociepleni[...]
5
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2006 nr 4 66-67
6
75%
Izolacje
2005 R. 10, nr 6 78--79
PL Pokrycia dachów skośnych nie muszą być szczelne w takim rozumieniu tego słowa, jakie jest zasadne przy rozpatrywaniu hydroizolacyjności basenu czy odporności łodzi podwodnej. Dlatego w odniesieniu do tych pokryć używa się zamiast określenia "wodoodporność" bardziej odpowiednich pojęć: "deszczoodporn[...]
7
75%
Izolacje
2006 R. 11, nr 4 38--39
PL Od czasu do czasu w różnych regionach Polski obserwuję zjawisko powrotu do starych, ale nie najlepszych technologii dachowych polegających na wstępnym pokrywaniu dachu papą na deskowaniu zamiast wysokoparoprzepuszczalnymi membranami dachowymi. Zjawisko to w dużej mierze wynika z popełnionych podczas[...]
8
63%
Archives of Civil Engineering
2013 Vol. 59, nr 1 143--153
EN Each bitumen has a slightly different group composition, thus bitumen modification with the SBS copolymer gives slightly different results in each case. Both in the industry and construction practice there is still no simple method available which would allow the evaluation of the impact of SBS cont[...]
9
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 2 120-121
10
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 6 7-8
11
51%
Izolacje
PL W artykule omówiono dwa przykłady eksponatów porównujących własności materiałów budowlanych: pianek natryskowych i wełny mineralnej oraz różnych rodzajów membran. Zwrócono uwagę na błędy w założeniach obu porównań, a także na konsekwencje stosowania podobnych metod marketingowych. Opisano znaczenie [...]
EN The article discusses two examples of exhibits that compare the properties of construction materials: spray foam and mineral wool, as well as various types of membranes. It points out the errors in the assumptions of both comparisons, as well as the consequences of using similar marketing methods. T[...]
12
51%
Izolacje
PL Artykuł traktuje o poprawności układania membran dachowych w koszach. Podano w nim wyjaśnienia powodów, dla których ta faza czynności dekarskich jest tak ważna dla prawidłowej eksploatacji dachu, wskazano na błędy, jakich nie powinno się popełniać, jak również wskazano poprawne metody. Tekst uzupełn[...]
13
51%
Izolacje
PL Kominy są istotnym elementem w budynku i częstą przyczyną permanentnych kłopotów związanych z przeciekaniem dachu. Autor doradza, jak ten problem skutecznie rozwiązać z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego, oraz przedstawia różnice w sposobach łączenia membran wokół kominów spalinowych, [...]
14
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 6 18--20
15
51%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 7 347-353
PL Kubatura nowego Stadionu Narodowego wynosi około 1,1 mln m3, długość osi głównych 314 i 279 m, powierzchnia dachów około 70 tys. m2. Omówiono ideę rozwiązania konstrukcji stadionu, ze szczególnym uwzględnieniem jego przekrycia i fasady. Podano informacje dotyczące montażu elementów stalowych, w tym [...]
EN New National Stadium’s volume equals to 1,1 million m3, its dimensions along main axes hit 314 and 279 m and total roof surface reaches ca. 70.000 m2. Working structural principle for the stadium along with its roof and façade cladding were described. Authors additionally specified information relat[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 107--109
17
51%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających za zadanie usunięc[...]
EN The article contains a description of damage of a flat roof which is a result of design and work-performance-related errors. The work features an analysis concerning the impact the utilized solutions have on the scope of the problems emerging in relation to use of the roof. Moreover, concept works w[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 7--8
19
45%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 110--111
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last