Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2842
first rewind previous Strona / 143 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 52 39--52
EN We report on synthesis of two highly disperse nanoparticles viz. Fe2O3 & f-Fe2O3 using chemical reduction method. Reaction was initiated to mix solution A (i.e. Fecl3 6H2o) into solution B (i.e. Fecl24H2O) together under th[...]
2
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper the subsequent stages of tire rubber coupons mechanical properties experimental assessment are presented. Experimental uniaxial tension and compression tests were carried out on the strength testing machine with the assistance of high-speed camera and special software for strain meas[...]
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 117 163--167
PL W pracy przedstawiono wyniki badań granicy plastyczności spieku na osnowie wolframowej wykorzystywanego w produkcji penetratorów czołgowych pocisków podkalibrowych w próbie ściskania dla szybkości odkształceń równych 3ź10-2s-1i 7ź 10-2 s-1.
EN The results of strength investigations of the tungsten alloy are discussed in this paper. Quasi-static testing was carried out by of the INSTRON testing machine in FPS Bolechowo Ltd.
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ostrzałem pancerzy z warstwami o różnych grubościach: płytek ceramicznych (Al2O3, SiC, B4C, AlN), warstw metalowych (aluminiowych, RHA), polietylenu, laminatów lub tkaniny aramidowej. Badano również nowy rodzaj spiekanych płytek z materiałów na bazie faz międ[...]
EN The article presents the results of firing test of armour reinforced with layers of different thickness made from ceramic plates, metal (aluminium, RHA), polyethylene, laminates, and aramid fabric. Plates of new type sintered from materials based on the intermetallic phases of NiAl produced by hig[...]
5
80%
Journal of KONES
EN The article presents the research results on the mechanical properties of aluminum alloy 7020 and its MIG welded joints. For comparison alloy 5083 - the most currently used in shipbuilding alloy was chosen as well as 5059 -the new high-strength alloy. Besides the native material alloys there were in[...]
6
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1105-1110
PL W pracy określono wpływ części roboczej i kalibrującej ciągadła na własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali wysokowęglowej. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na średnice końcowa 2,9 mm zrealizowano w 6 ciągach na ciągarce wielostopniowej typu Koch. Prędkość ciągnienia na ostatni[...]
EN In this work the influence of the die approach and bearing part of die on mechanical-technological properties of high carbon steel wires has been assessed. The drawing process of φ5.5 mm wires to the final wire of φ2.9 mm was conducted in 6 passes, by means of a multi-die drawing machine Koc[...]
7
80%
Journal of KONES
EN Results of Friction Stir Welding (FSW) of aluminium 2024 are presented in this paper. Investigations were conducted on the welding machine, built on the base of the conventional, vertical milling machine. The quality assessment of joints was done on the grounds of the visual inspection, tensile and [...]
8
80%
Journal of KONES
EN The article presents the results of the mechanical properties of aluminum alloy AW 7020 [AlZn5Mgl] welded by friction s tir welding FSW. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the parameters[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 1 181--188
EN In this work, an attempt at determination of mechanical properties by means of a method based on magnetic Barkhausen emission measurements was proposed. The specimens made of P91 steel were subjected to creep or plastic flow which were interrupted after a range of selected time periods in order to a[...]
10
80%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN ARMOX steel is an armoured steel with excellent mechanical properties as well as dense hardness, tensile strength and a high level of toughness. These properties result from specific production processes finished with rolling quenching and tempering. The producer of ARMOX steel recommends their seco[...]
11
80%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 4 1119--1126
EN Equal channel angular extrusion (ECAE) process was carried out for a commercial aliminium bronze alloy (Cu-Al 10%-Fe 4%) produced by hot-rolling at high temperatures. A suitable processing temperature of ECAE for the alloy was determined. The effect of ECAE on microstructural evolution and mechanica[...]
12
80%
Materials Science Poland
2010 Vol. 28, No. 2 595--601
EN The influence of cryogenic treatment (CT) on the microstructure and mechanical properties of Cu46Zr46Al8 glassy matrix composite fabricated by the process copper of mould suction casting. The distribution and morphology of test samples of CuZr phase changed under CT. After CT, the second phase is di[...]
13
80%
Energetyka
2012 nr 11 725-729
PL Przedstawiono różne warianty spawania złączy doczołowych obwodowych grubościennych rur ze stali X13CrMoCoVNbNB-9-2-1 (PB2) wykonanych przy użyciu materiałów dodatkowych dwóch różnych producentów. Złącza były wykonywane w wariantach z obróbką cieplną po spawaniu i bez obróbki, ale z użyciem techniki [...]
EN The article presents various variants of circumferential butt welding of thick-walled pipes of X13CrMoCoVNbNB-9-2-1 (PB2) steel using filter materials supplied by two different producers. The welds were produced in two ways: with postweld heat treatment and without it but using temper bead techniqu[...]
14
80%
Computational Methods in Science and Technology
EN In this work we determined the mechanical properties (Young's modulus, Poisson's ratio, and shear modulus) of 400 single-walled carbon nanotubes of radii from 2.1; ((0, 5) nanotube) to 17.3 A ((0, 45) nanotube). All nanotubes were simulated with AIREBO forcefield. It turns out that zigzag nanotube[...]
15
80%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 327-332
EN Spheroidal cast iron was treated thermomechanically both in high as well as low temperature. The two temperatures we adopted for isothermal quenching were 370° and 300° C. Plastic deformation was obtained by rolling with 25% deformation. Testing was conducted on flat samples used for stretching with[...]
16
80%
Management and Production Engineering Review
EN Chromium- and nickel based alloys offer good mechanical properties, while keeping them also in highly corrosive environment. In addition, the introduction of the nitrogen at the level of 0.3 to 0.5% to the alloy structure, increases the plastic deformation ability of the cast alloy. This observation[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaproponowano nowe materiały kompozytowe do wytwarzania ekranów akustycznych. Zawierają one odpady polimerowe, odpady opon samochodowych, odpady dywanów i tektury powlekanej, mączki drzewnej i fosfogipsu. Przedstawiono właściwości mechaniczne i akustyczne tych kompozytów, wykazując ich przydatność d[...]
EN Noise barrier or acoustic barrier it is the structure, or structure together with other material, that potentially alters the noise at a site from a BEFORE condition to an AFTER condition [1,2]. Solid walls or partitions, solid fences, earth mounds, earth berms, buildings, etc used to reduce noise, [...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Recykling materiałów z tworzyw sztucznych jest ważnym tematem, napędzanym zarówno przez koncerny handlowe jak i te związane z środowiskiem. Odpady pochodzące z procesu wytwórczego różnych polimerów scharakteryzują się podobnymi właściwościami do polimerów wyjściowych. W tej pracy zostały przeanalizo[...]
EN Some mechanical properties of blends composed of recycled polymers obtained as waste in industrial production process like polypropylene (PP) and polyamide 6 (PA6) have been analyzed in this study. Small amounts of ethylene-propylene-diene-termonomer (EPDM) and different functionalized polypropylene[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL PET jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych używanych w przemyśle opakowaniowym. Recykling tego tworzywa stanowi więc z punktu widzenia środowiska kluczowy czynnik. Czystość użytego recyklatu jak również jego właściwości silnie wpływają na proces produkcyjny i końcową jakość otrzymanych[...]
EN Poly(ethylene terephtalate) - PET is one of the most popular plastics used in packaging industry. It has been introduced in 1976 and in 1990 the world consumption of PET was 1,5 mln ton, in 2000 more than 7,0 mln ton and in 2004 9,0 mln ton [1-5]. Recycling of PET is key factor from the environmenta[...]
20
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Spawanie TIG jest jednym z najważniejszych procesów używanych w przemyśle lotniczym. Wiele elementów zarówno dla kadłubów, awioniki jak i silników powstaje dzięki temu procesowi. Inżynierowie potrzebują coraz to nowocześniejszych modeli, które pozwolą na łatwe zrozumienie zjawisk zachodzących podcza[...]
EN TIG welding is an important process, which is commonly used in the aircraft industry. A number of elements of air-plane bodies or shields of engines arę made using this technique. Numerical models of this process are needed to under-stand better phenomena involved in the TIG welding and to design th[...]
first rewind previous Strona / 143 next fast forward last