Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 182
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematical models
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN Flow-rate measurements have very important meanings in industry. The sampling flowmeters are devices which can be used for measuring the flow-rate in situations where full-bore flowmeters cannot be used for technical or economical reasons. The main problem in the flow-rate measurement with the help [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 178--192
EN In the article presents mathematical models of ball-end milling cutter with the spiral cutting edge curve. In order to avoid interference, a conical wheel was also designed and employed to grind the rake and rear faces of ball-end milling cutter on a five-axis grinder. Mathematical models with prede[...]
RU В работе предлагается математическая модель и метод шлифования концевой сферической фрезы. Заточку инструмента предлагается производить коническим шлифовальным кругом стандартизованного профиля, который используется для образования передних и задних поверхностей проектируемого инструмента при пятико[...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 97 149--162
EN For parafoil and payload aircraft, control is affected by changing the length of several rigging lines connected to the outboard side and rear of the parafoil leading to complex changes in the shape and orientation of the lifting surface. Flight mechanics of parafoil and payload aircraft most often [...]
4
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 205-210
PL Przedstawiono koncepcję metody oceny stopnia zużycia i aktualnego zapasu nośności elementów kompozytowych, opartą o zależności wywodzące się z teorii niezawodności. Metoda oparta jest o znajomość wartości średniej wytrzymałości resztkowej materiału uszkodzonego i jej odchylenia standardowego. Opisan[...]
EN An analytical investigation of dynamic crack propagation along an interface between two media with different mechanical properties is perfomed. Some model of fracture was analyzed. It was constructed under assumption of an ideally smooth contact of crack faces immediately behind the crack tip. Power[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy numerycznej i doświadczalnej dotyczącej wpływu nasycenia na pracę maszyn elektrycznych różnych typów. Wskazano, że nasyceniu mogą towarzyszyć zjawiska wpływające zarówno na jakościowy, jak i na ilościowy obraz zachodzących procesów. Wykazano, że istnieje możl[...]
EN The effect of saturation on operating conditions of electric machines of different types is analyzed, both numerically and experimentally. It is shown that saturation may be accompanied by some phenomena that affect the occurring processes in both a quantitative and qualitative sense. However, this [...]
6
80%
Modelowanie Inżynierskie
PL W opracowaniu zaprezentowano sprawozdanie z wyników dotychczasowych prac autorów dotyczących modelowania oraz badania charakterystyk dynamicznych drgających jednowymiarowych układów mechatronicznych modelowanych ciągiem dyskretno-ciągłych modeli matematycznych. Stosowane modele matematyczne różnią s[...]
EN This paper presents report of works apply to research of dynamic characteristics of vibrating one - dimension machatronic systems modelled by the series of discrete - continuous mathematical models. Applied mathematical models differ in degree of accuracy of the true mechatronic system representatio[...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 245-253
EN In the paper two parameter estimation methods of the induction machine model has been developed. The first method is based on the processing of static operating characteristics namely torque, phase current and power factor as a function of the slip .The second method is based on the measurement of f[...]
8
80%
Reports on Geodesy
2001 z. 5/60 7-15
EN Mathematical model of error influence in phase and satellities coordinates determination on positioning precision. Use of GPS observations in local geodynamical network for empirical precision analysis of position and lenght analysis. Precision dependency of determination on baseline lenght. Conclus[...]
9
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2009 R. 38, z. 109 167--182
PL Zbadano dynamiczne pola: przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w kulistej grubościennej osłonie balistycznej, obciążonej wewnętrznie ciśnieniem produktów detonacji materiału wybuchowego. Założono, że materiał osłony jest jednorodny izotropowy i sprężyście nieściśliwy. Okazuje się, że taka osłona pod[...]
EN Dynamic fields of: displacements, strains and stresses m a spherical thick-walled ballistic casing loaded internally by the pressure of high explosive detonation products were studied. The casing material is assumed to be homogenous, isotropic and elastically incompressible. It turns out that this k[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przeprowadzono analizę stanu wiedzy z zakresu analitycznego modelowania przebiegu zużywania w warunkach oddziaływań korozyjnych i mechanicznych. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoliła na sformułowanie własnego kompleksowego algorytmu obliczeniowego. Na jego podstawie opracowano program ko[...]
EN In the paper some mathematical models desribing corrosive and mechanical wear, were discussed. Then the authors model was presented and the results of calculations and experiments were comparised.
11
80%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2015 Vol. 14, nr 3 127--139
EN A very important part of the network and computer systems is to ensure an appropriate level of information transmission security. Security is based primarily on properly selected communication in security protocol. Unfortunately, the time-dependent protocols are vulnerable to attacks; therefore ther[...]
12
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 485--497
EN The paper deals with the issues related to correctness of electric energy management – mainly in terms of the proper use of energy storages applied in mobile objects such as electric vehicles. Particular attention has been paid to mathematical models of lead-acid batteries, lithium-ion batteries and[...]
13
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1683--1691
EN This research work is focused on examining the turning behavior of Incoloy 800H superalloy by varying important cutting parameters. Incoloy 800H is an Iron-Nickel-Chromium based superalloy; it can withstand high temperature (810°C), high oxidization and corrosion resistance. But, it is difficult to [...]
14
80%
Fundamenta Informaticae
2005 Vol. 67, nr 4 343--370
EN Tabular Expressions are means to represent the complex relations that are used to specify or document software systems. A formal model and a semantics for tabular expressions are presented. The model covers most known types of tables used in software engineering, and admits precise classification a[...]
15
80%
Structure and Environment
EN Three mathematical models AZ - 01, AZ - 02 and AZ - 05 are presented. The first one (AZ - 01) refers to optimum trenchless pipe laying technology and specified input data. Given are: the classification of trenchless methods, assumptions, limiting conditions, input and output quantities. The algorith[...]
16
80%
Advanced Technologies in Mechanics
EN The aim of this paper is to detail the creation of a roller bearing model with flexible body cages in the Adams program suite for subsequent dynamic analysis and to obtain information about kinematic and dynamic relationships of steel and plastic cages under various operating conditions. The bearing[...]
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 158 5-273
PL W pracy zaproponowano dwie niezależne zaawansowane matematycznie metody opisu zakłóceń radiolokacyjnych i analizy systemów radiolokacyjnych z uwzględnieniem wpływu tych zakłóceń. Pierwsza z nich wynika ze spostrzeżenia, że powszechnie stosowane modele zakłóceń są opisywane tzw. H-rozkładami i można [...]
EN In the monograph there are proposed two independent advanced mathematical methods for the radar clutter modeling and for the analysis of radar systems including the influence of the clutter. The first one is based on the observation that most commonly used radar clutter distributions belong to the c[...]
18
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Roundness is one of the mostly frequently observed geometrical deviations. A profile of a machine part consisting of simple harmonic courses or their sums depends on a number of factors. Modeling of geometrical deviations requires applying the Fourier to extend each periodical function into an infin[...]
19
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 155-164
PL Referat dotyczy wybranego fragmentu zagadnień modelowania i analizy pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku. Przedstawiono wybrane elementy modelowania bilansu cieplnego pomieszczenia z uwzględnieniem oddziaływania energii promieniowania słonecznego oraz p[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN This paper presents reconstruction of the oil spill that occurred as result of an m/t “Baltic Carrier” accident. This reconstruction was carried out with use PISCES II simulator. The result of several simulations could be the step to usability and validation of PISCESS II simulator and as a guidelin[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last