Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał włóknisty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustyczn[...]
2
86%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2014 z. 14 81--84
EN The paper presents the comparison of the geometrical properties of porous material and fibrous material with the same fiber diameters and the radius of capillaries. The comparison shows that the geometrical configuration of the fibrous material compared to the porous material induce the effect of su[...]
3
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono model dyskretny odwzorowujący dynamikę procesu odspajania od calizny materiału włóknistego pochodzenia roślinnego. Dla przyjętego modelu opracowano model matematyczny - równanie ruchu układu. Rozwiązanie przez autora równania ruchu układu opisanego równaniem różniczkowym, um[...]
EN In the paper presented is a discreet model, which is mapping the dynamics of separating process of fibrous vegetable material from undisturbed soil. For the accepted discreet model a mathematical model was worked out - a motion equation of the system. Author solved the motion equation of the system [...]
4
72%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 2 37-56
PL Narodowa strategia rolnictwa i obszarów wiejskich kładzie duży nacisk na rozwój zrównoważonych systemów produkcji rolnej, zapewniających bezpieczeństwo żywności i ochronę środowiska. W ramach prowadzonych wspólnych badań w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach i Instytucie Technologii Eksploatacji[...]
EN The intensification of production processes and high-tech agriculture have caused a decrease in soil fertility on a global scale. It has been estimated that the fertility of soils is being reduced yearly by the rate of 2.5%, which is about 1000 times faster than the natural growth of plants. Glassho[...]
5
72%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 145-150
PL Materiały kompozytowe, ze względu na pewne swoje właściwości, znalazły zastosowanie w konstrukcjach zwanych lekkimi osłonami balistycznymi. Lekkie osłony balistyczne to różnego rodzaju kombinacje w układzie. Materiał włóknisty, najczęściej na bazie tkanin aramidowych z różnego rodzaju lepiszczem (np[...]
EN Composite materials because of their properties have been used in constructions called the tight ballistic shields. Light ballistic shields are different kind of combination in the system. Fibrous material, mostly based on aramid texture, with adhesive (egg. polymer or epoxy one) is a ballistic lami[...]
6
72%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 3 129--131
PL W 2014 r. na rozwój gospodarki w Europie wpływ miał m.in. wysoki poziom długu publicznego w stosunku do PKB oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, sięgający prawie 12%. Nie bez znaczenia były obawy, że strefie euro grozi kolejna, trzecia recesja. Na brak pozytywnych oczekiwań co do rozwoju gospodarczego E[...]
7
72%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 2--3, 6
PL Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkie[...]
EN The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is des[...]
8
58%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono opis zautomatyzowanego procesu wytwarzania wielowarstwowych wyrobów filtracyjnych z polipropylenowych materiałów włóknistych, na przykładzie linii do automatycznego montażu masek przeciwpyłowych, która była przedmiotem wdrażania w zakładzie produkcyjnym.
EN This paper presents a description of the automated manufacturing of the multilayer filter products made from polypropylene fibre structured materials as an example of assembly line for dust filter masks. This assembly line was the subject of implementation in production facility.
9
51%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2008 z. 64 91-105
PL W wyniku badań uzyskano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien koko[...]
EN As the results of dissertation it has been developed a nonwovens fibrous materiał with spatial structure, designed for schock absorbing layers in impact protectors used in sports protective equipment. In this material, it was used the pro-eco coir rich in lignin and the binding agent - the water dis[...]
10
44%
Cement Wapno Beton
PL Zainteresowanie cementowaniem odwiertów geotermicznych ostatnio wzrasta, wraz z rosnącą potrzebą wytwarzania innych alternatywnych źródeł energii niż paliwa kopalne. Jednym z tych alternatywnych źródeł jest energia geotermiczna, która może być wykorzystywana do celów grzewczych, względnie do zamiany[...]
EN Interest in geothermal well cementing has risen in recent years with increased needs to produce more alternative sources of energy than fossil fuels. One of these alternative sources is geothermal energy, which can be used for heating purposes, or alternatively for its conversion into other forms of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last