Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 44 50--56
EN Faradays law of Induction is the principle of generating electricity in Hydro, Thermal, Wind and Nuclear power stations. In this paper we present a method to study the relationship between induced electromagnetic force (EMF) and the rate of change of Magnetic field and hence to verify this principle[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1998 nr 12 9-16
PL Przedstawiono metodę analizy elektromagnesów polegającą na stopniowej modyfikacji modelu obwodowego przy wykorzystaniu wyników symulacji przy pomocy mo-delu polowego. Metoda ta, przy ograniczonym dostępie do kosztownych komercyjnych programów polowych umożliwia analizę elektromagnesów z wystarcza[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 101-103
PL Artykuł prezentuje właściwości rodzaje oraz generacje maszyn elektrycznych stosowanych w napędach hybrydowych pojazdów samochodowych. Na podstawie wyników badań symulacyjnych, wyznaczono moment elektromagnetyczny czterech modeli maszyn z magnesami typu NdFeB w różnych konfiguracjach ich ułożenia. Pr[...]
EN The paper presents propriety, the kinds and the generation of electrical machines applied in hybrid drive car. The electromagnetic moment of model of electrical machines in four configurations of packing of magnets NdFeB type were obtained on the basis of two-dimensional finite element method.The in[...]
4
75%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Przedstawiono wpływ stopnia utlenienia proszku Nd-Fe-B (parametr ten zmieniano poprzez eksponowanie proszku na powietrzu) na właściwości wykonanych z niego magnesów. Badano również szybkość korozji atmosferycznej oraz dokonujące się w jej wyniku zmiany właściwości magnetycznych w funkcji zawartości [...]
EN The effect of oxygen content (varied by exposition of powder to air) on the magnetic properties of Nd-Fe-B magnets are presented. The atmospheric corrosion rate and the change of magnetic properties versus time for different oxygen content was monitored. The investigations were carried out in condit[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje wykorzystanie płaskich magnesów przy tworzeniu skutecznych obwodów magnetycznych silnika z magnesami trwałymi o strukturze cylindrycznej w układzie dwuwarstwowym do napędu pędnika ok. 500 W i prędkości obrotowej 1000 obr/min. Na podstawie wyników badań symulacyjnych wyznaczono par[...]
EN The paper presents application of planar permanent magnets for construction of effective magnetic circuits in dual layer cylindrical type of PM machines for low power propeller drives. On the basis of simulation results parameters of machines witch planar magnets in comparison with radial ones were [...]
6
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Silniki z magnesami trwałymi są znane już od ponad 150 lat [1], początkowo byty to głównie silniki prądu stałego i niskoenergetycznymi magnesami trwałymi. Wraz z ro.wojem technologii materiałów magnetycznych, w szczególności magnesów z pierwiastków ziem rzadkich (NdFeB, SmCo) oraz rozwoju energoelek[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 2 176-178
PL Jednym z największych ograniczeń zastosowania magnesów trwałych jest pogorszenie się ich właściwości magnetycznych w podwyższonych temperaturach. Zmiany te określają współczynniki temperaturowe remanencji i koercji, których wartość zależy przede wszystkim od składu materiału, z którego został wykona[...]
EN Preparing dielectromagnets from mixture of powders have direct influence on their magnetic, thermal and mechanical properties. Papers show the result of investigation of the correlation between composition of dielectromagnets and their magnetic and thermal properties.
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 492-496
PL W artykule zaprezentowano model magnesu. Model ten zakłada występowanie prądu molekularnego w aktywnych ścianach. Prąd powierzchniowy jest wynikiem uporządkowania atomów w materii. W artykule przedstawiono model matematyczny i analizy metodą elementów skończonych.
EN This paper presents a magnet model. It assumes surface molecular current in the active wall. The surface current is a result of order atoms in magnet. A mathematical model and finite element method analyzes of magnets are presented.
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono sposób zwiększenia momentu elektromagnetycznego poprzez zastosowanie rdzeni z proszków magnetycznie miękkich SMC w silnikach tarczowych do zastosowania w małym pojeździe elektrycznym jako napęd bezpośredni. Przeprowadzono obliczenia projektowe i symulacyjne silnika tarczoweg[...]
EN The paper presents method of increasing electromagnetic torque in disc-type machines by using cores made from Soft Magnetic Composites (SMC) to be applied in small electric vehicles as direct drive. Designing and simulating calculations of disc-type machine have been performed on this base the explo[...]
10
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono metodę badania temperaturowych charakterystyk odmagnesowania próbek magnesów umieszczonych w obwodzie magnetycznym z dwiema szczelinami powietrznymi. Indukcja magnetyczna w szczelinach oraz zewnętrzne pole magnesujące są mierzone hallotronem. Temperatura próbki jest zadawana grzejnikie[...]
EN A method of permanent magnet thermal investigation is described. In the method a magnet under test is placed in a magnetic circuit with two air gaps. The temperature of the magnet is changed by means of electrical heater in the range of room temperature to 100°C with resolution of 1°C. The magnetic [...]
11
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
2002 T. 23, nr 3 193-208
PL Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską, stwierdzono, że magnes Sm-Fe-N, wytworzony metodą dyfuzji reaktywnej, składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0,86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alfa-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe poszczególnych faz. Prze[...]
EN Using X-ray diffraction and Moesbauer spectroscopy, it was found that Sm-Fe-N permanent magnets produced by reactive diffusion method consist of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0,86 and SmFe5, and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, the volume fractions of these phases were determined. Observa[...]
12
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł przedstawia badania struktury oraz właściwości magnetycznych i mechanicznych polimerowych materiałów magnetycznie twardych na bazie NdFeB i PA12. Badania pokazały, że wymieszanie proszku Nd2Fe14B z PA12 daje bardzo dobre rezultaty jako metoda otrzymywania nowych generacji magnesów polimerowy[...]
EN The paper presents the results of structure investigations and measurements of magnetic and mechanical properties of Polymer Bonded Magnet (Nd2Fe14B - PA12). The research has shown that mixing of Nd2Fe14B powder with polymer (in our case - PA12) gives very good results as a method of obtaining the n[...]
13
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL W pracy badano nanokrystaliczne materiały Nd-Fe-B otrzymane różnymi metodami: przez mechaniczne mielenie (MM), mechaniczną syntezę (MA) oraz przez szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego (RS). Porównanie mikrostruktury i właściwości uzyskanych magnesów wykazało, że zależą one silnie od zastosowanej met[...]
EN Nanocrystalline permanent magnet Nd-Fe-B, obtained by different methods: mechanical alloying (MA), mechanical milling (MM) and rapid solidification (RS) were investigated. Microstructure and properties of these magnets depend on the processing method. Mechanical alloying of Nd, Fe and FeB powders re[...]
14
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Zbadano wpływ temperatury na namagnesowanie magnesów Sm-Fe-N o różnej wielkości ziarna (od 8,6 do 0,97 mikrometra), wytworzonych metodą dyfuzji reaktywnej. Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską, stwierdzono, że badany magnes składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0[...]
EN The temperature dependence of the magnetization in Sm-Fe-N permanent magnets produced by reactive diffusion method with different grain size (from 8.6 to 0.97 micrometer), were investigated. Applying X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy, it was found that this magnet consists of hard magnet[...]
15
51%
Inżynieria Materiałowa
2001 R. XXII, nr 5 1001-1001
16
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2002 T. 23, nr 3 193-208
PL Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską, stwierdzono, że magnes Sm-Fe-N, wytworzony metodą dyfuzji reaktywnej, składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0,86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alpha-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe poszczególnych faz. Prz[...]
EN Using X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy, it was found that Sm-Fe-N permanent magnets produced by reactive diffusion method consist of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0,86 and SmFe5 and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, the volume fractions of these phases were determined. Observat[...]
17
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 169-177
PL Badano mechanizm przemagnesowania w magnesach o niskiej zawartości kobaltu 61,2 Fe-26,6 Cr-12,2 Co na podstawie strat z histerezy rotacyjnej Wr i całki z histerezy rotacyjnej R określonych z krzywych momentu skręcającego T. Otrzymane wyniki porównano z teoretycznymi wartościami wynikającymi z modelu[...]
EN The mechanism of magnetization reversal processes in low-cobalt Fe-26.6 Cr-12.2 Co magnet has been investigated on the basis of the rotational hysteresis energy and its integral calculated from the magnetic torque curves. The results are compared with theoretical values obtained from Shtrikman-Treve[...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 797-802
EN General characteristics of nanostructured permanent magnet materials is presented. The experimental data for Sm2Fe17N3 type magnets are shown. The materials were prepared by mechanical alloying, diffusion annealing and nitriding. The magnetic properties are discussed in the light of the processing p[...]
19
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę HDDR (hydrogenation, disproportionation, desorption, recombination) stosuje się do otrzymywania drobnokrystalicznych proszków materiałów typu RE-M (metal ziem rzadkich-metal przejściowy) o właściwościach magnetycznie twardych. W pracy badano wpływ zawartości Sm na właściwości magnesów Sm-Fe-N[...]
EN Hydrogenation disproportionation desorption recombination (HDDR) method has been used for the processing of rare earth-transition metal (RE-M) powders with hard magnetic properties. In this study the effect of Sm content on the properties of HDDR processed Sm-Fe-N magnets versus recombination temper[...]
20
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem pracy są właściwości trybologiczne kompozytu (PTFE) zbrojonego włóknem szklanym w warunkach temperatur kriogenicznych w węzłach ciernych nadprzewodnikowych systemów magnetycznych. Węzły cierne nadprzewodnikowych systemów magnetycznych eksploatowane w warunkach wysokich naprężeń kontaktow[...]
EN The objective of work described is to provide a material with a specified lifetime and range of friction coefficients (mu<0.3), for cryogenic application where the interface pressure is high and the displacements are cyclic of the order of a few mm. The various types of composite materials which are[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last