Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lutowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 18-19
PL Lutowanie to proces tączenia materiałów o różnych właściwościach fizycznych za pomocą roztopionego spoiwa, zwanego lutem. Lut łączy się z materiatem części łączonych dzięki zjawisku kohezji (spójności międzycząsteczkowej) i nieznacznemu dyfundowaniu (przenikaniu) w głąb materiatu rodzimego).
2
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 3(14) 10-14
PL Miedź i aluminium oraz ich stopy znajdują coraz większe zastosowanie w produkcji części maszyn i urządzeń. Rosnące zainteresowanie tymi materiałami konstrukcyjnymi jest spowodowane ich szczególnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Z kolei rozwój technologii spawalniczych umożliwia zastosowan[...]
3
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono proces lutowania z użyciem lutu Al-Zn-Cu metalowych odlewów kompozytowych o osnowie AlSi9, AISill i zbrojeniu w postaci cząstek SiC. Opisano zmiany strukturalne zachodzące w lutowinie i strefie linii dyfuzji oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne złącza lutowanego.
EN Soldering process of cast metal matrix composites based on AlSi9 and AlSill reinforced by SiC particles using Zn-AI-Cu filler material has been presented in this paper. Structure changes occurred in the diffusion line area and their influence on mechanical properties have been described.
4
80%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 6 21-28
5
80%
Inżynieria Materiałowa
2008 Vol. 29, nr 6 1064-1067
PL Artykuł poświęcony jest metodologii pomiaru dynamicznych własności powierzchni - lutowności oraz zwilżalności, przeprowadzanego w sposób zautomatyzowany. W artykule przytoczono definicje ww. parametrów i przedstawiono ich fizyczne interpretacje. Dokonano opisu procesu pomiaru w postaci diagramów UML[...]
EN In the paper, the automatic measurement's methodology of dynamic surfach properties - brazeability and wettability - is referred. The notion of abovementioned parameters is objected and its physical interpretations are shown. The measurement process using the UML diagrams - use cases and activites, [...]
6
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono model próby klinowej, pomocny w optymalizacji procesu lutowania materiałów o różnych właściwościach fizycznych. Przeprowadzono próbę klinową dla następujących par materiałów lutowanych: kompozyt na bazie węglika krzemu SiC 30 - stop molibdenowy TZM i grafit o budowie kompozytowej CFC 2[...]
EN It is presented the model of wedge test, helpful in optimization of brazing processes for materials with different physical properties.The wedge test was carried out for the following materials sets: the composite SiC 30 based on silicon carbide - molybdenum alloy TZM and composite graphite CFC 222[...]
7
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Rozwój technologii twardego lutowania płomieniowego, indukcyjnego oraz piecowego w atmosferach kontrolowanych i próżni. Przykłady praktycznych zastosowań i kierunki ich rozwoju w różnych gałęziach przemysłu. Nowe normy materiałowe oraz wymagania dla planowania i sterowania jakością w produkcyjnych p[...]
EN It has been presented the development of following brazing methods: oxyacetylene branzig, induction branzig and furnace brazing, under controlled atmosphere and in vacuum. It has been given some examples of practical application of brazing technology and trends of its development in different branch[...]
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 9 66--69
PL Lutowanie twarde jest najczęściej stosowaną metodą łączenia miedzianych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Metoda ta ma niewątpliwie zalety, z których najistotniejszą jest szczelność połączenia. W niniejszym artykule omówiono wykonywanie połączeń lutowanych w branży chłodniczej i klimatyzac[...]
9
80%
Przegląd Spawalnictwa
10
80%
Przegląd Spawalnictwa
11
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wyniki badań i właściwości lutów na osnowach stopów Sn-Ag, Sn-Cu, Sn-Zn, Sn-In, Sn-Bi uznane za najkorzystniejsze technicznie zamienniki lutów cynowo-ołowiowych. Ocena perspektywicznych możliwości zastosowania tych lutów.
EN Results of tests and properties of solders on the groundmass of alloys Sn-Ag, Sn-Cu, Sn-Zn, Sn-In, Sn-Bi recognized as technically most advantageous substitutes for tin-lead solders. An assessment of future opportunities of application of these solders.
12
80%
Przegląd Spawalnictwa
13
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono podstawowe problemy, jakie mogą powstawać w trakcie przechodzenia na technologię bezołowiową, tj. konieczność zmiany materiałów lutowniczych, urządzeń do lutowania oraz sposobu prowadzenia procesu lutowania. ómówiono zalecane do technologii bezołowiowej płytki drukowane z po[...]
EN In the article the authorspresented the basic information about problems with materials and assembly processes during transferring to lead-free technology e.g. changes of soldering materials, soldering machines and parameters of soldering processes. The recommended printed circuitboards with lead-fr[...]
14
80%
Przegląd Spawalnictwa
15
70%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono istotę laserowego oczyszczania i teksturowania warstw powierzchniowych materiałów konstrukcyjnych, głównie stali stopowych chromowo - niklowych, stosowanych w produkcji elementów maszyn poddawanych lutowaniu, spawaniu lub klejeniu. Zaprezentowano niektóre wyniki badań labora[...]
EN In this article laser cleaning and texturing of superficial chromium-nickel alloy steel layers applied in the machine elements subjected sticking, welding and soldering is presented. Some laboratory results of topography and surface purity before and after laser ablation microprocessing are presente[...]
16
70%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono istotę laserowego oczyszczania i teksturowania warstw powierzchniowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w produkcji elementów maszyn poddawanych lutowaniu, spawaniu lub klejeniu. Zaprezentowano niektóre wyniki badań laboratoryjnych dotyczących topografii i czystości po[...]
EN In this article laser cleaning and texturing of superficial steel layers applied in the machine elements subjected sticking, welding and soldering is presented. Some laboratory results of topography and surface purity before and after laser ablation microprocessing are presented. Occurrence of organ[...]
17
70%
Przegląd Spawalnictwa
18
70%
Przegląd Spawalnictwa
PL Topniki lotne stanowią uzupełnienie topników występujących w tradycyjnej postaci proszku lub pasty. Umożliwiają one zarówno dobrą osłonę powstającego złącza lutowanego, jak i całego obszaru lutowania. Zakres aktywności topników lotnych dotyczy wyższych temperatur lutowania twardego, w zakresie 750-9[...]
EN Volatile fluxes supplements fluxes appearing in the traditional form of powder or pastes. They enables good protection both of soldering connector as well as the entire area. The scope of the activity of volatile fluxes concerns the higher temperatures of hard soldering, in range of 750-950°C involv[...]
19
70%
Przegląd Spawalnictwa
20
70%
Przegląd Spawalnictwa
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last