Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 198
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lokalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 131 111-120
PL Dyskretny problem lokalizacyjny może być rozpatrywany jako zagadnienie wielokryterialne, gdzie kryteria mierzą poziom satysfakcji (odległości) poszczególnych klientów. Rozkład wartości ocen (odległości od klientów) jest na ogół istotnym czynnikiem wyboru rozwiązania. Podstawowe koncepcje rozwiązań z[...]
EN Location problems can be considered as multiple criteria models where for each client (spatial unit) there is defined an individual objective function, which measures the effect of a location pattern with respect to the client satisfaction. This results in a multiple criteria model taking into accou[...]
2
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono problemy lokalizacji oczyszczalni w pobliżu rzek, na terenach o zróżnicowanych właściwościach podłoża gruntowego. Stwierdzono, że często niewielkie przesunięcie usytuowania obiektów może wpłynąć na znaczne zmniejszenie ich kosztów i czasu realizacji.
EN The Author treats of localization of sewage treatment plants especially near rivers where the subsoil deversifles from usable to not usable for foundation. Soil survey should provide information about the best location based on object foundation which consequently reduces capital and operating costs[...]
3
80%
Polish Hyperbaric Research
2005 Nr 2(11) 15-22
PL W artykule przedstawiono ogólne informacje związane z wykorzystaniem współczesnych środków hydrograficznych do lokalizacji i zobrazowania obiektów podwodnych. Ukazano niektóre czynniki mające wpływ na jakość uzyskiwanych danych za pomocą środków hydroakustycznych takich jak sonary i systemy nawigacj[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 344-353
PL W pracy omówiono metody określenia zmian położenia robota mobilnego w środowisku 3D. Przedstawiono dwie implementacje filtru cząsteczkowego, których celem jest przyśpieszenie obliczeń. Omówiono metodę, w której zmiana położenia i orientacji odbywa się oddzielnie oraz metodę wykorzystującą procesory [...]
EN In the article the overview of localization methods is presented. Two modifications of particle filter algorithm are described. In the first approach the position and orientation of the mobile robot are determined separately. In second method parallel processing units are used. Both methods allow us[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 223-233
PL Przedsiębiorca podejmując decyzje o lokalizacji swojej firmy powinien brać pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na wynik finansowy przedsięwzięcia. Jednym z tych czynników jest lokalizacja przedsiębiorstwa. Właściwa analiza i ocena umiejscowienia firmy pozwala uniknąć wielu błędów lokali[...]
EN Businessman taking decisions about location his enterprises should take under attention row of factors, from which depends financial result of undertaking. One of these factors is location of the enterprise. Proper analysis and opinion relate location of firm permits to avoid many mistakes, which ca[...]
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 462-464
PL Omówiono wpływ takich czynników, jak zapotrzebowanie na mieszankę betonową, dostępność surowców, sieć transportu, uzbrojenie terenu, wymagania związane z ochroną środowiska, rodzaj sprzętu do wytwarzania mieszanki, koszty użytkowania terenu, a także sytuacja społeczno-gospodarcza rejonu. Podano przy[...]
EN Such factors as concrete mix demand, availability of raw materials, transportation network, territorial development, environment requirements, production ection equipment and also communal and economic relations in the region have been analysed. Two of alternative designing of concrete mix plants ar[...]
7
80%
Archives of Civil Engineering
PL Omówiono zagadnienie lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych na przykładzie zakładów wytwarzających mieszankę betonową z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania w czasie. Zmiany w zakresie potrzeb na mieszankę betonową w czasie t wymuszają zmianę rozlokowania zakładów. Przy założeniu istniejącyc[...]
EN The paper discusses the location problem of production plants exemplified by concrete mix production plants, taking into cosideration the demand variability in time. Changes in demand for concrete mix in time t lead to changes in plants' location. Assuming that there exist concrete mix production pl[...]
8
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Pozycjonowanie osób i obiektów za sprawą satelitarnych systemów lokalizacji stało się w ostatnich latach bardzo łatwe. Znalazło ono liczne implementacje m.in. w nawigacjach samochodowych oraz telefonach komórkowych. Jednak ten sposób pozycjonowania może zostać użyty w stosunku do obiektów, które chc[...]
EN Positioning of persons and objects thanks to global navigation satellite systems is very easy in recent years) A lot of GPS implementations are known, e.g. car navigation systems or cellular phones. However, this kind of positioning can be applied for objects which want to know their position and ha[...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 6 24--27
PL Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji towarzyszących budowie centrum danych jest wybór lokalizacji. Dostęp do sieci i koszty energii elektrycznej, łączność, bezpieczeństwo, warunki pogodowe i topograficzne – to wszystko składa się na decyzję o zlokalizowaniu serwerowni. Dlaczego w t[...]
10
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Autorska analiza różnych wariantów lokalizacji nowego portu lotniczego dla Warszawy z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w poszczególnych strefach odległości od lotniska (w aspektach lokalnym i regionalnym).
EN Original analysis of different localization variants for new Warsaw airport from the point of view of accessibility for the inhabitants and economic subject with regard to their distance form the airport . local and regional aspects.
11
80%
Logistyka
2019 nr 1 42--44
PL W celu stworzenia spójnego i efektywnego systemu transportowego, konieczne jest zmniejszenie dystansu pomiędzy starymi, a nowymi członkami Unii Europejskiej, również w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej – zarówno liniowej jak i punktowej, oraz jakości środków transportu, co niewątpliwie p[...]
12
70%
Postępy Techniki Jądrowej
2010 z. 3 6-16
13
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 2 28-31
14
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 133-140
PL W pracy przedstawiono nieliniowy model optymalnego wyboru z proponowanych m lokalizacji p centrów dystrybucji dla obsługi n klientów. Jako kryterium lokalizacji przyjęto minimalizację sumy niedotrzymania terminów realizacji zleceń. Przyjęto, że każde centrum dystrybucji CDj jest systemem masowej obs[...]
EN In this paper the author presented the nonlinear model of optimal location p distribution centers for n clients when m locations are available. The problem of location p centers is formulated with minimalizing penalty function. The penalty is computed when total expected time of realization orders i[...]
15
70%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 58-59
16
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 4 41--43
17
70%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 7 35--37
18
70%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2002 nr 8 34--35
19
70%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 4 67--69
PL Niniejszy tekst jest uzupełnieniem, a raczej uściśleniem tez zawartych w artykule P. dr inż. Mariusza Adamskiego (RI 11/03, s. 52). Podejmując kwestię montowania pomp na zasilaniu czy powrocie, autor zwraca uwagę, na ograniczoną precyzję posługiwania się sformułowaniem pompa na zasilaniu czy pompa n[...]
20
70%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1999 nr 10 30--31
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last