Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  large power transformers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 166-169
PL Wykorzystanie diagnostycznych systemów informatycznych dzięki analizie sygnałów pochodzących z urządzenia pozwala na efektywne sterowanie pracą transformatora. Rosnące koszty eksploatacji maszyn i urządzeń sprawiają, że istotnym kryterium konkurencyjności oprogramowania są aspekty ekonomiczne. W pra[...]
EN The usage of diagnostic systems, which analyze signals coming from the device, allows effective control of the work of the transformer. The increasing operating costs of machinery and equipment make economic aspect an important criterion for the competitiveness of the software. The paper presents th[...]
2
86%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 107--108
PL Szybkie tempo rozwoju technologii oraz wciaż rosnące wymagania w zakresie wydajności i niezawodności urządzeń pociągają za sobą konieczność poszukiwania nowych, lepszych materiałów. W zakresie izolacji stałej wykorzystywanej w transformatorach dużych mocy, jednym z nowych materiałów izolacyjnych oka[...]
EN The rapid pace of technology and still increasing requirements for performance and reliability of equipment, entail the necessity searching for new and better materials. In terms of solid insulation used in large power transformers, one of the new insulating material has proved aramid paper and pres[...]
3
72%
Energetyka
2016 nr 7 377--382
PL W artykule zaprezentowano wybrane elementy procesów utrzymania i eksploatacji grupy transformatorów mocy 250 i 160 MVA, o przekładniach napięciowych 220/110 kV oraz 400/220 i 400/110 kV. Jednostki o zróżnicowanych wiekowo parametrach i konstrukcjach pracują w południowej części polskiego KSE. Zwróco[...]
EN Presented are selected elements of a group of 250 and 160 MVA (voltage ratio: 220/110 kV as well as 400/220 and 400/110 kV) transformers maintenance and operation processes. The units, which have various age and constructional parameters, work in the southern part of the Polish power system. Attenti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last