Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratorium chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 2 51--53
2
94%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 4 48-49
3
94%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 3 64-65
4
94%
Analityka : nauka i praktyka
2004 nr 3 36-37
PL ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. jako samodzielna firma powołana została 1 stycznia 2003 roku w wyniku wdzielenia ze struktur PKN ORLEN S.A.
5
94%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 2 33--37
6
94%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 2 54--56
7
94%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 65--67
PL Laboratorium chemiczne Polskich LL LOT S.A., mieszczące się na terenie lotniska Warszawa-Okęcie, wykonuje badania produktów naftowych : paliw, olejów smarowych i hydraulicznych, płynów eksploatacyjnych oraz wody i ścieków dla potrzeb PLL LOT S.A. oraz świadczy usługi dla klientów zewnętrznych.
8
94%
Analityka : nauka i praktyka
2016 nr 3 60--61
9
94%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2003 nr 2 8--14
PL Większość procesów chemicznych wymaga energii. Użyta we właściwym miejscu, czasie i w odpowiedniej ilości energia wspomaga reakcje i separacje oraz inne funkcje świata chemicznego. Jednak zastosowana w nieodpowiednim miejscu, czasie lub w niewłaściwej ilości energia może zniszczyć reaktor, spowodowa[...]
10
71%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Kierownik laboratorium, w którym używane są różnego rodzaju substancje chemiczne jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów nakładających na laboratoria obowiązki w zakresie rejestracji prac, w których istnieje konieczność kontaktu z substancjami chemicznymi oraz pracowników je wykonujących. Po[...]
11
71%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 3 66-68
12
71%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 8 581-587
PL W artykule omówiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć pracy w laboratorium chemicznym, w którym używa się lub bada gazy palne. Wymieniono potencjalne źródła zapłonu gazów i par palnych. Wskazano środki zaradcze zmniejszające zagrożenia pożaru lub wybuchu gazów palnych w odniesieniu do aktualnie obow[...]
EN The article discussed the risks that might accompany the work in the chemical laboratory in which flammable gases were researched or used. The potential sources of ignition of combustible gases and vapours were listed. It identified remedial measures to reduce the risk of fire or explosion of flamma[...]
13
71%
Analityka : nauka i praktyka
2004 nr 2 36-36
14
71%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 2 36-41
PL Odmierzanie objętości należy do najczęściej wykonywanych czynności laboratoryjnych. Jakość tego procesu często decyduje o wiarygodności wyniku badania.
15
71%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 4 42--44
PL Uzyskanie certyfikatu akredytacji przez laboratorium badawcze oznacza formalne uznanie, że dane laboratorium posiada odpowiednie kompetencje do wykonywania określonych badań lub rodzajów badań.
16
71%
Analityka : nauka i praktyka
2000 nr 2 28--29
17
71%
Analityka : nauka i praktyka
2000 nr 3 20--21
18
71%
Analityka : nauka i praktyka
2004 nr 4 52--53
19
71%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 4 40--42
20
71%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 62--64
PL Zgodnie z ustawą "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Z 2001 r., nr 63, poz. 636) materiały odniesienia - wzorce pehametryczne i wiskozymetryczne - podlegają obowiązkowi wzorcowania, a dowodem ich kontroli metrologicznej jest świadectwo materiału odniesienia.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last