Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krajobraz wiejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2003 nr 3-4 70-75
EN The planning system plays an important role in shaping, protecting and cultivating the green structures and the visual quality of our towns and countryside. Development plans and strategies provide the legal framework within which effective control can be operated and the local communes can set out [...]
2
75%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 3-4 121-121
3
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 2 49-58
EN Today, in cities and postindustrial agglomerations the presence of degraded areas, their scale, lack of ideas for re-use, breadth of hazards, lack of planning tools and methods and financial resources, makes the restoration of balance between nature and culture, while meeting the needs of man, is co[...]
4
75%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 2 58--77
PL Realizacja międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii sprawia, że na terenach wiejskich planowane i realizowane są coraz liczniejsze farmy wiatrowe. Najistotniejsze zmiany struktury krajobrazu związane są z usytuowaniem nowych dominant i subdominant krajobrazow[...]
EN Due to the need to fulfil international obligations in the area of renewable energy sources, numerous wind farms are planned and constructed in rural areas of Poland. Essential changes in the landscape structure result from the appearance of new landscape dominants and subdominants, such as turbines[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Dla zapewnienia odpowiedniego planowania i zarządzania wsią konieczne jest ustalenie i zrozumienie wartości krajobrazowych, które definiują tożsamość kulturową danego obszaru. Zakłada to zdolność do interpretowania krajobrazu (czytania krajobrazu). Metoda wypracowana i stosowana przez autorkę opiera[...]
EN In order to ensure proper rural planning and management, it is necessary to identify and understand landscape values, which define cultural identity of a given area. This implies the ability to interpret landscape (the landscape reading). The method worked out and applied by the author is based on t[...]
6
75%
Architektura Krajobrazu
2005 nr 1-2 86-89
EN Settlement landscape shaping on a rural area is a complex assignment,long-lasting process which requires multidiscipline in theoretical knowledge and practical knowledge in the range of architecture, special planning, architecture, ecology, sociology and other technical domains. The current elaborat[...]
7
75%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 42--53
PL Założenie pałacowo-ogrodowe w Smolicach to jeden z piękniejszych obiektów w krajobrazie kulturowym południowej Wielkopolski. Stosunkowo młoda historycznie rezydencja pałacowa powstała na przełomie XIX i XX wieku, w miejscu wcześniejszego drewnianego dworu, wpisując się we wcześniej skomponowany ukła[...]
EN The palace and grounds of Smolice is one of the most beautiful estates in the cultural landscape of southern Wielkopolska. Historically, the palace is relatively new – it was built at the turn of the nineteenth century on the site of an old, wooden mansion and kept the spatial arrangement which had [...]
8
75%
Architektura Krajobrazu
2005 nr 3-4 78-81
EN Rural objects of agricultural and comestible industry constitute important, although often underestimated, elements creating the cultural landscape of a village. Next to dominants in the form of churches or seats of land owners, industrial sets were important factors in rural, small building develop[...]
9
75%
Architektura Krajobrazu
2005 nr 1-2 10--17
EN The renewal of the village is an innovational concept of development of rural areas which occurred in German speaking countries at the turn of 70s and 80s as a reaction to the then increasing crisis in rural areas. The basis for this current of rural area development is belief that modernization o[...]
10
75%
Architektura Krajobrazu
2005 nr 1-2 4--9
EN For many years or even centuries the traditional rural landscape was idealized by painters, landscape artists, extolled by poets and novelists, as a quiet area, full of green and close to nature. Villages change in respect of buildings, social-economical relations and landscape. Currently villages [...]
11
75%
Architektura Krajobrazu
2005 nr 3-4 18--22
EN Today the rural home landscape is filled with different types of content imprinted by the past centuries. The respect for material and non-material values through inherited cultural home landscapes manifest in understanding their essence. Remaining home landscape typical for the certain region and d[...]
12
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 10 171--177
PL Szereg wsi dolnośląskich wywodzi się z osiedli miejskich, które na przestrzeni lat przeżywały swoje okresy rozwoju, stagnacji, niekiedy ponownego rozkwitu, a wreszcie utraty praw miejskich. Każda z tych miejscowości ma swoją historię i specyfikę, co zadecydowało o ich upadku lub rozwoju. Obecnie ich[...]
EN Many villages of the Lower Silesia have their origin in urban settlements which in the course of times had lost their civic rights. They have their own history and specificity which had decided of their development or decline. Today their position depends on many circumstances, for example on the di[...]
13
75%
Architektura Krajobrazu
2004 nr 3-4 26-30
EN Nowadays the traditional rural landscape of Mazovia created for many ages is changed as the effect of following social and economic transformation. We observe it's degradation in relation to many aspects. The negative changes included: destruction of spatial order connected with the free choice of a[...]
14
63%
Architektura Krajobrazu
2006 nr 3-4 17-24
EN The physiognomy of rural landscape differs in time and through space. In a pristine landscape an order prevailed and a modern cultural landscape is not harmonious any more. Becoming conscious of the fact and providing for human needs caused reflection and an ability to define a list of rules of sust[...]
15
63%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 1 65-69
EN The hydrological system raises the usable, ecological and visual values of landscape. Large water reservoirs - the lakes, play a significant part in it. They are very sensitive elements of the water system because of the small possibility of self - purification. The aim of the research is analysis o[...]
16
63%
Architektura Krajobrazu
2007 nr 4 64-68
EN The article deals with research on the influence of native rock material - sandstone, on the cultural form of the landscape of villages in Lower Silesia. Red sandstone, thanks to its university, found in the considered area - Kłodzko region, is widely used, it is present not only in buildings, detai[...]
17
63%
Architektura Krajobrazu
2015 nr 2 4--27
PL W niniejszym artykule przedstawiono propozycję rozwiązania systemu zielonej infrastruktury dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) opracowaną w 2014 r. na zlecenie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Opracowanie wykonane zostało w projekcie pn. „Studium spójności funkcjonalnej we [...]
EN This article presents a solution for the system of green infrastructure of the Wrocław Functional Area (WrOF) proposed by the authors commissioned in 2014 by the Institute of Regional Development in Wrocław. The analysis was conducted within the framework of the project “The study of the functional [...]
18
63%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 97--114
PL Krajobraz Ziemi Średzkiej ewoluował przez wieki, lecz wyrazisty i trwały wizerunek nadał mu dopiero wiek XIX, którego odzwierciedleniem są miedzy innymi założenia dworskie oraz wiążący je system relacji przestrzenno-krajobrazowych. Chociaż tradycję kultury ziemiańskiej przerwała drastycznie II wojna[...]
EN The landscape of Środa Land has been evolving over the centuries. However, it became distinct and permanent only in the 19th century. It is reflected by manor complexes, which are bound with a system of spatial and scenic relations. Although the tradition of landowner culture was drastica[...]
19
63%
Architektura Krajobrazu
2016 nr 1 4--27
PL W ostatnich latach krajobraz wsi ulega intensywnym przemianom. Co zrobić, aby wieś zachowała tradycyjny charakter, jednocześnie spełniając współczesne standardy i zapewniając mieszkańcom odpowiednią jakość życia? To pytanie, na które szybko trzeba znaleźć odpowiedź. Ważne, aby nie zaprzepaścić i wyk[...]
EN Rural landscape has been subject to intensive transformations in recent years. What ought to be done for it to retain its traditional character and comply at the same time with modern standards as well as provide an appropriate quality of life for its inhabitants? This question needs to be answered [...]
20
63%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 4 207--214
PL W ostatnich latach szybki rozwój pozarolniczych funkcji, w tym turystycznej i rekreacyjnej, spowodował zmiany w strukturze wsi. Dotyczy to przede wszystkim regionów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo. Zwiększona liczba obiektów noclegowych i letniskowych, a także dofinansowanie działalności pozar[...]
EN The rapid development of non-agricultural functions, including tourism and recreation, caused changes in the structure of the village, in recent years. This applies in particular regions which are at-tractive by natural and cultural potential. Increased number of accommodation facilities and summer [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last