Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 794
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Assortment of articles roofing and wall covering. Fastening of corrugated metal sheets elements to frame construction. Special applications.
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Application of a cellular blocks in walls erection and production of reinforced building elements from this material. Examination results and conclusions considering standards.
3
100%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2015 nr 37 45--57
PL Artykuł przedstawia budowę, opracowanej w ITWL, mechanicznej głowicy optoelektronicznej typu WH, przeznaczonej do bezzałogowych systemów powietrznych. Na tle rozwoju głowicy przedstawiono jej podstawowe wyposażenie, zasadnicze elementy, możliwy sposób montażu i rozwiązanie przeniesienia napędów.
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 67 17-22
EN The article presents EMIT's latest achievements in production of electric motors, high and low voltage, middle and big output, especially high efficiency products. Presented are newest constructional and technological solutions along with basic advantages of new products in comparison to older desig[...]
6
80%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 201-209
PL Opracowano nową konstrukcję kołeczkowego zespołu wysiewającego, przeznaczonego do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Możliwość dozowania wymienionych grup nasion uzyskano przez zastosowanie, obok wielosegmentowej konstrukcji wałka wysiewającego, dwóch zestaw[...]
EN A new design of pin sowing unit has been developed, intended for sowing of three seed groups that differ in size: fine, medium and coarse. Proportioning of the above-mentioned seed groups has been made possible by using two sets of diaphragms used to change active length of sweeping pins, besides mu[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono zadania i wymagania, jakim odpowiadać powinien przenośnik taśmowy przeznaczony do wysokowydajnych przodków węglowych kopalń podziemnych. Cele te zrealizowano poprzez zaprojektowanie nowoczesnego i wysokowydajnego przenośnika taśmowego, którego parametry techniczne i konstruk[...]
EN Tasks and requirements to be satisfied by a belt conveyor applicable for highly productive coal faces in underground mines have been presented in the paper. The development of a modern heavy-duty belt conveyor characterised by technical parameters and design as described in the paper has provided th[...]
8
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this article authors described the control system for Flywheel Energy Storage. The device consists of the power electronic system and control system. The control system based on the FPGA. The power electronic system consists of the special rectifier and converter.
9
80%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano metodę elementów skończonych (pakiet ANSYS). W wyniku przeprowadzonych obliczeń u[...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottom of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method has been used for the a[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono przyczyny i skutki odchylenia się od konstrukcji budynku mieszkalnego ściany klatki schodowej na skutek wyburzenia w przeszłości budynków oficynowych, przyległych do przedmiotowej ściany. Na podstawie ścisłej analizy techniczno-obliczeniowej stateczności istniejących ścian wykon[...]
EN The paper presents the causes and results of the diversion of a stairway wall from an apartment building structure as a result of the demolition of the outbuildings adjacent to the wall. On the ground of the exact technical - computational analysis of the existing wall stability, the repair project [...]
11
80%
Świat Szkła
PL Jeszcze kilka lat temu ogrody zimowe były luksusem, na który mogli pozwolić sobie nieliczni. Obecny rynek wymaga jednak od producentów stosowania rozwiązań i technologii, które zapewnią dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
12
80%
Świat Szkła
1998 nr 6 13-15
PL Trudno znaleźć materiał, który w tak fascynujący sposób, jak szkło łączy aspekty funkcjonalne z estetycznymi. Dlatego też szkło stanowi wartościowy materiał budowlany równie ważny, jak beton, stal czy materiały syntetyczne. Nowoczesne szkło profilowane jest jednym z tych materiałów budowlanych, któr[...]
13
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
14
80%
Mechanik
PL Tematem pracy są wyniki analiz statycznych kilku wybranych postaci konstrukcji prętowo-cięgnowych proponowanych jako proste i jednocześnie spektakularne formy lekkich przekryć dachowych. Systemy te zostały ostatnio opracowane przez J. Rębielaka i należą do licznej grupy struktur prętowo-cięgnowych w[...]
EN The paper presents results of static analyses of several selected shapes of tension-strut structures proposed as simple and at the same time spectacular forms lightweight roof covers. These systems have been recently developed by J. Rębielak and they belong to a group of numerous tension-strut struc[...]
15
80%
Spektrum
2009 nr 9-10 XXXIX-XLIV
PL Przedstawiono opis modelu kompleksowego elektrostatycznej mikrostruktury grzebieniowej MEMS. Układ taki wykorzystywany może być jako przezroczysty przełącznik w sieciach optycznych DWDM. Przedstawiono opis modelu obwodowego oraz analizę mechaniczną z uwzględnieniem tłumienia w ośrodkach lepkich taki[...]
EN Described is the complex model of an electrostatic comb-drive microstructure MEMS. Such a system can be used as a transparent optical cross-connect in DWDM networks. Presented is description of a circuit model as well as the mechanic analysis considering damping effect in a viscous medium like air. [...]
16
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne rozdzielnicy 400 kV w izolacji SF6, wskazując na możliwość jej zastosowania w niewielkich pomieszczeniach oraz dla różnych konfiguracji pól stacyjnych.
EN The paper presents design- operational parameters of SF6 insulated 400 kV switchgear, indicating possibility of its application in small spaces and in different configurations of switch bays.
17
80%
Drogi i Mosty
2009 nr 4 71-87
PL Praca prezentuje wyniki badań półaktywnego sterowania drgań jednowymiarowego ośrodka ciągłego pod obciążeniem ruchomym. Konstrukcje przęseł mostowych obciążonych pojazdami poruszającymi się z dużą prędkością można wzmocnić stosując selektywnie włączane elementy wsporcze w postaci tłumików z cieczą e[...]
EN In this paper, a semi-active control of vibrations of ID elastic continuum under a traveling load is presented. Bridge spans induced by vehicles traveling over it with high speed can be reinforced by supplementary supports with magneto or electroreo logical dampers controlled externally. Structures [...]
18
80%
Konstrukcje Stalowe
2010 nr 2 36-41
19
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 2(9) 52-53
PL Po wejściu Polski do Unii Europejskiej systematycznie rozwija się kooperacja małych polskich firm wykonujących konstrukcje stalowe z firmami krajów Unii, zwłaszcza z niemieckimi i austriackimi. Wymaga to szczegółowego uzgadniania warunków wykonania, badań i odbiorów konstrukcji w polskich wytwórniac[...]
20
80%
Drogownictwo
2008 nr 6-7 233-237
PL Kładki dla pieszych zawieszone wysoko nad rzeką Trisulą są ciekawe konstrukcyjnie. Ażurowe pomosty podwieszone są do głównych lin nośnych wieszakami z prętów stalowych. Ponieważ liny nośne są jednocześnie poręczami, pomosty mają taką samą zaklęsłą niweletę jak liny.
EN Pedestrian bridges suspended high over Trisula River are interesting from structural point of view. Open-work platforms are suspended on main cables by steel wire suspenders. Since main cables serve as pedestrian railing, the platforms have the same concave alignment as main cables.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last