Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja szkieletowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL W wyniku rozwoju technologii produkcji i obróbki szkła, możliwe jest wytwarzanie szkła o lepszych parametrach wytrzymałościowych. Dzięki temu wielkie, hartowane szyby w fasadach stały się produktem standardowym. Naturalną koleją rzeczy zaczęto następnie produkować także rury szklane mające własności[...]
2
100%
Świat Szkła
2002 nr 6 [53] 30-31
PL Prekursorem w zakresie nowoczesnych form architektonicznych o ścianach ze stali i szkła, zastosowanych do konstrukcji szkieletowej obiektów budowlanych, był niemiecki architekt Mies'a van der Rohe.
3
100%
Świat Szkła
2001 nr 1 [40] 22-25
PL We współczesnym budownictwie, w którym przeważają szkieletowe ustroje konstrukcyjne, bardzo często zastosowanie znajdują wszelkiego rodzaju lekkie ściany osłonowe o dużych przeszkleniach, montowanych zazwyczaj na ruszcie z profili aluminiowych. Nowością, która pojawiła się niedawno na europejskim ry[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Method of natural oscillations and critical load determination for framed structure with discrete-continuous parameters distributions is proposed. Procedure is based on BEM, element discretization and quasi-differential equations methods.
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 565-567
PL Opisano istotę rozwiązania konstrukcji zespolonej budynków. Omówiono podstawowe zasady obliczania i projektowania elementów.
EN The merit of composite building construction is explained. The basic principles concerning analytical calculations and building elements construction designing are presented
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 11-21
PL W pracy została przedstawiona ogólna charakterystyka szkieletowych budynków drewnianych z poszyciem. Zaprezentowano własny model obliczeniowy w metodzie elementów skończonych z uwzględnieniem wpływu nieliniowości połączeń szkieletu konstrukcji z poszyciem. Przeanalizowano wpływ różnego rodzaju kszta[...]
EN The main characteristics of sheathed wooden-framed buildings was presented in this paper. Authors have presented own numerical model using finite elements method which includes nonlinear connections between sheathing and frames. The influence of geometry modeling on internal force distribution and d[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2000 nr 10 74-78
8
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 11 39-40
9
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 70-72
10
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 43-48
PL Poznań, jako jedyne polskie miasto, oprócz zabytków kolejnych epok historycznych ma pozostałości zabudowy wznoszonej przez osadników z okolic Bambergu. Budownictwo bamber-skie jest widoczne w wielu miejscach, przy czym szczególnie charakterystyczne są wiejskie zagrody. Obszary, na których się one za[...]
EN The paper deals with remains of village housing - reminders of XVIII century settlement action organized by Poznań administration in order to support economy and wealth of its surrounding villages. People who arrived came from region of Bamberg in Germany. They were roman-catholic, which helped them[...]
11
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 4 8-9
12
88%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 3 122-125
PL Omówiono zasady systemu 'Eurosilo', opracowanego i wdrożonego przez firmę holenderską, oraz rozwiązanie zastosowane w Polsce przez 'Energoprojekt-Warszawa' SA. Opisano stalową konstrukcję szkieletową i obudowę silosu o średnicy 30 m oraz jej realizację.
EN General assumptions of the 'Eurosilo' system elaborated and generalized by a Dutch company are presented. The Polish adaptation of 'Eurosilo' system was elaborated by Energoprojekt Warszawa SA. Steel skeleton structure and housing of the silo dia. 30 meter as well as realization method are presented[...]
13
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 11 82-83
14
88%
Polski Cement
1999 nr 2 18-19
15
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 3 16--19, 25
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 649-652
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne węzłów zespolonych stalowo-betonowych, stosowanych w konstrukcjach budynków szkieletowych. Omówiono problemy badawcze związane z polepszeniem właściwości eksploatacyjnych węzłów zespolonych oraz zakres badań przewidzianych do realizacji na Wydziale Inżynierii [...]
EN Design solutions referring to composite steel-concrete joints in skeletal building structures are dealt with. Research needs with regard to better performance of composite steel-concrete joints and a scope of research to be carried out at the Civil Engineering Faculty of the Warsaw University of Tec[...]
17
75%
Konstrukcje Stalowe
2001 nr 2 46-47
18
75%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 7 53-56
19
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 15-15
20
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 246-249
PL Przedstawiono porównanie i analizę różnych kryteriów i odpowiednich granic tolerancji niepionowości powykonawczej słupów szkieletów stalowych. Zastosowano koncepcję modelowania statystycznego i statystycznej kontroli jakości. Zaproponowano pewne ulepszenia zaleceń Eurokodu 3 i Normy Polskiej.
EN Different post-erection steel frame columns out-of-plumb measures and respective tolerance limits are compared and analysed. Statistical modelling and statistical quality control concepts are applied. Some improvements of Eurocode 3 and Polish Standard recommendations are suggested.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last